X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 25928
Przesłano:

Kontrakt z opiekunem stażu

KONTRAKT
zawarty w dniu 15.09.2014 r. pomiędzy
nauczycielem kontraktowym a opiekunem stażu

I. STRONY ZAWIERAJĄCE KONTRAKT:
- ...................– nauczyciel kontraktowy ubiegający się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego
- ..................... – opiekun stażu

II. OKRES TRWANIA KONTRAKTU:
od dnia 15.09.2014 r. do dnia 10.06.2014 r.

III. MIEJSCE REALIZACJI KONTRAKTU:
...................................

IV. ZASADY KOMUNIKOWANIA SIĘ:
1. Opiekun i stażysta są równoprawnymi partnerami.
2. Uwagi dotyczące przebiegu stażu oraz realizacji zadań wynikających z planu rozwoju zawodowego są uwagami konstruktywnymi, a nie krytyką.
3. Spotkania informacyjne i konsultacyjne odbywać się będą regularnie, we wcześniej ustalonych terminach.
4. Nauczyciel kontraktowy może konsultować pojawiające się problemy na bieżąco.

V. ZAKRES OBOWIĄZKÓW NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO
Nauczyciel kontraktowy powinien:
1. Zapoznać się z procedurą awansu zawodowego i obowiązującymi aktami prawnymi.
2. Realizować wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego.
3. Uczestniczyć w spotkaniach z opiekunem stażu.
4. Obserwować zajęcia prowadzone przez opiekuna stażu i innych nauczycieli oraz prowadzić zajęcia w obecności opiekuna stażu lub dyrektora szkoły.
5. Brać udział w różnych formach doskonalenia zawodowego.
6. Realizować i systematyczne dokumentować zadania ujęte w planie rozwoju zawodowego.
7. Opracować sprawozdanie z realizacji planu.

VI. ZAKRES OBOWIĄZKÓW OPIEKUNA STAŻU
Opiekun stażu powinien:
1. Wspierać działania nauczyciela kontraktowego w zakresie wzbogacania jego warsztatu pracy i realizacji planu rozwoju zawodowego.
2. Dzielić się swoimi doświadczeniami zawodowymi.
3. Udzielać rad na prośbę stażysty w sytuacjach problemowych.
4. Pomóc w opracowaniu projektu sprawozdania.
5. Pomóc w uporządkowaniu dokumentacji egzaminacyjnej.
6. Przygotować projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela kontraktowego.

VII. KRYTERIA OCENY DOROBKU ZAWODOWEGO:
1. Terminowość działań.
2. Systematyczność działań.
3. Zaangażowanie w realizację niezbędnych wymagań.
4. Stopień realizacji niezbędnych wymagań.

VIII. USTALENIA KOŃCOWE:
1. Za przebieg stażu odpowiedzialny jest nauczyciel kontraktowy.
2. Opiekun stażu jest osobą wspomagającą.
3. Kontrakt obowiązuje obie strony.
4. Kontrakt można modyfikować za zgodą obu stron.
5. Strony zawierające kontrakt zobowiązują się do przestrzegania zawartych ustaleń.

.......................................
podpis nauczyciela kontraktowego

........................................ podpis opiekuna stażu

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.