X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 25628

Program zajęć koła Klub Mądrej Główki

PROGRAM ZAJĘĆ
KLUBU MĄDREJ GŁÓWKI
Z WYKORZYSTANIEM TECHNIK TWÓRCZEGO MYŚLENIA DLA UCZNIÓW KLAS I - III

Prowadząca - Katarzyna Grudzień – Kuczyńska

Cel programu

• Głównym założeniem jest rozwijanie umiejętności twórczego myślenia oraz uczenie dziecka bycia kreatywnym
• Doskonalenie zapamiętywania, polegające na zdobywaniu i gromadzeniu informacji
oraz na wykorzystywaniu tych informacji
• Rozwijanie umiejętności rozumowania dedukcyjnego oraz umiejętności dokonywania skojarzeń
• Odkrywanie własnych możliwości w różnych sferach aktywności
• Poszukiwanie różnych możliwości rozwiązania tego samego problemu , czyli rozwijanie ciekawości poznawczej

Metody

• rysunek
• burza mózgów
• drama
• niedokończone zdania
• ćwiczenia relaksacyjne
• zajęcia ruchowe
• metoda kruszenia

Uwagi dotyczące przebiegu zajęć

• Prowadzący informuje o celu zajęć, którym jest rozwijanie zdolności twórczych
• Spotkania rozpoczynają się i kończą „ Kręgiem”
• W każdym spotkaniu wykorzystywane są ćwiczenia rozwijające myślenie, fantazję oraz ekspresję. Ćwiczenia stabilne przeplatają się z ćwiczeniami ruchowymi w celu regulowania napięcia emocjonalnego i aktywności grupy
• W spotkaniach wykorzystywane są elementy ekspresji werbalnej , ruchowej i plastycznej.
• Na spotkaniach rozwijana będzie umiejętność zgodnego współdziałania w grupie, komunikacji między sobą , a przede wszystkim logicznego myślenia
Zagadnienia

* Przełamanie onieśmielenia uczestników zajęć i budowanie zaufania wśród
członków grupy.
Kształtowanie umiejętności interpersonalnych.

- Przedstaw się – wykorzystując następujący schemat :jak chcę, aby mnie nazywano, lubię – nie lubię
- Dokończ zdanie - Chciałbym ( chciałabym ) być.......................
- Wspólne dzieło- każdy uczestnik rysuje coś, co najlepiej odpowiada jego nastrojowi, potem wszystkie karteczki kładzie się obok siebie, a zadaniem grupy jest wspólne ułożenie w taki sposób, aby przedstawiało sensowną całość.

* Kształtowanie nawyków zgodnego współdziałania w grupie, uczenie się
wzajemnego zrozumienia , wspólne rozwiązywanie problemów.

- Sztafeta – jest to technika, w której kolejno osoby podają rozwiązanie danego problemu. Nie wolno powtórzyć poprzedniej propozycji rozwiązania.

- Aktywne słuchanie – ćwiczenie polega na wymyśleniu w trakcie słuchania jak największej ilości pytań związanych ze słuchanym tekstem.

- Zaprojektowanie i wspólne wykonanie gry planszowej, ustalenie regół gry oraz zagranie w tę grę.

- Kalambury – przedstawianie mimiką i gestem oraz rysowanie prostych przysłów i zdań przez jednego z uczestników , a zadaniem grupy jest odgadnięcie poprawnej odpowiedzi

-Zgadnij o czym myślę – wymyślanie zagadek przez uczestników zajęć

* Rozwijanie umiejętności logicznego myślenia – wykorzystanie książki
„Wesołe lekcje wydanej przez Centrum Edukacji Dziecięcej”

- zabawy i gry matematyczne
- ukryte labirynty
- szyfry
- rebusy
- zadania logiczne
- próby samodzielnego oraz grupowego tworzenia krzyżówek, szyfrowania informacji, wymyślania rebusów
-tworzenie mapy ukrytego skarbu
- łamigłówki
• Trening spostrzegawczości i dokonywanie skojarzeń

- Wyszukiwanie różnic dwóch obrazków, przedmiotów
- Wskazywanie podobieństw
- Kruszenie- ćwiczenie polega na wyróżnieniu jak największej ilości wad wybranego przedmiotu
- Gra w skojarzenia ; np. chleb – ziarno – żyto – młyn – budowla – dom ..............
- Tysiąc definicji- polega na tworzeniu niezliczonej ilości definicji, np. But jest to...................
- Gra w inteligencję

- Widzenie inaczej – „ Bezludna wyspa”- ćwiczenie polega na wykorzystaniu przedmiotów w sposób niezwykły , podczas pobytu na bezludnej wyspie

• Kształcenie postawy twórczej – zabawy słowem na przykładzie znanych wierszy dla dzieci
„ Podkradanie błękitu „ Jana Sztaudyngera,
„Cuda i dziwy” Juliana Tuwima,
„ Trójkątna bajka” Danuty Wawiłow
„ Hipopotam lubi błoto” Wandy Chotomskiej

- Dobieranie w pary wyrazy rymujące się i układanie prostych rymowanek

- Próby pisania krótkich wierszy na dowolne tematy, wykonanie ilustracji do napisanego wiersza , a następnie zebranie wierszy w mały tomik poezji. Wspólne zaprojektowanie i wykonanie okładki.

- Jesteśmy bajkopisarzami – każdy z uczestników otrzymuje w kopercie zestaw słów, który wykorzysta do napisania swojej własnej bajki.

• Muzyką malowane – wyrażanie siebie

- wykonanie prostych instrumentów muzycznych z przedmiotów codziennego użytku
(grzechotki, kołatki , bębenki ... )

- tworzenie improwizacji muzycznych za pomocą wykonanych instrumentów

- malowanie obrazów z barwnych plam po wysłuchaniu wybranych utworów muzycznych
(Bati Strauss, Fryderyka Schopena, Antonio Vivaldiego )

• Ćwiczenia relaksacyjne

z wykorzystaniem muzyki
wizualizacja do opowiadań (wyrażanie ruchem treści opowiadań)

• Baśniowe spotkania

To spotkania dziecka z baśnią, podczas których nie tylko słucha baśni, ale także opowiada, wyraża swoje emocje, znajduje i rozwiązuje ukryte zadania, ćwiczy zmysły.
Tytuły wykorzystanych baśni :
„Wyścig w leśnej krainie”
„Baśń o czarownicy i jej zwierzętach”
„Zamieszanie w chatce krasnali”

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.