X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 24916

Jesteśmy przyjaciółmi Ziemi - scenariusz zajęć

I. OGÓLNE CELE EDUKACYJNE:
- dostrzeganie problemu zanieczyszczenia środowiska naturalnego
- kształtowanie postawy ekologicznej u dzieci
- doskonalenie umiejętności czytania
- kształtowanie umiejętności zgodnej pracy w grupie i odpowiedzialności za wspólną pracę

II.CELE OPERACYJNE:
Uczeń:
- aktywnie słucha i czyta z podziałem na role wiersz
- udziela odpowiedzi na pytania do treści wiersza
- wypowiada się na podany temat
- układa zdania z rozsypanki wyrazowej
- rozwiązuje krzyżówkę i zapisuje hasło
- układa i zapisuje hasła dotyczące ochrony przyrody
- zna zagrożenia dla środowiska przyrodniczego ze strony człowieka
- wie, że wszyscy musimy dbać o środowisko naturalne
- zna pojęcia: segregacja, recykling, ekologia
- potrafi segregować odpady
- umie zgodnie współpracować w grupie
- słucha i śpiewa piosenki
- wykonuje plakat
III. FORMY PRACY:
- zbiorowa
- grupowa
- indywidualna
IV. METODY PRACY:
rozmowa, pokaz, ćwiczeń praktycznych, problemowa, aktywna-inscenizacja, ,,burza mózgów”
V. ŚRODKI DYDAKTYCZNE:globus, różne odpady, karta pracy z krzyżówką dla każdego ucznia, płyta CD z nagraniem piosenki ,,Ekoskrzat”, pojemniki do segregacji odpadów z napisami, koperty z rozsypanką wyrazową, 2 arkusze papieru z zapisanym hasłem- ,,Jestem przyjacielem Ziemi”, opaski z postaciami zwierząt, podręcznik ,,Razem w szkole”, karty ewaluacji, karty z zadaniem domowym
VI. TREŚCI NAUCZANIA Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ:
Edukacja polonistyczna:
- uczestniczy w rozmowach: zadaje pytania, udziela odpowiedzi i prezentuje własne zdanie, poszerza zakres słownictwa
- pisze czytelnie i estetycznie
- układa i zapisuje krótkie zdania
- czyta i rozumie teksty, wyciąga z nich wnioski
- wyszukuje w tekście potrzebne informacje
Edukacja przyrodnicza:
- zna zagrożenia dla środowiska przyrodniczego ze strony człowieka
- wie, że należy segregować śmieci, rozumie sens stosowania opakowań ekologicznych
Edukacja społeczna:
- współpracuje z innymi w nauce,przestrzega reguł obowiązujących w społeczności

Edukacja muzyczna:
- śpiewa w zespole poznane piosenki
Edukacja zdrowotna:
- dba o prawidłową postawę
Edukacja plastyczna:
- ilustruje sceny i sytuacje inspirowane wierszem, muzyką
- podejmuje działalność twórczą stosując określone techniki plastyczne


1. PRZEBIEG ZAJĘĆ:
Zapoznanie z tematem i celami zajęć.
( N. odsłania przygotowaną wcześniej wystawkę- globus otoczony różnymi odpadami:puszki, gazety, papierki, talerzyki plastikowe, słoiki, puszki metalowe itp.)

N - Jak myślicie o czym będziemy rozmawiać na tych zajęciach?
N - Czy podoba wam się ten widok?
N - Czy nasza planeta Ziemia czuje się szczęśliwa?
Dziś nauczymy się jak postepować, aby Ziemia, wszyscy jej mieszkańcy oraz zwierzęta i rośliny czuły się szczęśliwe.

II. Rozwiązanie krzyżówki z hasłem- ekologia.
( Ucz. otrzymują karty pracy z krzyżówką i samodzielnie ją rozwiązują)
Wspólnie odczytują hasło.

N- Co to jest ekologia? Czym się zajmuje? Co to znaczy, że ktoś postępuje ekologicznie?
Ucz. wyjaśniają pojęcie
N- Co powinniśmy zrobić z tymi odpadami?
N- O czym należy pamiętać zanim je wyrzucimy?
Ucz. - O segregacji odpadów.
N- W jakim celu segregujemy odpady?
Ucz. Aby można je było powtórnie wykorzystać.
N- wyjaśnia pojęcie recyklingu.

III. Segregacja odpadów, przypomnienie zasad segregacji.

(N przygotowuje pojemniki-worki na odpady)
N- Pomóżcie mi posprzątać te odpady wkładając je do odpowiednich pojemników. Jaki kolor ma pojemnik, do którego wrzucamy papier (szkło, plastik). Co zrobimy z bateriami? (lekarstwami)
Ucz. wrzucają odpady do przygotownaych pojemników, uzasadniają swój wybór

IV. Wspólne śpiewanie piosenki ,,Ekoskrzat”

V. Postawienie i rozwiązanie problemu: Czy mamy wpływ na ilość odpadów?

N- Jak myślicie czy mamy wpływ na ilość odpadów?
N- Jak możemy ograniczyć ich ilość?

N- dzieli zespół na 3 grupy, rozdaje uczniom tekst pt. ,,Zakupy”, zaś ich zadaniem jest przeczytanie go i wspólne wybranie najlepszego zachowania bohaterów.
ZAKUPY
A) Kasia wybrała się do sklepu po zakupy. Kupione rzeczy zapakowała przy kasie do torby foliowej.
B) Zosia również zrobiła zakupy, ale postanowiła do ich zapakowania wykorzystać torbę foliową, którą miała już w domu.
C) Basia zawsze bierze ze sobą na zakupy koszyk wiklinowy lub torbę z materiału.
ZAKUPY
A) Pani Zosia robiła zakupy na urodzinowe przyjęcie syna. Kupiła soki w kartonach.
B) Pani Hania również chciała kupić soki, więc wybrała te w szklanych butelkach.
C) Pani Celina postanowiła, że kupi soki w plastikowych butelkach.

ZAKUPY
A) Krzyś miał ochotę na coś słodkiego. Kupił sobie czekoladę.
B) Maciek wybrał pierniki w czekoladzie pakowane do papierowej torebki.

C) Jacek postanowił kupić bombonierkę w pięknie ozdobionym pudełeczku.
N wspólnie z uczniami ocenia trafność wyboru poszczególnych grup.

VI. Wzorowe czytanie przez nauczyciela wiersza ,,Leśne obrady”.
N- Posłuchajcie uważnie wiersza i podkreślcie nazwy zwierząt, które w nim występowały.
Ucz. - odczytują nazwy zwierząt
N- Jaki problem miały zwierzęta?
N- Spróbujmy wczuć się w ich sytuację

VII. Inscenizacja wiersza- czytanie z podziałem na role.
N. - wyjmuje opaski z obrazkami zwierząt.
N- Jak sądzicie do czego mogą nam posłużyć?
Ucz. ustalają ile osób potrzebnych będzie do inscenizacji.
N -rozdaje role, ucz. odczytuja wiersz z podziałem na role.
N- Jak czuły się zwierzęta w swoim domu -lesie?

N- Co jest wspólnym domem wszystkich ludzi, zwierząt, roślin?
N- zapisuje na tablicy pytanie ,,Jak zostać przyjacielem Ziemi?

VIII. Porządkowanie wiadomości, rozwiązanie problemu: Jak zostać przyjacielem Ziemi?

Układanie haseł dotyczących życia w zgodzie z naturą- praca w grupach. N- dzieli zespół na 2 grupy.

Grupa I – wspólnie wymyśla i zapisuje hasła na paskach kolorowego papieru

Grupa II- układa hasła z rozsypanki wyrazowej i nakleja je na paskach papieru.

Ucz. obu grup przyklejają paski z hasłami na arkusz papieru tworząc plakat ,,Jestem Przyjacielem Ziemi” .
Ucz. odczytują swoje hasła, na koniec podpisują się na swoim plakacie

Hasła do rozsypanki:
Kupuję napoje w szklanych butelkach.
Oszczędnie korzystam z papieru.
Pamiętam o segregowaniu odpadów.
Nie niszczę zieleni.
Zakręcam wodę podczas mycia zębów.
Papierki wyrzucam do kosza.
Na zakupy biorę płócienną torbę .
Dokarmiam ptaki.
Nie płoszę zwierząt w lesie.

IX. Podsumowanie zajęć, ewaluacja.
N- O czym mówiliśmy na zajęciach?
N- rozdaje uczniom karty ewaluacyjne.
Ucz. samodzielnie wykonują zadania i oceniają zajęcia.

X. Zadanie pracy domowej
Temat pracy domowej do wyboru:
- zgromadzenie propozycji jak w tym roku obchodzić będziemy Święto Ziemi
- rozwiązanie krzyżówki

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.