X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 23855
Przesłano:
Dział: Internat

Światowy Dzień Bez Papierosa - zdrowie tak - nikotyna nie. Konspekt zajęć wychowawczych

Data: 11.05.2010 r.
Prowadzący: Tomasz Nowakowski
Ilość dzieci: do 10 osób
Czas trwania: ok. 45 min

Temat: „Światowy Dzień Bez Papierosa- zdrowie tak – nikotyna nie”

Cele dydaktyczne:

- Wzrost świadomości młodzieży w zakresie unikania zachowań ryzykownych dla zdrowia – palenie papierosów;
- Wyjaśnienie pojęć - uzależnienie, nikotyna, czynne i bierne palenie;
- Dostarczanie informacji na temat skutków palenia papierosów i ich wpływu na funkcjonowanie organizmu człowieka – choroby wywołane przez tytoń;
- Ukazanie zagrożeń związanych z paleniem tytoniu;
- Uwrażliwienie na szkodliwość dymu papierosowego;
- Kształtowanie u wychowanków postaw asertywnych wobec ludzi, którzy przy nich palą papierosy.

Cele wychowawcze:

- Kształtowanie umiejętności słuchania i asymilacji wiedzy;
- Utrzymywanie ładu i porządku na zajęciach;
- Rozwój samodzielnego myślenia i wyobraźni;
- Kształtowanie postaw sprzyjających podejmowaniu racjonalnych decyzji, związanych z groźbą przystąpienia do nałogu tytoniowego;
- Propagowanie zdrowego stylu życia;

Metody:

- słowna
- praktycznego działania
- autorefleksji
- analityczn
Formy pracy:

- Indywidualna
- Zbiorowa

Środki dydaktyczne:

- materiały uzyskane za pośrednictwem stron internetowych, prezentacja multimedialna, rzutnik i projektor, film edukacyjny pt. „Żyjmy w świecie wolnym od dymu tytoniowego” , bloki, kredki mazaki;


Przebieg zajęć:

1. Czynności organizacyjne. Prowadzący organizuje zbiórkę w świetlicy
i zapoznaje młodzież z tematyką zajęć.
2. Prowadzący zadaje podopiecznym szereg pytań wprowadzających w tematykę zajęć, po krótkiej wymianie zdań wskazuje odpowiedź , wspierając się pokazem multimedialnym, w którym są zawarte odpowiedzi i definicje zagadnień. Zadane pytania to:
Kiedy Jest Światowy Dzień Bez Tytoniu?
Czym jest nikotyna?
Czym jest uzależnienie?
Czym jest czynne palenie?
Czy dym papierosa jest trujący?
Czy papierosy skracają życie?
Czy papierosy powodują rozwój chorób- jakich?
Jakie są skutki palenia?
Czym jest bierne palenie?
..Dla utrwalenia wiadomości następuje prezentacja filmu edukacyjnego „Żyjmy w świecie wolnym od dymu papierosowego”..

3. Po krótkiej pogadance prowadzący rozdaje kartki i mazaki. Wychowankowie mają za zadanie narysować „Plakat antynikotynowy”- istnieje możliwość pracy w grupach.
4. Po wykonaniu zadania prowadzący omawia prace wraz z podopiecznymi- najciekawsze prace zostaną umieszczone na gazetce ściennej.
5. Zakończenie zajęć- podziękowanie za współpracę.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.