X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 25629

Program zajęć koła matematyczno - przyrodniczego "Cyferki pod lupą" dla uczniów klas I - III

PROGRAM ZAJĘĆ ROZWIJAJĄCYCH ZAINTERESOWANIA UCZNIÓW WYBITNIE SZCZEGÓLNIE UZDOLNIONYCH – MATEMATYCZNO – PRZYRODNICZE - „ CYFERKI POD LUPĄ”

Praca z uczniem zdolnym jest bardzo ważna w pracy każdego nauczyciela. W każdym zespole klasowym znajdują się uczniowie uzdolnieni. Uczniów takich należy otoczyć opieką. W swojej pracy często spotykam się z uczniami przejawiającymi różnorakie zdolności, a główny nacisk położyłam na rozwijanie uzdolnień matematyczno – przyrodniczych. Wymagało to ode mnie skutecznych rozwiązań w indywidualizacji pracy dydaktyczno – wychowawczej, kształcenia i rozwijania zainteresowań uczniów, wdrażania do samodzielnej pracy oraz podejmowania nowych wyzwań.

CELE GŁÓWNE

• Rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań matematyczno – przyrodniczych u uczniów
• Dostrzeganie informacji matematycznych i przyrodniczych w codziennym życiu
• Systematyczne poszerzanie wiedzy i umiejętności
• Kształcenie umiejętności abstrakcyjnego myślenia i logicznego rozumowania
• Wykorzystanie zdobytej wiedzy do twórczego rozwiązywania problemów, wyzwalanie aktywności twórczej
• Indywidualizacja nauczania, umożliwianie zdobywania wiedzy o wyższym poziomie trudności
• Promowanie koła jako atrakcyjnej formy spędzania wolnego czasu
• Przygotowywanie uczniów do konkursów matematyczno – przyrodniczych

CELE SZCZEGÓŁOWE

• Kształcenie wyobraźni geometrycznej
• Szukanie różnych sposobów rozwiązywania zadań
• Doskonalenie sprawności wykonywania obliczeń
• Nabywanie umiejętności rozwiązywania zadań złożonych i nietypowych
• Rozwijanie zainteresowań otaczającym światem, wdrażanie do szanowania i pielęgnowania przyrody
• Klasyfikowanie, opisywanie i wyjaśnianie zjawisk przyrodniczych
• Gromadzenie informacji na podany temat z różnych źródeł
• Kształtowanie szacunku do przyrody
• Rozwijanie ciekawości poznawczej i umiejętności analizowania problemu
• Promowanie zdrowego stylu życia oraz zachowań pro – ekologicznych

FORMY PRACY

• Grupowa
• Zbiorowa
• Indywidualna
• Konkursy
• Turnieje sprawdzające wiedzę matematyczno – przyrodniczą
• Gry i zabawy dydaktyczne
• Łamigłówki

METODY

Uczeń zdolny posiada silne potrzeby poznawcze. Jest ciekawy, pragnie eksperymentować. Metody zatem powinny być podporządkowane celom kształcenia:

• Pokaz – daje okazję do wyrabiania spostrzegawczości
• Obserwacja i opis – zadaniem ucznia jest analizowanie wykonywanych operacji
• Pogadanka – uczy samodzielnego i logicznego myślenia oraz komentowania
• Sporządzanie planu rozumowania
• Nauczanie problemowe- wykorzystanie rozwiązania jednego problemu do rozwiązywania następnych
• Proste eksperymenty i doświadczenia
• Projekty
• Pokazy
• Konkursy

TREŚCI MATEMATYCZNE

I Działania arytmetyczne na liczbach

1. Badanie własności dodawania i odejmowania. Ćwiczenia rachunku pamięciowego.
2. Grupowanie liczb według danego kryterium
3. Obliczenia z wykorzystaniem osi liczbowej, grafów, tabel funkcyjnych
4. Odczytywanie i zapisywanie liczb w dziesiątkowym systemie pozycyjnym
5. Rozwiązywanie równań
6. Rozwiązywanie złożonych zadań tekstowych.
7. Budowanie i rozwiązywanie kwadratów magicznych
8. Porównywanie różnicowe
9.Kolejność wykonywania działań
10. Gry i zabawy matematyczne
11. Algorytmy pisemnego dodawania i odejmowania ( dla uczniów klasy III )

II Mnożenie i dzielenie

1. Różne sposoby obliczania iloczynów- rozdzielność mnożenia względem dodawania i odejmowania
2. Wielokrotności liczb
3. Dzielenie jako podział i jako mieszczenie
4. Dzielenie z resztą i jego sprawdzanie
5. Rozwiązywanie zadań na porównywanie różnicowe
6. Układanie i przekształcanie zadań tekstowych

III Matematyka w życiu codziennym

1. Obliczenia pieniężne – ilość, cena, wartość
2. Mierzenie pojemności
3. Obliczenia zegarowe i kalendarzowe
4. Budowa termometru i odczytywanie jego wskazań
5. Ważenie, porównywanie masy ( netto, brutto, tara)
6. Posługiwanie się symbolami miar, zamiana jednostek miar
7. Konstruowanie łamigłówek matematycznych i zagadek

IV Figury geometryczne

1. Konstruowanie figur geometrycznych na goplanie oraz z patyczków, badanie właściwości figur oraz ich rysowanie
2. Przesuwanie figur w sieci kwadratowej
3. Odcinki łamane - rysowanie, mierzenie, obliczanie długości
4. Obliczanie obwodów wielokątów
5. Rysowanie ornamentów z figur geometrycznych
6. Matematyczne wycinanki i składanki – rozwijanie wyobraźni geometrycznej.

V Rozwiązywanie zadań tekstowych

1. Zapisywanie rozwiązań różnymi sposobami ( graf, drzewko, równanie )
2. Układanie treści zadań do formuły matematycznej
3. Przekształcanie treści zadań, układanie i dobieranie właściwych pytań
4. Rozwiązywanie zadań za pomocą równań
5. Rozwiązywanie i analizowanie zadań złożonych, nietypowych i otwartych
6. Zagadki, puzzle i rebusy matematyczne
7. Baśniowe zadania - dziecięce strategie rozwiązywania zadań matematycznych
8.Praca z programem komputerowym – wykorzystanie edukacyjnych gier komputerowych
„ Wirtualna matematyka”
„ Raz, dwa, trzy, licz i ty”

TREŚCI PRZYRODNICZE

1. Przyroda i jej elementy. Poznanie elementów ożywionych i nieożywianych. Rola zmysłów w poznawaniu przyrody.

2. Zakładamy hodowle szkolne - rozsadzanie kwiatów doniczkowych, badanie optymalnych warunków wzrostu rośliny, poznanie zasad pielęgnacji roślin.
Założenie rabatki kwiatowej i jej pielęgnowanie ( na wiosnę)
3.Jakie gatunki drzew i krzewów rosną w parku?( lub w pobliżu szkoły) - poznanie pospolitych gatunków drzew i krzewów, rozpoznawanie na podstawie owoców i liści, wykonanie zielnika, fotografowanie
4. Najpiękniejsze lasy Polski – obejrzenie prezentacji multimedialnej. Warstwowa budowa lasu, typy lasów, mieszkańcy lasu, znaczenie lasu, wykonanie makiety lasu.
5. Zwierzęta zamieszkujące różne kontynenty – szukanie w różnych źródłach informacji na temat wybranych kontynentów i zwierząt tam występujących ( osobliwości), wykonanie mini książeczek
6.Przeglad darów jesieni. Rozpoznawanie warzyw i owoców za pomocą dotyku i smaku. Grzyby jadalne i trujące. Zasady zachowania na grzybobraniu – gra edukacyjna „ Grzybobranie”
7. Piękno mórz i oceanów – tworzenie kart tematycznych
8.. Moje ulubione zwierzę – samodzielne szukanie i prezentowanie informacji na temat danego zwierzęcia, gromadzenie wycinanek z czasopism, zdjęć, wspólne porządkowanie zdobytego materiału, wykonanie albumu
9. Woda – cudowna substancja. Badanie rozpuszczalności substancji w wodzie. Co pływa, co tonie? Trzy stany skupienia wody. Krążenie wody w przyrodzie. Zanieczyszczenia wody i sposoby jej oszczędzania.

10. Powietrze i jego właściwości: gdzie jest i jak to sprawdzić. Wykonanie prostych doświadczeń ze świecą i woreczkiem foliowym. Wyciagnięcie wniosków. Wykonanie wiatraczków.
11. Ciepło – zimno – mierzenie temperatury, wyjaśnienie, w jaki sposób energia cieplna i elektryczna dostaje się do naszych domów
12. Dlaczego pada deszcz i śnieg – wyjaśnienie zjawisk przyrodniczych, wykonanie prostych eksperymentów
13. Tajemnice lodu- poznanie stanów skupienia wody, badanie właściwości lodu, wykonanie kilku doświadczeń. Rozwiązanie problemu, dlaczego zimą posypujemy ulice i chodniki solą?
14. Mikroskop i jego tajemnice. Budowa i zasada działania mikroskopu. Oglądanie gotowych preparatów. Przygotowanie prostych preparatów do obserwacji.
15. Tworzenie mapy roślinnej łąki - spotkanie z mieszkańcami łąki. Rola owadów w przyrodzie. Dlaczego należy chronić skorka, biedronkę, złotooka?
16. Otwieram oczy, nos, ręce – poznaję przyrodę wszystkimi zmysłami, rozpoznawanie owoców, warzyw, słuchanie i rozpoznawanie odgłosów przyrody, naśladowanie zwierząt
17. Kodeks Małego Przyjaciela Przyrody – układanie kodeksu
18. Higiena i estetyka spożywania posiłków, poznanie zasad właściwego żywienia
Wiem, co jem.
19. Tajemnice pustyni. Prezentacja multimedialna. Czytanie ciekawostek.
20. Nad jeziorem – tworzenie rysunku poglądowego. Rośliny przybrzeżne, wodne i wodno – lądowe. Mieszkańcy jezior.
21. Czy tylko palcem po mapie? – filmowy pokaz ciekawych miejsc przyrodniczych i geograficznych.
22. Pogoda i jej elementy. Składniki pogody. Czytanie mapy pogody. Poznanie przyrządów do pomiaru elementów pogody. Wyjaśnienie zjawiska – Jak powstaje burza?. Zasady zachowania podczas burzy.
23. Ciało człowieka. Poznanie ogólnych elementów budowy ciała człowieka oraz funkcji poszczególnych narządów. Obejrzenie wybranych odcinków filmu „ Było sobie życie”
24. Hałas – zagrożeniem XXI wieku, jak z nim walczyć?. Sprawdzanie, gdzie hałas jest największy ( w klasie, w szkole, na podwórku, na ulicy, w lesie). Źródła hałasu. Szkodliwość hałasu na zdrowie człowieka.
25. Gry dydaktyczne: „ Obserwator przyrody”
„ Podróże po Polsce”
„ Grzybobranie”.

EWALUACJA

• Monitorowanie postępów w zdobywaniu wiedzy, analizowanie osiągnięć
• Przygotowywanie uczniów do konkursów matematycznych i przyrodniczych
• Zorganizowanie turnieju wiedzy dla uczniów uczęszczających na kolo

Opracowała
Katarzyna Grudzień - Kuczynska

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.