X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 26129

System oceniania zajęć edukacyjnych w klasie III

System oceniania zajęć edukacyjnych
w klasie III w roku szkolnym ...................

1. Zakres oceniania aktywności uczniów:
- słuchanie i mówienie,
- czytanie,
- pisanie, poprawność ortograficzna,
- podstawy gramatyki,
- liczenie,
- rozwiązywanie zadań tekstowych,
- elementy geometrii i wiadomości praktyczne,
- wiadomości i umiejętności praktyczne,
- umiejętności i wiedza plastyczno-technicza,
- umiejętności i wiedza muzyczna,
- umiejętności i wiedza z zakresu edukacji komputerowej.

2. Narzędzia i sposoby oceniania:
- obserwacja pracy ucznia,
- karty pracy indywidualnej, sprawdziany wiadomości.
(w klasie III skalę ocen zawartą w WSO rozszerzono nieznacznie o znaki „+”, „- „)

3. Hierarchia umiejętności i aktywności uczniowskich wpływających na klasyfikacyjną śródroczną i roczną – zgodnie z kryteriami programowymi dla klasy III.

4. Zasady przekazywania informacji zwrotnej dla uczniów i rodziców:
- bieżące wpisy do dzienniczka oceny opisowej ucznia,
- ustne nagradzanie dziecka,
- nagrody, dyplomy itp.
- zebrania z rodzicami,
- indywidualne rozmowy z rodzicami („otwarte czwartki”) - odnotowane w dzienniku zajęć,
- podpisy rodziców pod każdym ocenianiu prac domowych czy sprawdzianów.

5. Narzędzia rejestrowania osiągnięć uczniów:
- karta obserwacji (Dzienniczek oceny opisowej),
- karty obserwacji klasy ( Dziennik lekcyjny),
- prace uczniów gromadzone w segregatorach bądź w teczkach.


Opracowała:
mgr Urszula Guzewska

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.