X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 25343
Przesłano:

Kontakt opiekuna stażu i stażysty

Mikołów, 1.09.2014 r.

KONTRAKT
pomiędzy nauczycielem kontraktowym mgr ............
a opiekunem stażu mgr ........................

Kontrakt zawarto na okres: 1.09.2014 r. – 31.05.2017 r. (2 lata i 9 miesięcy)
Miejsce realizacji: Szkoła Podstawowa ...........................
Cel współpracy:
• Wspieranie przez opiekuna stażu nauczyciela kontraktowego w jego rozwoju zawodowym
i kształceniu umiejętności dydaktyczno - wychowawczych
• Pomyślne ukończenie stażu przez nauczyciela kontraktowego

Zadania nauczyciela stażysty:
1. Zapoznanie się z wymaganiami dotyczącymi awansu oraz aktami prawnymi.
2. Napisanie planu rozwoju zawodowego na początku stażu na okres 2 lat i 9 –ciu miesięcy oraz realizacja zadań z niego wynikających. Przedstawienie go do akceptacji oraz omówienie przebiegu stażu.
3. Systematyczne uczestnictwo w spotkaniach oraz konsultacjach z opiekunem stażu w ustalonych wcześniej terminach lub w razie potrzeby na bieżąco w czasie trwania stażu.
4. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna oraz innych nauczycieli. Sporządzanie notatek.
5. Przygotowanie i prowadzenie zajęć w obecności opiekuna w ustalonych terminach, omówienie prowadzenia zajęć z prowadzącym.
6. Przedstawienie konspektów lub notatek z obserwowanych zajęć. Uwzględnienie zaleceń i wyciąganie wniosków do dalszej pracy. Wymiana doświadczeń oraz pomysłów z opiekunem.
7. Systematyczne tworzenie oraz gromadzenie dokumentacji z przebiegu stażu.
8. Napisanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.

Zadania opiekuna stażu:

1. Zapoznanie się z planem rozwoju zawodowego, pomoc w weryfikacji jego założeń.
2. Monitorowanie realizacji planu rozwoju.
3. Omówienie przebiegu stażu – celów, harmonogramu spotkań, wzajemnej współpracy oraz oczekiwań.
4. Hospitacja zajęć nauczyciela kontraktowego (wg planu rozwoju zawodowego) oraz ich omówienie.
5. Umożliwienie obserwacji zajęć opiekuna stażu przez nauczyciela kontraktowego. Omówienie przebiegu zajęć.
6. Udzielanie pomocy oraz wyjaśnień dotyczących bieżących spraw związanych z realizacją stażu.
7. Dzielenie się swoim doświadczeniem w sprawach bieżących – dydaktycznych i wychowawczych.
8. Pomoc przy opracowaniu bieżącej dokumentacji oraz sprawozdania końcowego z odbytego stażu i oceny dorobku.

Nauczyciel kontraktowy jest odpowiedzialny za przebieg i organizację stażu. Kontrakt obowiązuje obie strony i za ich zgodą może być modyfikowany.

Mikołów, 1.09.2014 r.
.................................... ...............................
Opiekun stażu Nauczyciel kontraktowy

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.