X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 25048
Przesłano:

Kontrakt zawarty między nauczycielem kontraktowym a opiekunem stażu

KONTRAKT
zawarty pomiędzy nauczycielem kontraktowym, a opiekunem stażu

I KONTRAKT ZAWARTY POMIĘDZY:
- mgr Aleksandra Lewandowska– nauczyciel kontraktowy
- mgr Renata Pocztowska– opiekun stażu

II KONTRAKT ZAWARTO NA OKRES:
od dnia 01. 09. 2013 r. do dnia 31. 05. 2016 r.

III MIEJSCE REALIZACJI KONTRAKTU:
Zespół Szkół w Krzymowie

IV ZASADY KOMUNIKOWANIA SIĘ:
1. Nauczyciel opiekun i nauczyciel stażysta są równoprawnymi partnerami.
2. Uwagi dotyczące stylu pracy oraz sposobu realizacji Planu Rozwoju Zawodowego są uwagami konstruktywnymi, a nie krytyką.
3. Spotkania konsultacyjne odbywać się będą raz w miesiącu, w ustalonym wcześniej terminie.
4. Nauczyciel stażysta może konsultować pojawiające się problemy na bieżąco.

V ZAKRES OBOWIĄZKÓW NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO:
1. Zapoznanie się z procedurami awansu zawodowego i obowiązującymi go aktami prawnymi.
2. Realizacja wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego (zgodnie z rozporządzeniem MENiS).
3. Opracowanie Plan Rozwoju Zawodowego.
4. Uczestnictwo w spotkaniach z opiekunem stażu.
5. Sporządzanie notatek ze spotkań z opiekunem oraz dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego.
6. Uczestnictwo w zajęciach otwartych raz w semestrze (w obecności opiekuna stażu).

VI ZAKRES OBOWIĄZKÓW OPIEKUNA STAŻU:
1. Zapoznanie stażysty z procedurą uzyskania awansu.
2. Pomoc w opracowaniu Planu Rozwoju Zawodowego.
3. Wspieranie działań stażysty w zakresie wzbogacania jego warsztatu pracy.
4. Dzielenie się swoim doświadczeniem zawodowym.
5. Udzielanie rad na prośbę stażysty w sytuacjach problemowych: dydaktycznych i wychowawczych.
6. Sporządzenie wykazu literatury godnej poznania.
7. Pomoc w sporządzeniu sprawozdania z przebiegu stażu.
8. Napisanie projektu oceny dorobku nauczyciela kontraktowego.
9. Pomoc w uporządkowaniu dokumentacji na posiedzenie komisji egzaminacyjnej.

VII KRYTERIA OCENY DOROBKU ZAWODOWEGO:
1. Systematyczność.
2. Terminowość.
3. Zaangażowanie w realizację Planu Rozwoju Zawodowego.
4. Inicjatywa.

VIII USTALENIA KOŃCOWE:
1. Za przebieg i organizację stażu odpowiedzialny jest nauczyciel kontraktowy.
2. Opiekun stażu jest osobą wspomagającą.
3. Kontrakt obowiązuje obie strony.
4. Kontrakt można modyfikować za zgodą obu stron.


Kontrakt sporządzono dnia: 17.09.2013r. w Krzymowie

Podpis opiekuna stażu: ........................................

Podpis nauczyciela stażysty: ........................................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.