X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 24946
Przesłano:

Z pakietem biurowym za pan brat

Szybki rozwój technologii informacyjnej ma znaczący wpływ na funkcjonowanie społeczeństwa. Komputer stał się podstawowym narzędziem pracy w wielu dziedzinach życia, a umiejętność jego wykorzystania jest poszukiwaną cechą i atrybutem. Do jednej z kluczowych kompetencji młodego pokolenia należy zdolność posługiwania się aplikacjami wchodzącymi w skład pakietu biurowego. Może to dotyczyć zarówno świadomego wykorzystania narzędzi w płatnym pakiecie Microsoft Office lub alternatywnego, udostępnianego bezpłatnie pakietu biurowego LibreOffice.
Z pakietem biurowym na poważnie uczniowie mają styczność w czwartej klasie podstawówki. Wtedy też zaznajamiają się z podstawowymi możliwościami jakie dają aplikacje z pakietu Microsoft Office: Word, PowerPoint i Excel, wyprodukowany przez firmę Microsoft.
Zagadnieniem nad którym chciałabym się pochylić w niniejszej rozprawie jest umiejętność praktycznego zastosowania pakietu biurowego przez uczniów szkoły podstawowej. W tym celu dokonałam badania grupy uczniów V klasy Katolickiej Szkoły Podstawowej w Szczecinie. Badaniu za pomocą kwestionariusza ankiety przeprowadzonej w czerwcu 2014r. zostali poddani wszyscy uczniowie, w liczbie 20.
Według przeprowadzonych przeze mnie badań, wśród ankietowanych, z pakietu Microsoft Office zainstalowanego w domu korzysta 85% badanych. Pozostali zadeklarowali korzystanie z pakietu LibreOffice. Warto w tym miejscu nadmienić, że zestawy komputerowe znajdujące się w pracowni szkolnej wyposażone są w pakiet biurowy Microsoft Office. Dla możliwości porównania obu pakietów zainstalowany jest także bezpłatny LibreOffice.
Z badań wynika, że uczniowie wykonują zadania domowe polegające na przygotowaniu informacji koniecznych do zaprezentowania tematu na lekcji, najczęściej wykorzystują aplikację PowerPoint w celu przygotowania materiałów na zajęcia: z historii (60%), zajęć komputerowych (15%), przyrody (15%) i języka polskiego (10%).
Z pośród zawartości pakietu Microsoft Office najczęściej sięgają po narzędzia do tworzenia prezentacji multimedialnej (67%) i edytor tekstowy(41%). Najrzadziej korzystają z edytora grafiki (33%).
Uczniowie deklarują, że najmniej trudności napotykają przy korzystaniu z programu do tworzenia prezentacji multimedialnych (60%), natomiast najbardziej wymagającym pod względem umiejętności jest edytor tekstowy (40%).
Zajęcia komputerowe w szkole podstawowej są już standardem, mimo to jednak nie wyposażają uczniów w niezbędne kompetencje, których znajomość nie powinna budzić podziwu. Często dzieci po zajęciach mają niedosyt. Fakt ten wynika z podstawy programowej, która przewiduje jedną godzinę zajęć komputerowych w tygodniu.
Takowa sytuacja jest wynikiem braku właściwej ilości godzin przeznaczonych na poznanie określonego działu informatyki. Na drugim etapie nauki uczniowie powinni poznać zastosowanie i nabyć umiejętności posługiwania się narzędziami pakietu biurowego. Wszakże będą posługiwać się nim przez całe swoje życie.
Chociaż zajęcia komputerowe są przedmiotem nieznacznie odmiennym od reszty, podlega tym samym prawom co pozostałe: zaległości z wcześniejszych etapów edukacji skumulują się później, kiedy będą potrzebne zupełnie inne umiejętności. Dlatego też już na etapie szkoły podstawowej pojawia się konieczność wypracowania umiejętności swobodnego posługiwania się narzędziami z pakietu biurowego. Na dorosłych ciąży odpowiedzialność za edukacje młodego pokolenia w zakresie umiejętności właściwego wykorzystania aplikacji, aby w przyszłości bez problemu móc posługiwać się zarówno podstawowymi jak i bardziej zaawansowanymi narzędziami pakietów biurowych.

Bibliografia:
1. ABC MS Office 2007, Adam Jaronicki
2. Podręcznik użytkownika Microsoft Word, Janusz Graf

Strony internetowe:
1. www.profesor.pl
2. www.wikipedia.org

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.