X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 24917
Przesłano:

Rachunek pamięciowy w zakresie 100 - scenariusz zajęć

I. OGÓLNE CELE EDUKACYJNE:
- doskonalenie rachunku pamięciowego w zakresie 100
- rozwijanie zdolności logicznego myślenia, pamięci, uwagi;
- kształtowanie umiejętności zgodnej pracy w grupie i odpowiedzialności za wspólną pracę
- aktywne uczestnictwo w zajęciach.
II.CELE OPERACYJNE:
Uczeń:
- dodaje i odejmuje w zakresie 100
- pamięciowo mnoży i dzieli liczby w zakresie tabliczki mnożenia
- porównuje i porządkuje liczby
- wie, jak nazywają się liczby w dodawaniu, odejmowaniu, mnożeniu i dzieleniu
- posługuje się znakami rzymskimi I-XII
- rozwiązuje samodzielnie zadania tekstowe, redaguje odpowiedź
- czyta ze zrozumieniem treść zadania tekstowego
- układa, zapisuje i odczytuje hasła z rozsypanki literowej, krzyżówki i kolorowanki

III. FORMY PRACY:
zbiorowa
grupowa
indywidualna
IV. METODY PRACY:
słowna, działań praktycznych, praca z kartami pracy , zabawy dydaktyczne

V. ŚRODKI DYDAKTYCZNE:karty pracy nr 1- układanie hasła: LICZYMY, kartki z liczbami do ,,Milczka matematycznego”, kostki do gry i kartki do zapisu wyników rzutów i obliczeń, karty pracy nr 2- układanie haseł: ILOCZYN, ILORAZ, karty pracy nr 3 – ZADANIA TEKSTOWE, karteczki z liczbami do ,,Węża matematycznego”, karteczki z liczbami arabskimi i rzymskimi, nagranie z płyty-,,Wiosenna piosenka”

VI. TREŚCI NAUCZANIA Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ:
Edukacja polonistyczna:
- uważnie słucha wypowiedzi i korzysta z przekazywanych informacji
- wyszukuje w tekście potrzebne informacje
Edukacja matematyczna:
- dodaje i odejmuje liczby w zakresie 100
- podaje z pamięci iloczyny w zakresie tabliczki mnożenia
- rozwiązuje zadania tekstowe wymagające wykonania jednego działania
- w sytuacjach trudnych i wymagających wysiłku intelektualnego zachowuje się rozumnie, dąży do wykonania zadania
Edukacja społeczna:
- współpracuje z innymi w zabawie, nauce szkolnej,przestrzega reguł obowiązujących w społeczności
Edukacja zdrowotna:
- dba o prawidłową postawę siedząc w ławce

VII. PRZEBIEG ZAJĘĆ:
1. Zapoznanie z tematem i celami zajęć.
Praca w grupach: N- rozdaje dzieciom z każdej ławki koperty z zadaniem.
N- Wykonajcie wspólnie wszystkie obliczenia, wyniki zapiszcie, a następnie uporządkujcie od najmniejszego do największego. Teraz odwróćcie kartki na drugą stronę i odczytajcie hasło, które powie wam co będzie tematem naszych zajęć.
Ucz. odczytują hasło LICZYMY

2. Przypomnienie nazewnictwa liczb w dodawaniu, odejmowaniu, mnożeniu i dzieleniu
N- Potraficie już doskonale liczyć. Jakie cztery działania na liczbach umiecie wykonywać?
- Jak nazywają się liczby w dodawaniu?
- Jak nazywają się liczby w odejmowaniu?
- Jak nazywają się liczby w mnożeniu?
- Jak nazywają się liczby w dzieleniu?

3. ,,Matematyczna rozgrzewka”
N- Mam dla was na rozgrzewkę kilka zagadek.Słuchajcie uważnie.
Jedna biedronka ma 8 kropek , a druga 6. Ile kropek mają razem?
Janek chce kupić dla mamy bukiet tulipanów, który kosztuje 8 zł. Ma 5 zł . Ile mu brakuje?
Na wiosenną wycieczkę wybrało się 20 dzieci. Ile to par?
Po łące chodzi 7 bocianów. Ile nóg mają razem te bociany?

4.,, Matematyczny milczek”-dodawanie i odejmowanie liczb
N- przyczepia na tablicy plansze z narysowanymi kwiatami, które na swoich płatkach mają zapisane liczby, a w środku znaki + i – .
N- Pobawimy się teraz w ,,milczka”. Ja wskazuję działania, wy je wykonujecie i pokazujecie mi ich wynik na kartonikach.

5.Przedstawianie podanych liczb jako wyniku mnożenia i dzielenia.
N- rysuje na tablicy główki dwóch kwiatków i zapisuje w nich liczby 24 oraz 3.
N- Przedstawcie teraz liczbę 24 jako wynik mnożnia dwóch liczb. Dorysujcie płatki i zapiszcie na nich odpowiednie działania.
N – Przedstawcie liczbę 3 jako wynik dzielenia dwóch liczb.Dorysujcie płatki i zapiszcie na nich odpowiednie działania.

6. ,,Łańcuszek matematyczny”- sprawdzenie umiejętności rachunku pamięciowego.
N- rozdaje dzieciom karteczki. Ucz. podpisują się na nich.Po skończeniu zadania prace bezbłędne zostają ocenione na 5 pkt.
N- czyta kolejne działania, w których wynik jednego jest początkiem drugiego działania. Uczniowie obliczają je w pamięci, na kartce zapisują ostatni wynik w każdym łańcuszku. Po zakończeniu pracy wymieniają się ze sobą karteczkami i sprawdzają pracę kolegi lub koleżanki.
N- ocenia prace.

7 .Obliczanie sumy cyfr liczb dwu i trzycyfrowych
N- zapisuje na tablicy liczby.
N- Wyszukajcie i podkreślcie te liczby, których suma cyfr wynosi 8.

44, 143, 61, 15, 231, 53, 222, 71, 23, 333, 35, 17, 422, 270, 107

8. Przypomnienie znaków rzymskich I-XII
Ucz. losują karteczki z liczbami arabskimi i rzymskimi. W trakcie muzyki spacerują po sali. Gdy muzyka ucichnie, dobierają się w pary , np. 5-V.

9. Mnożenie i dzielenie w zakresie 100- praca indywidualna .
N- rozdaje dzieciom karty pracy, objaśnia polecenia i prosi o ich podpisanie.Po sprawdzeniu przez nauczyciela zadanie zostanie ocenione.
Ucz. wykonują zadania z karty pracy nr 1

10. ,,Matematyczny wąż”- porównywania liczb, określanie relacji między liczbami
Ucz. losują karteczki z liczbami od 1 do 21. Siadają na dywanie w kręgu, układając przed sobą karteczki z liczbami.
N- Przed wami matematyczny wąż. Liczby, które położyliście muszą mieć ze sobą związek.
Podaj działanie, które umożliwi przejście z jednej liczby do drugiej?
np.: 10, 4 , 18 10-6 4+14

11. Dodawanie liczb – rzuty kostkami do gry- praca w grupie
N- rozdaje uczniom w każdej ławce po 2 kostki do gry.
Ucz. kolejno rzucają kostkami i zapisują liczbę sumę liczb wyrzuconych oczek. Robią to dla każdego w drużynie. Na koniec dodają wszystkie wyrzucone oczka. Porównują między sobą swoje wyniki. Wygrywa ta grupa, która zdobyła największą liczbę oczek.

12. Rozwiązywanie zadania tekstowego – praca indywidualna zróżnicowana
Ucz. dostają karty pracy z zadaniem tekstowym
I poziom:
Kwiaciarka przygotowała 3 bukiety róż po 5 róż w każdym oraz 2 bukiety tulipanów po 7 tulipanów w każdym. Ile kwiatów wykorzystała na wszystkie bukiety?
II poziom:
Kwiaciarka przygotowała 5 bukietów róż po 6 róż w każdym . Ile kwiatów wykorzystała na wszystkie bukiety?
N- zbiera karty pracy do sprawdzenia po zajęciach.

13. Podsumowanie i ewaluacja zajęć .
N- Co robiliśmy na dzisiejszych zajęciach?
- Kto z was jest zadowolony ze swojej pracy?
- Co podobało się wam najbardziej?
- Co było najtrudniejsze?

14. Zadanie pracy domowej – kolorowanie według kodu( zadania o różnym stopniu trudności).

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.