X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 25393
Przesłano:

Program zajęć dla uczniów z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych

Cel ogólny: Wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach uczniów będących przyczyną trudności szkolnych oraz zachęcenie ich do zwiększenia wysiłku w uczeniu się matematyki

Cele szczegółowe:
Uczeń:
1. Jest zmotywowany do nauki,
2. Aktywnie uczestniczy w zajęciach,
3. Skupia uwagę podczas wykonywania zadań,
4. Zna cyfrowy i słowny zapis liczby,
5. Zna sposoby ułatwiające dodawanie i odejmowanie liczb,
6. Rozwiązuje zadania tekstowe proste i nietrudne zadania złożone różnymi sposobami,
7. Układa treść zadania do przestawionej sytuacji życiowej, ilustracji i działania,
8. Potrafi mierzyć odległości, mierzyć i kreślić odcinki, obliczyć długość łamanej,
9. Zna figury geometryczne,
10. Wykonuje obliczenia pieniężne,
11. Potrafi wykonać proste obliczenia zegarowe i kalendarzowe,
12. Zna cyfry rzymskie, zapisuje daty,
13. Odczytuje wskazania termometru,
14. Zna dobrze tabliczkę mnożenia do 100,
15. Porównuje, klasyfikuje, szereguje zbiory,
16. Zna kolejność wykonywania działań,
17. Liczy do przodu po kolei, 10, 100,
18. Potrafi wyodrębnić jedności, dziesiątki, setki i tysiące w zapisie liczby,
19. Potrafi liczyć np. ile jest od do i włącznie,
20. Porównuje sumy i różnice ( mniej, więcej),
21. Mnoży i dzieli przez 10;

Tematyka zajęć:
1. Zajęcia organizacyjne- poznanie uczestników zajęć
2. Dodawanie i odejmowanie w pamięci dowolnych liczby dwucyfrowych,
3. Równania z okienkami typu: 35+...=50,
4. Porównywanie liczb ( mniejsza, większa),
5. Liczenie po kolei, 10, 100,
6. Wyodrębnianie jedności, dziesiątek ,setek, tysięcy
w zapisie liczby,
7. Zamiana zapisu np. zamiast 15 dziesiątek to 150,
8. Mnożenie i dzielenie w zakresie do 100,
9. Wzajemna odwrotność mnożenia i dzielenia,
10. Mnożenie przez 0 i 1,
11. Dzielenie przez 0 i 1, przez samą siebie, np: 10:10,
12. Określanie ile razy mniej, ile razy więcej,
13. Rozwiązywanie zadań tekstowych i układanie zadań do działań arytmetycznych,
14. Mierzenie i obliczanie pieniężne,
15. Mierzenie długości,
16. Odczytywanie wskazań termometru,
17. Mierzenie czasu, odczytywanie godzin, minut, sekund,
18. Obliczenie zegarowe,
19. Utrwalanie znajomości miesięcy i odpowiadających im znaków rzymskich,
20. Zamiana liczb arabskich na rzymskie,
21. Pisanie dat różnymi sposobami,
22. Utrwalenie znajomości podstawowych figur geometrycznych: kwadrat, koło, trójkąt, prostokąt,
23. Rozumienie linii prostej, łamanej, krzywej, punktu, odcinka,
24. Rozpoznawanie linii prostych, prostopadłych, równoległych,

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.