X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 25394
Przesłano:

Nie jesteś pewny mała czy wielka litera, po tych zajęciach już będziesz wiedział. Konspekt z zajęć terapii pedagogicznej dla klasy II

KONSPEKT ZAJĘĆ Z TERAPII PEDAGOGICZNEJ
dla klasy II

Prowadzący: ...........................
Miejsce zajęć: ...........................
Typ zajęć: terapia pedagogiczna
Klasa : II (grupa czteroosobowa)
Data i godzina zajęć: ..............................

Temat: Nie jesteś pewny mała czy wielka litera, po tych zajęciach już będziesz wiedział!
(Pierwsze zajęcia z cyklu dotyczące pisowni wielkiej litery w nazwach własnych.)
Cele ogólne:
Stymulowanie i usprawnianie funkcji percepcyjno-motorycznych:
a)w sferze słuchowo-językowej:
- wzbogacanie słownictwa czynnego i biernego
- doskonalenie kompetencji komunikacyjnych
b) w sferze wzrokowej:
- ćwiczenie analizy i syntezy wzrokowej na materiale wyrazowym
- ćwiczenie koordynacji wzrokowo-ruchowej
c) w sferze ruchowej:
- ćwiczenie koncentracji uwagi
Doskonalenie umiejętności szkolnych (umiejętności poprawnego pisania):
a)wypracowanie czujności i wrażliwości ortograficznej
b)wdrażanie do autokorekty
Rozwijanie emocjonalno-społecznej i motywacyjnej sfery rozwoju dziecka.
Cele terapeutyczne:
Zapewnienie poczucia bezpieczeństwa i akceptacji
Motywowanie uczniów do pracy
Szukanie mocnych stron każdego dziecka
Wzmacnianie wiary uczniów we własne siły i możliwości
Podnoszenie samooceny ucznia
Stwarzanie jak największej ilości szans na sukces
Oswajanie ucznia z niepowodzeniami

Cele operacyjne:
Uczeń wie, że z wielkiej litery pisze się : imiona i nazwiska, nazwy państw i ich mieszkańców, nazwy kontynentów i ich mieszkańców, nazwy miast, dzielnic, ulic, jezior, rzek, mórz, gór, planet, gwiazd, nazwy świąt państwowych i religijnych.
Uczeń potrafi powyższą wiedzę zastosować w praktyce.

Metody pracy: met. praktyczne, met. werbalne (pogadanka, wyjaśnienie), metody aktywizujące.

Formy pracy: grupowa, indywidualna.
Środki dydaktyczne: rozsypanka wyrazowa z nazwami państw i ich mieszkańców, dla każdego ucznia karty pracy z ćwiczeniami (własne), jedna karta pracy w formacie A3 (do podsumowania zajęć), kolorowe karteczki z omawianymi nazwami podklejone taśmą dwustronną (do podsumowania zajęć), flamastry, naklejki motywacyjne, mapa Polski dla każdego ucznia, dla każdego ucznia karta pracy nr 1 (labirynt) z książki pt.: „Małymi kroczkami-ćwiczenia grafomotoryczne” M. Kraszewska, Atlas Świata, Polska Oficyna Wydawnicza BGW, wybrana przez uczniów gra np. puzzle geograficzne lub inna gra wskazana przez dzieci.


Przebieg zajęć:
Faza organizacyjno-mobilizująca:
Omówienie celu zajęć;
Ćw. grafomotoryczne – karta pracy nr 1 (labirynt) – praca indywidualna.
Należy poprowadzić linię przez labirynt, będący w kształcie mapy Polski.
Z poprowadzonej linii wychodzi rzeka Wisła. Omówienie.
Faza intensywnej i efektywnej pracy terapeutycznej:
Układanie rozsypanki wyrazowej – nazwy krajów i ich mieszkańców (karta pracy nr 2) – praca grupowa;
Wyszukiwanie nazw miast w diagramie – karta pracy nr 3, praca indywidualna, omówienie;
Karta pracy nr 4 (zafoliowana) – przestawianie liter w kolejności rosnącej w celu odgadnięcia nazw dzielnic Warszawy, praca indywidualna, omówienie;
Karta pracy nr 5 (zafoliowana) – zakreślanie co trzeciej litery w rzędzie podanych w celu rozszyfrowania nazwy morza, rzeki, jeziora w Polsce, praca indywidualna, omówienie;
Rozwiązywanie krzyżówki, czyli karty pracy nr 6, praca grupowa.
Krzyżówka
Rozwiązania wpisz z wielkiej litery!

1.Rzeka przepływająca przez Warszawę?
2.Słynny miś Kubuś?
3.Nasza planeta?
4.Najwyższe góry w Polsce?
5.Kontynent, na którym znajduje się Polska?
6.Ulica, na której mieści się nasza szkoła?
7.Imię patrona naszej szkoły?
8.Święto religijne, którego symbolem jest baranek?
Hasło: super (bierzemy wyznaczone pola z krzyżówki)
Faza podsumowująco-utrwalająca:
Losowanie przez uczniów kolorowych karteczek z napisanymi różnymi nazwami i klasyfikowanie ich (przyklejanie) na kolorową kartkę A3 ( karta pracy nr 7) według podanych kategorii (nazwy rzek, nazwy państw, nazwy mórz, nazwy gór, nazwy ulic, miast, dzielnic, mieszkańców krajów itd.), praca grupowa.
Faza relaksująco-odprężająca:
Rozdanie uczniom naklejki motywacyjnych za pracę na zajęciach;
Gra wybrana przez uczniów np. gra edukacyjna pt.: „Pamięć – Flagi” lub „Rajd samochodowy” lub inna wskazana przez uczniów .

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.