X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 23793
Przesłano:
Dział: Biblioteka

Scenariusze lekcji bibliotecznych

SCENARIUSZ LEKCJI BIBLIOTECZNEJ

Temat: Historia powstania pisma.

Uczestnicy: uczniowie klasy czwartej.
Metody: słowna, oglądowa, pokaz, prezentacja, ćwiczeń sprawdzających, burza mózgów.
Formy: zbiorowa.

Środki: kartoniki, komputery, płyta CD, brystol, mazaki, ilustracje z rodzajami pisma, podpisy do obrazków, losy.

Cel główny – poznanie historii powstania pisma.

Cele operacyjne – uczeń po lekcji powinien:
- znać definicję pisma,
- wiedzieć jakie jest pochodzenie współczesnego pisma,
- znać historię powstania pisma od początków do współczesności,
- znać starożytne narzędzia pisarskie,
- opisać poszczególne rodzaje materiałów, które wykorzystywano do pisania,
- znać typy pisma i jego nośniki,
- umieć wyjaśnić rolę zapisu informacji we współczesnym świecie.

Czas: 45 min.
Przebieg zajęcia:
1. Powitanie uczniów. Odczytanie zagadki przez prowadzącego dotyczącej tematu lekcji – wprowadzenie w temat zajęcia.

2. Ułożenie przez uczniów z rozsypanki wyrazowej definicji pisma.

3. Podawanie przez uczniów propozycji zastosowania pisma we współczesnym świecie – zapisywanie przytoczonych propozycji na planszy.

4. Oglądanie prezentacji multimedialnej o powstaniu pisma – „Historia powstania pisma sięgająca 4000 lat p. n. e. do wynalezienia pisma łacińskiego”.

5. Dopasowywanie przez uczniów obrazków z rodzajami pisma do haseł określających pismo.

6. Losowanie kartoników. Odczytywanie przez uczestników lekcji treści zapisanej na losach - ciekawostki o rodzajach narzędzi pisarskich.

8. Rozdanie uczniom ilustracji z rodzajami pisma.

7. Podsumowanie zajęcia: uświadomienie uczestnikom roli pisma w życiu.


SCENARIUSZ LEKCJI BIBLIOTECZNEJ

Temat: Jesteśmy ilustratorami książek. Rola i funkcja ilustratora książki.

Uczestnicy: uczniowie klasy drugiej.
Metody: słowna, oglądowa, pokaz, prezentacja, ekspresja plastyczna.
Formy: indywidualna, zbiorowa.
Środki: książki wykonane z różnych materiałów (z papieru, z materiału, plastikowa, grająca, mówiąca, zawierająca elementy przeznaczone do zabawy i nauki), plansza
z ilustracją książek, kartoniki, komputer, płyta CD, kartki papieru, kredki gliniane.

Założone cele ogólne: Poznanie roli i funkcji ilustratora jako współtwórcy książki. Wykonanie w grupach ilustracji obrazującej okładkę książki.

Cele dydaktyczne - uczeń po przeprowadzonej lekcji powinien:
- znać elementy składające się na szatę graficzną,
- znać rolę ilustratora, autora oraz wydawcy jako współtwórców książki,
- znać rodzaje ilustracji i ich przeznaczenie,
- wiedzieć z jakich elementów zbudowana jest książka.

Cele poznawcze -uczeń po przeprowadzonej lekcji powinien:
- umieć samodzielnie wybrać książkę przeznaczoną do swojego wieku,
- umieć samodzielnie zaprojektować okładkę książki,
- doceniać piękno i rolę ilustracji w książkach,
- umieć wykonać ilustrację odwołując się do wyobraźni,
- dbać o książki oraz je szanować.

Cele wychowawcze - uczeń powinien:
- współpracować z innymi dziećmi,
- wykazywać aktywną postawę podczas zajęć.

Czas: 45 min.

Przebieg zajęcia:

1. Powitanie uczniów. Każdy uczeń podaje rękę kolegom siedzącym obok.
2. Wprowadzenie w temat zajęć - rozmowa z uczniami o rodzajach
i przeznaczeniu książek. Wyszukiwanie wśród zgromadzonych książek odpowiednich pozycji do wieku. Wskazywanie książek z miękką/twardą okładką, dużym/małym drukiem. Rozróżnianie typów ilustracji w zależności
od odbiorców.
3. Oglądanie prezentacji multimedialnej: „Budowa książki” oraz „Kto tworzy książkę?”. Przybliżenie uczniom elementów budowy książki oraz współtwórców książki.
4. Wykonanie w grupach ilustracji - okładki do książki J. i W. Grimm
pt.: „Najpiękniejsze baśnie”.
5. Wyeksponowanie prac dzieci oraz ich ocena. Wypowiedzi dzieci
na temat wykonanych ilustracji – odszukiwanie postaci oraz symboli konkretnych baśni.
6. Podsumowanie i utrwalenie zdobytych wiadomości. Dopasowywanie kartoników do haseł: „Elementy budowy książki” i „Twórcy książki”.

SCENARIUSZ LEKCJI BIBLIOTECZNEJ

Temat: Poznajemy zwierzęta afrykańskie – słoń, na podstawie wiersza
J. Tuwima pt. „Słoń Trąbalski”.

Uczestnicy: uczniowie klasy drugiej.
Metody: słowna, oglądowa, pokaz, prezentacja, ćwiczeń praktycznych .
Formy: indywidualna, zbiorowa.
Środki: książki o zwierzętach Afryki, plansza z ilustracją kontynentu Afryki, komputer, płyta CD, układanka z ilustracją słonia, plastelina, globus, książka
pt. „Wiersze J. Tuwima”.

Założone cele ogólne: Poznanie zwierząt afrykańskich i ich obyczajów.
Cele dydaktyczne - uczeń po przeprowadzonej lekcji powinien:
- umieć opisać wygląd słonia,
- znać treść wiersza J. Tuwima pt. „Słoń Trąbalski”,
- wiedzieć w jakim środowisku żyją zwierzęta Afryki,
- umieć pokazać na globusie kontynent Afryki,
- znać zwierzęta zamieszkujące terytorium Afryki,
- wiedzieć na jakim kontynencie występują słonie.
Cele poznawcze - uczeń po przeprowadzonej lekcji powinien:
- umieć samodzielnie zaprojektować postać słonia,
- umieć wykonać figurkę słonia odwołując się do wyobraźni,
- umieć odróżnić fikcję od rzeczywistości,
- umieć samodzielnie wybrać książkę z działu - przyroda,
- dbać o książki oraz je szanować.
Cele wychowawcze - uczeń powinien:
- współpracować z innymi dziećmi,
- wykazywać aktywną postawę podczas zajęć.

Czas: 45 min.

Przebieg zajęcia:

1. Powitanie uczniów oraz wprowadzenie w temat zajęcia – układanie postaci słonia z sześciu elementów.
2. Odczytanie wiersza Juliana Tuwima pt. „Słoń Trąbalski” oraz rozmowa
o autorze wiersza i cechach bohatera.
3. Podpisanie wspólnej pracy „Słoń Trąbalski”.
4. Oglądanie prezentacji multimedialnej – zapoznanie ze środowiskiem życia zwierząt afrykańskich oraz pokazanie na globusie kontynentu Afryki.
5. Lepienie z plasteliny postaci słonia i ustawianie na planszy ukazującej Afrykę oraz ocena prac uczniów.
6. Podsumowanie zajęć – zwrócenie uwagi na książki w bibliotece szkolnej
w dziale – przyroda oraz zachęcenie do ich wypożyczeń.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.