X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 25720

Dodawanie i odejmowanie w zakresie 10 oraz układanie i rozwiązywanie zadań tekstowych. Scenariusz zajęć matematycznych w klasie I

Scenariusz zajęć matematycznych

Krąg tematyczny: Moja rodzina
Temat zajęć : Dodawanie i odejmowanie w zakresie 10 oraz układanie i rozwiązywanie zadań tekstowych.

Cele ogólne:
doskonalenie umiejętności dodawania i odejmowania w zakresie 10;
kształtowanie umiejętności układania i rozwiązywania zadań tekstowych

Cele szczegółowe:
Uczeń:
doda i odejmie liczby w zakresie 10 na konkretach lub w pamięci
samodzielnie rozwiąże proste zadanie tekstowe
ułoży treść zadania do ilustracji
dopełni do dziesiątki
porówna liczby w zakresie 10
wskaże sąsiadów liczb od 1 do 9
posłuży się odpowiednio pojęciami: suma, różnica liczb

Formy: indywidualna, zbiorowa, grupowa
Metody: ćw. praktyczne, pokaz
Środki dydaktyczne: karty pracy, kartoniki z liczbami i działaniami, liczmany, liczydło, płyta z nagraniem, ilustracje do zadań.


Przebieg zajęć:

1. Dodawanie i odejmowanie liczb w zakresie 10 w pamięci- zabawa ,,Milczek"
Nauczyciel wskazuje liczby i znaki (+,-) na tablicy. Dzieci podają gotowy wynik.

2. Zabawa ,,Suma i różnica szukają swoich liczb"
N-l podnosi kartonik z liczbą w górę, głośno mówi: suma/różnica szuka swoich liczb!
Uczeń podchodzi do kartoników i szuka odpowiedniego działania. Działanie oraz wynik przypina na tablicy.
3. Dopełnianie liczby do 10.
Uczniowie najpierw przy pomocy przygotowanych liczmanów, później samodzielnie na karcie pracy dopełniają do dziesiątki.

4. Układanie treści zadania do ilustracji.
Nauczyciel umieszcza na tablicy ilustrację. Dzieci wspólnie z nauczycielem układają treść zadania do ilustracji. Później otrzymują kartę pracy z ilustracją i samodzielnie układaja treść do swojego rysunku. Chętni kolorują rysunek.

5. Zabawa ruchowa ,,Gimnastyka liczb".
Dzieci (12 osób) otrzymują po jednym kartoniku z liczbą. Maszerują w rytm muzyki wysoko podnosząc nogi. Kiedy muzyka przestanie grać:
- ustawiają się w parach tak, aby suma ich liczb wynosiła 10
- tworzą pary tak, by różnica ich liczb wynosiła 1
- pod oknem kucają liczby mniejsze od 5, obok mapy na jednej nodze stają liczby większe lub równe 5
Pozostali uczniowie (12 osób) sa ekspertami, którzy oceniają poprawność wykonywania zadań . Potem następuje zmiana ról.

6. Rozwiązywanie prostych zadań tekstowych (karta pracy)
7. Posługiwanie się liczebnikami porządkowymi
Uczniowie odpowiadają na pytanie : ,,Która z kolei jest litera a, b , c ...w alfabecie, który z kolei w tygodniu jest wtorek?"
8. Wskazywanie sąsiadek liczb 1,2,3,4,5,6,7,8,9

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.