X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 23757
Przesłano:

Wzór kontraktu nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Wzór kontraktu

zawartego pomiędzy nauczycielem kontraktowym ubiegającym się o awans na stopień nauczyciela mianowanego (imię i nazwisko nauczyciela), a opiekunem stażu (imię i nazwisko n-la).
Niniejszy kontrakt ma na celu określenie warunków współpracy pomiędzy nauczycielem kontraktowym i opiekunem stażu, a w dalszej perspektywie przystąpienie przez nauczyciela kontraktowego – po odbyciu stażu – do postępowania kwalifikacyjnego na uzyskanie stopnia nauczyciela mianowanego.
Okres obowiązywania kontraktu: 2 lata i 9 miesięcy od dnia podpisania.

Nauczyciel kontraktowy w związku z tym, zobowiązuje się:
• przedstawić do akceptacji swój plan rozwoju zawodowego,
• omówić z opiekunem przebieg stażu,
• hospitować zajęcia opiekuna stażu i innych nauczycieli (w wymiarze godzin podanym w planie rozwoju zawodowego kontraktowego),
• umożliwić hospitowanie swoich zajęć przez opiekuna stażu lub dyrektora ośrodka (w wymiarze j. w.),
• być otwartym na uwagi i propozycje opiekuna stażu,
• zwracać się do opiekuna stażu z uwagami i problemami powstałymi w trakcie odbywania stażu,
• korzystać z bogatego doświadczenia opiekuna stażu.

Opiekun stażu zobowiązuje się:
• zapoznać się z planem rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego,
• omówić z nauczycielem kontraktowym przebieg jego stażu,
• hospitować zajęcia nauczyciela kontraktowego
(w wymiarze podanym w planie rozwoju zawodowego),
• umożliwić hospitację własnych zajęć,
• zgłaszać uwagi, dotyczące przebiegu stażu,
• udzielać, w miarę możliwości, wszelkiej pomocy nauczycielowi kontraktowemu,
• dzielić się swoim doświadczeniem zawodowym
z nauczycielem kontraktowym.

Podpis opiekuna stażu Podpis nauczyciela kontraktowego


Miejscowość i data zawarcia kontraktu

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.