X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 24949
Przesłano:

Redagujemy różne formy wypowiedzi - scenariusz lekcji języka polskiego

SCENARIUSZ LEKCJI OTWARTEJ
Z JĘZYKA POLSKIEGO W KL. V

TEMAT: Redagujemy różne formy wypowiedzi.
Czas trwania: 45 minut
Odniesienia do podstawy programowej:
Cele kształcenia:
• Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji.
• Tworzenie wypowiedzi.
Treści nauczania – wymagania szczegółowe
Uczeń:
- sprawnie czyta tekst głośno i cicho,
- rozpoznaje formy gatunkowe (przepis, zaproszenie, wywiad),
- korzysta z informacji zawartych w słowniku ortograficznym,
- tworzy spójny tekst na temat poruszany na zajęciach
- stosuje w wypowiedzi pisemnej odpowiednią kompozycję i układ graficzny zgodny z wymaganiami danej formy gatunkowej,
- pisze poprawnie pod względem ortograficznym.

Cele szczegółowe lekcji:
Uczeń:
• wie co to jest przepis kulinarny, zaproszenie, wywiad
• wie w jakich źródłach informacji może szukać przepisów,
• wie jak zbudowane są przepisy kulinarne, wywiad, zaproszenie
• myśli kreatywnie

Metody: rozmowa wstępna, metoda analizy i twórczego naśladowania wzoru, metoda ćwiczeń praktycznych, praca w grupach

Formy pracy: zbiorowa, grupowe, indywidualna

Środki dydaktyczne: przepisy kulinarne, karty pracy, arkusze papieru, mazaki, książki kulinarne, przykładowe wywiady, zaproszenia

Przebieg lekcji:
a. Etap przygotowawczy:
1. Powitanie gości
2. Powitanie uczniów i uświadomienie uczniom celów lekcji.
3. Zapisanie tematu lekcji
4. Dokończ zdanie.

Dzisiaj czuję się ....” lub „Dzisiaj czuję się jak....” używając słowa, zaczynającego się na tą samą literę, na którą zaczyna się twoje imię. Np. Ola może powiedzieć „Dzisiaj czuję się optymistycznie”, a Rafał „Dzisiaj czuję się jak robotnik, bo jestem bardzo zmęczony". Zacznijmy ode mnie.

b. Etap realizacji tematu:
1. Rozmowa z uczniami, ukierunkowanie pracy na lekcji.
2. Praca indywidualna
- Rozwiń podane zdanie.
CHŁOPIEC GRA
- Z rozsypani wyrazowej ułóż przysłowie i wyjaśnij jego znaczenie.
PRAWDZIWYCH PRZYJACIÓŁ POZNAJEMY W BIEDZIE
KWIECIEŃ – PLACIEŃ, BO PRZEPLATA, TROCHĘ ZIMY, TROCHĘ LATA
3. Praca zbiorowa
- Uzupełnij luki w wierszu według własnego pomysłu.
.........................Ty szczęście
gdzie się............................
................................poszło
gdzie się...........................?
Czy.................................?
Czy.................................?
A może..............................
...............................zostało?
Szczęście wróć.
-- Napisz swoją baśń lub bajkę zachowując jednakowy układ pierwszych liter wyrazów
M ..... M..... M.....
Ś..... T..... B.....
Ś..... J..... B..... K.....
T..... W..... Z.....
B..... T..... J..... B.....
4. Praca w grupach
- Zredaguj podaną formę wypowiedzi
Gr. I Napisz zaproszenie na spotkanie ze sławną współczesną kobietą.
Gr. II Zredaguj przepis na pogodny nastrój w czasie ulewy.
Gr. III Przeprowadź wywiad z partykułą „NIE”.

c. Etap końcowy
1. Prezentacja prac poszczególnych grup.
2. Podsumowanie lekcji i ocena aktywności uczniów.
3. Zadanie i omówienie pracy domowej.
Dla uczniów posiadających opinie
Napisz krótkie opowiadanie twórcze na temat: Spotkałam dziwna istotę ...
Dla pozostałych uczniów
Napisz co zobaczyłoby wirujące w powietrzu piórko, gdyby właśnie w czasie lekcji języka polskiego wpadło przez okno do sali.
4. Ewaluacja

Przygotowała i przeprowadziła:
Agnieszka Kowalska

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.