X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 24944

Internet czy umiemy bezpiecznie z niego korzystać ? Scenariusz lekcji

SCENARIUSZ ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH klasa III

TEMAT : Internet czy umiemy bezpiecznie z niego korzystać ?


CELE LEKCJI :

Cele ogólne :

- uświadomienie uczniom co to jest Internet
- zapoznanie z przeglądarką internetową
- uświadomienie, że Internet jest bezpieczny, jeśli się umiejętnie z niego korzysta
- ustalenie zasad bezpieczeństwa w Internecie
- doskonalenie umiejętności współpracy w grupie


METODY NAUCZANIA :

- pogadanka
- burza mózgów
- dyskusja
- zespołowe rozwiązywanie problemów

FORMY ORGANIZACYJNE :

- praca z całą klasą
- indywidualna
- praca w grupach

ŚRODKI DYDAKTYCZNE :

- rozsypanka / załącznik nr 1 /
- długopisy
- tablica, kreda

Czynności organizacyjne:

1. Powitanie z uczniami podanie tematu lekcji
2. Nauczyciel pyta uczniów: czy wiedzą co to jest Internet ? – następnie uczniowie oglądają kreskówkę Pt. INTERNET,
3. Dyskusja czym jest Internet - Internet jest to sieć komputerowa, która łączy ze sobą wiele różnych systemów komputerowych, rozmieszczonych we wszystkich zakątkach świata.
4. Do czego możemy używać Internetu –zapisanie wszystkich możliwości na tablicy. Podsumowanie dyskusji. Zwrócenie uwagi uczniów na pozytywne aspekty używania Internetu
5. Podział uczniów na 4-osobowe grupy, rozdanie każdej grupie z nich zestawu obrazków i prośba o zastanowienie się w których sytuacjach dzieci czułyby się bezpiecznie, a w których nie. Przedstawiciel każdej grupy prezentuje wyniki wspólnej pracy. (Załącznik 1)
6. Obejrzenie filmu „Dziecko w sieci” Pogadanka nt. bezpiecznego korzystania z Internetu. Prośba, by uczniowie, wykorzystując to wszystko o czym była mowa na lekcji, podali zasady bezpiecznego korzystania z Internetu.
7. Podsumowanie- praca w dwóch grupach:
Zasady bezpiecznego korzystania z Internetu. Uczniowie wypisują na kartkach co zapamiętali z lekcji. Spisane zasady bezpiecznego korzystania z Internetu powiesić na gazetce w klasie.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.