X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 25349
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego

Karolina Rogal – nauczyciel wychowania przedszkolnego oraz nauczania początkowego
Przedszkole Nr 177 „Bajkowe Przedszkole” w Warszawie
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2009r.
Data zakończenia stażu: 31.05.2012r.
Okres stażu: 2 lata i 9 miesięcy

L.p. Kierunki rozwoju Zadania i formy realizacji Termin realizacji Sposób dokumentowania
1 Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrażania działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie pracy placówki(§ 8. ust 2.pkt 1.) - Elementy Metody Ruchu Rozwijającego bazującego na pracy Weroniki Sherborne
- "Zabawy sensoryczne" : ćwiczenia rozwijające odbiór i uczenie się poprzez zmysły. Okres stażu Potwierdzenie dyrektora, zaświadczenie z uzyskanych kwalifikacji
2 Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
(§ 8. ust 2.pkt 2.) - Stosowanie technologii komputerowej w opracowywaniu dokumentacji, narzędzi badawczych i przygotowaniu pomocy dydaktycznych
- Komputerowe opracowanie: arkusze obserwacyjne, ankiety, sprawozdania, zaproszenia, podziękowania, dyplomy, informacje dla rodziców, materiały do rad szkoleniowych.
- Prowadzenie strony internetowej przedszkola.
- Wykorzystanie programów edukacyjnych, slajdów do pracy z dziećmi.
- Opublikowanie w portalu internetowym Planu Rozwoju Zawodowego Okres stażu Przykładowe pomoce, plany, narzędzia badawcze, dyplomy, prezentacje. Itp.

Potwierdzenie dyrektora

Link do stronyhttp://www.publikacje.edu.pl/publikacje.php?nr=6605
3 Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym prowadzenie zajęć otwartych
(§ 8. ust 2.pkt 3) - Przygotowywanie i prowadzenie rad szkoleniowych
- Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczyciela kontraktowego i innych nauczycieli.
- Zamieszczanie publikacji na stronach internetowych dla nauczycieli
- Korzystanie z zasobów stron internetowych dla nauczycieli
- Prowadzenie zajęć otwartych dla Rodziców
- Przygotowanie i udział dzieci w konkursach organizowanych przez gminę, powiat
Okres stażu

Raz w roku

Do końca 2009
Okres stażu Referaty, potwierdzenie dyrektora
Scenariusz zajęcia, potwierdzenie dyrektora
4 Opracowanie i wdrażanie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich (§ 8. ust 2.pkt 4a.) - Nawiązanie współpracy z Policją, Strażą Pożarną – zaproszenie przedstawicieli tych zawodów do przedszkola
Systematycznie Potwierdzenie dyrektora
Potwierdzony udział przedstawiciela danej jednostki.
5 Poszerzanie zakresu działań szkoły w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych (§ 8. ust 2. pkt 4c.)  Organizowanie wycieczek dydaktyczno-krajoznawczych mających na celu zapoznanie z dziedzictwem kulturowym regionu Organizacja spotkań integracyjnych dla rodziców, przygotowanie uroczystości okolicznościowych, zajęć otwartych Okres stażu Zapisy w dzienniku, karta wycieczki
6 Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami (§ 8. ust 2. pkt 4e
- Koordynowanie akcji charytatywnej „Pola nadziei”.
- Przeprowadzenie zbiórki pieniędzy na cebulki żonkili, stały kontakt z hospicjum, pogadanki
- Współpraca z pedagogiem i logopedą w przedszkolu.
- Współpraca z Komendą Rejonową Policji ul. Grenadierów w Warszawie
- Rozwijanie u dzieci zainteresowania literaturą dziecięcą. Prowadzenie zapisu książek, nawiązanie współpracy z pobliska szkolna biblioteką w szkole podstawowej.
Okres stażu Potwierdzenie
Zapisy w dzienniku
Zapisy w dzienniku, karta wycieczki
7 Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, której nauczyciel jest zatrudniony
(§ 8 ust. 2 pkt 5)  Opis i analiza dwóch przypadków rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych i wychowawczych Okres stażu Opis i analiza przypadku

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.