X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 23854
Przesłano:
Dział: Internat

Pierwsza pomoc - konspekt zajęć wychowawczych

Data: 13.12.2012 r.
Prowadzący: Tomasz Nowakowski
Ilość dzieci: do 16 osób
Czas trwania: ok. 45 min
Temat: Pierwsza pomoc

Cele dydaktyczne:

- poznanie podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy;
- zapoznanie z pojęciem karta ICE;
- poznanie pojęć reanimacja, resuscytacja, pierwsza pomoc;
- zapoznanie ze schematem podstawowego podtrzymywania życia;
- nabycie umiejętności prawidłowej oceny sytuacji zagrożenia życia i zabezpieczenia miejsca zdarzenia;
- zapoznanie ze schematem oceny stanu osoby poszkodowanej;
- poznanie właściwego zachowania podczas wzywania pomocy przez telefony alarmowe;
- poznanie zawartości prawidłowo wyposażonej apteczki;
- poznanie pozycji bocznej bezpiecznej ustalonej;

Cele wychowawcze:

- Kształtowanie umiejętności słuchania i asymilacji wiedzy;
- Utrzymywanie ładu i porządku na zajęciach;
- Wdrażanie do pracy zespołowej;
- kreowanie właściwych zachowań podczas udzielania pierwszej pomocy;
Metody:

- słowna
- praktycznego działania

Formy pracy:

- Indywidualna
- Zbiorowa

Środki dydaktyczne:

- materiały uzyskane za pośrednictwem stron internetowych, zdjęcia, apteczka, pokaz slajdów
(Power point), fantom, ustnik.

Przebieg zajęć:

1. Czynności organizacyjne. Prowadzący organizują zbiórkę w świetlicy
i zapoznają młodzież z tematyką zajęć.
2. Nauczyciel pyta podopiecznych co wiedzą o I pomocy przedmedycznej wyjaśnia pojęcie- „jest to zespół czynności podejmowanych w celu ratowania osoby w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego wykonywanych przez osobę znajdującą się w miejscu zdarzenia”. Następuje również wyjaśnienie pojęć reanimacja i resuscytacja.
-Reanimacja (ożywianie, resuscytacja) oznacza połączone zabiegi, które stosuje się w celu przywrócenia lub skutecznego zastąpienia podstawowych funkcji życiowych (oddychania i akcji serca) oraz przywrócenia świadomości. Należy podkreślić, że o ile w stosunku do zabiegów używa się zamiennie wszystkich wymienionych powyżej określeń, to w opisie stanu chorego odróżnia się stan "zresuscytowania" i stan "zreanimowania".
Określenie "chory zresuscytuowany" oznacza osobę, której przywrócono (lub skutecznie zastąpiono) podstawowe funkcje życiowe, ale która nie odzyskała przytomności. ,,Chory zreanimowany", to osoba, u której oprócz resuscytacji nastąpił też powrót świadomości. Dla informacji wychowanków podany jest również termin - Karta ICE, która zawiera imię i nazwisko właściciela oraz numery telefonów do 3 osób, które należy powiadomić w razie wypadku. Osoby podane do kontaktu powinny umieć udzielić informacji o stanie zdrowia właściciela karty. Karta ta nie zawiera informacji o grupie krwi, bo i tak nie zwalnia ona lekarza z obowiązku przeprowadzenia próby krzyżowej przed transfuzją.

3. Nauczyciel przedstawia „ Etapy udzielania pierwszej pomocy” , prezentowany jest równolegle pokaz slajdów przedstawiających opisywane czynności.
OCENA SYTUACJI I ZABEZPIECZENIE MIEJSCA ZDARZENIA
OCENA STANU POSZKODOWANEGO
WEZWANIE POMOCY – przedstawienie schematu wzywania pomocy przez telefon;
DALSZE UDZIELANIE POMOCY
4. Zostaje przedstawiony „Schemat prawidłowego podtrzymywania życia”

BEZPIECZEŃSTWO – OCENA PRZYTOMNOŚCI ¬– WOŁANIE O POMOC ¬¬¬- UDROŻNIENIE DRÓG ODDECHOWYCH – OCENA ODDECHU – WEZWANIE POMOCY – 30 UCISKÓW – 2 ODDYCHAĆ, WYCZERPANIE SIŁ OSOBY RATUJĄCEJ)

- Pokaz slajdów przedstawia również schemat podstawowych zabiegów resuscytacyjnych u dzieci;
- Omówione zostają również zasady udzielania pierwszej pomocy podczas wypadku samochodowego. Wychowawca odpowie na pytanie retoryczne- jak postępować z osobami nieprzytomnymi za kierownicą?
5. Każdy etap udzielania pomocy zostaje szczegółowo omówiony, nauczyciel proponuje prezentacje scenek z udziałem chętnych słuchaczy np.( ocena sytuacji stanu poszkodowanego i wezwanie pomocy, ocena sytuacji poszkodowanego i schemat postępowania w przypadku znalezienia osoby nieprzytomnej pod wpływem alkoholu, ocena sytuacji i pomoc podczas wypadku samochodowego ;
6. Poznanie zawartości „Apteczki pierwszej pomocy”- zostaje omówiona zawartość apteczki;
7. Nauczyciel prezentuje pozycję boczna bezpieczna ustaloną. Zostaje zaprezentowany schemat pozycji, wychowankowie kolejno podchodzą do ćwiczenia omawianej pozycji, oraz ćwiczenia reanimacji na fantomie.
8. Podsumowanie zajęć:
- nauczyciel zadaje pytania dotyczące tematu przeprowadzonych zajęć, nawiązuje się rozmowa na temat własnych doświadczeń i przeżyć związanych z tematyka zajęć

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.