X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 25044
Przesłano:

Kontrakt z opiekunem stażu

Poniższy kontrakt zawarty został pomiędzy:
nauczycielem kontraktowym rozpoczynającym staż na nauczyciela mianowanego Eweliną Pisarek , a opiekunem stażu Anną Sobczyk w dniu 1. 09.2010r.

Kontrakt zawiera się w celu pomyślnego ukończenia stażu przez nauczyciela kontraktowego oraz ustaleniu zasad wzajemnej współpracy.

Kontrakt nakłada na nauczyciela odbywającego staż następujące obowiązki:
- opracowanie planu rozwoju zawodowego na początku stażu- wrzesień 2010r.
- realizacja zadań wynikających z planu rozwoju zawodowego
- uczestnictwo w obserwacji zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli
- uczestnictwo w spotkaniach zespołu wychowawczego według ustalonego harmonogramu
- przeprowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu lub dyrektora zgodnie z harmonogramem obserwacji
- zapoznanie się dokumentacją szkoły
- uczestnictwo w spotkaniach z opiekunem stażu, analizowanie przeczytanych lektur, wymiana doświadczeń
-gromadzenie dokumentacji, celem dokonania obiektywnej oceny dorobku zawodowego

Kontrakt zobowiązuje opiekuna stażu do:
- pomocy w sporządzaniu planu rozwoju zawodowego
- monitorowania przebiegu realizacji planu rozwoju zawodowego
- uczestnictwa w obserwacji zajęć prowadzonych przez nauczyciela odbywającego staż
- opracowania arkusza obserwacji zajęć
- opracowania harmonogramu spotkań
- przygotowania dokumentacji szkoły do wspólnego omówienia
- wspólnej analizy przeczytanych lektur
- monitorowania gromadzonej przez nauczyciela kontraktowego dokumentacji przebiegu stażu
- przygotowania projektu oceny dorobku zawodowego

Kontrakt wskazuje na metody współpracy opiekuna stażu i nauczyciela odbywającego staż:
- wzajemna obserwacja zajęć
- dyskusja, wymiana doświadczeń
- spotkania

Kontrakt nakłada na obydwie strony następujące zasady współpracy:
- nie spóźniamy się na spotkania
- uczymy się wzajemnej wymiany doświadczeń
- nie obrażamy się na uwagi krytyczne
- uprzedzamy o odwołanych spotkaniach
- zachowujemy się kulturalnie i dyskretnie

.................................. ........................................
(podpis opiekuna stażu ) (podpis stażysty)

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.