X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 23905
Przesłano:
Dział: Biblioteka

Internet, cyberprzemoc i bezpieczeństwo w sieci. Scenariusz lekcji

CEL GŁÓWNY - zwrócenie uwagi na problem cyberprzemocy i wskazanie zasad postępowania w przypadkach cyberprzemocy -przygotowanie uczniów do bezpiecznego korzystaniem z komputera, Internetu i telefonii komórkowej CELE SZCZEGÓŁOWE - uświadomienie uczniom pozytywnego wpływu nowoczesnych technologii komunikacyjno – informacyjnych na rozwój cywilizacji - poznanie zasad bezpiecznego korzystania z Internetu, telefonów komórkowych - promowanie internetowej netykiety - poznanie zagrożeń wynikających z niewłaściwego korzystania z komputera, Internetu i telefonii komórkowej - kształcenie umiejętnego zachowania się w sytuacji doświadczenia przemocy - uświadomienie uczniom możliwości wsparcia ze strony organizacji zajmujących się zwalczaniem nielegalnych treści w Internecie - poinformowanie o stronach www zajmujących się pomocą ofiarom przestępstw w Sieci Metody pracy: wykład, burza mózgów, pogadanka. Formy pracy: praca w grupach, praca indywidualna.


Przebieg zajęć:
1. Miniwykład Siecioholizm, infoholizm, netomania, fonoholizm, komputeroholizm,.... to tylko niektóre
nazwy określające nowe zjawisko, które pojawiło się wraz z rozwojem
nowych technologii: komputera, Internetu oraz telefonu komórkowego. Cybermobbing, cyberprzemoc, e – mobing – to nazwy, które określają sytuacje, w których telefon komórkowy bądź Internet są wykorzystywane do znieważania, kompromitowania lub grożenia innym osobom. 2. Uczniowie zostają podzieleni na grupy i starają się odpowiedzieć na pytania: - do czego używamy telefonów komórkowych, komputera i Internetu? - jakie są korzyści, zalety korzystania z Internetu? - zagrożenia wynikające z niewłaściwego korzystania z Internetu bądź telefonu komórkowego, - jakie znasz formy cyberprzemocy? 3. Wyniki pracy przedstawiciele z poszczególnych grup prezentują na forum klasy. Jeżeli uczniowie dysponują niewielką wiedzą wówczas prowadzący dodaje informacje od siebie (zał. 1) 4. Prowadzący prosi uczniów aby zastanowili się, jak postępować, żeby czuć się bezpiecznym podczas korzystania z Internetu i telefonu komórkowego.
Opracowany zostaje „Kodeks bezpieczeństwa” (w jaki sposób świadomie korzystać z Internetu i tel. kom.) – należy dbać o prywatność swoich danych osobowych,
– zapewniać swoim profilom w sieci status prywatny,
– nie zdradzać swoich haseł, loginów,
- na forach dyskusyjnych czy blogach posługiwać się nickiem (pseudonimem), a nie swoim imieniem i nazwiskiem,
– nie zamieszczać w Sieci swoich zdjęć i filmów, informacji o sobie,
– nie wymieniać się z kolegami telefonami komórkowymi, - nie podawać żadnych informacji na swój temat obcym, - nie korzystać z możliwości automatycznego „oznaczania się” w miejscu pobytu (geolokalizacja), - zwracać uwagę na komunikaty pojawiające się w trakcie ściągania gier i aplikacji na telefony komórkowe i smartfony, - uważać, na co wyrażamy zgodę podczas korzystania z Internetu bądź telefonu komórkowego,
5. Na zakończenie lekcji nauczyciel wręcza wszystkim uczniom materiały edukacyjne.
Jak korzystać z Internetu i telefonu żeby nie krzywdzić innych?
Co robić, będąc świadkiem cyberprzemocy?
Jak się bronić przed cyberprzemocą?
Co robić będąc ofiarą cyberprzemocy?
Uczniowie otrzymają ulotki z wykazem stron WWW – poświęconych bezpiecznemu korzystaniu z Internetu.

6. Praca domowa: Stworzyć hasło promujące bezpieczny Internet oraz plakat na temat bezpieczeństwa w sieci
Załącznik 1 Zalety korzystania z Internetu: – jest ważnym środkiem do zdobywania oraz pogłębiania wiedzy, - jest narzędziem pracy, - służy do komunikacji ze znajomymi, - służy do nawiązywania nowych kontaktów, - jest źródłem rozrywki, - rozwija zainteresowania, – za jego pośrednictwem można przesyłać różnego rodzaju materiały (pliki), – jest narzędziem finansowym (zakupy, bankowość internetowa)
Zagrożenia wynikające z niewłaściwego korzystania z Internetu bądź telefonu kom.: - uzależnia, - mamy kontakt z niebezpiecznymi treściami, osobami, - przemoc rówieśnicza (cyberprzemoc), - stalking mobilny –uporczywe nękanie sms, - znieważenie przez Internet, zniesławienie, nagrywanie i rozpowszechnianie scen przemocy, - nękanie za pośrednictwem Sieci – wirtualne prześladowanie i groźby, - naruszenie dóbr osobistych, ośmieszenie kogoś lub umieszczenie w Internecie kompromitujących tekstów, zdjęć bądź filmów, - nawoływanie przez Internet do nienawiści, - grożenie przemocą przez Internet lub telefon, - narażenie na straty finansowe, łamanie prawa, piractwo, - wulgarne słownictwo pojawiające się na internetowych czatach.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.