X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 23694
Przesłano:

Piękno kolorowych kwiatów - scenariusz zajęć

Scenariusz zajęć w klasie I
Temat: Piękno kolorowych kwiatów.

Cele główne:
bogacenie słownictwa uczniów o nazwy kwiatów;
zachęcanie do aktywności i współpracy.
Cele szczegółowe:
Uczeń :
układa rozsypankę sylabową,
poprawnie zapisuje zdanie,
wypowiada się na określony temat,
czyta krótkie teksty,
podaje rozwiązania zagadek,
wymienia nazwy kwiatów,
uzupełnia tekst wyrazami z ramki,
jest aktywny na zajęciach,
zgodnie współpracuje w grupie.

Metody:
słowna,
problemowa,
oglądowa,
praca z tekstem literackim,
praktycznego działania,
drama.
Formy pracy: zbiorowa, indywidualna, grupowa.
Środki dydaktyczne: Podręcznik - „Nasze razem w szkole”, cz. 9, ilustracje kwiatów, rozsypanka sylabowa, tekst do uzupełnienia, kartoniki z nazwami kwiatów, zagadki, płyta z muzyką relaksacyjną.


Przebieg zajęć:
1. Czynności organizacyjno – porządkowe. Nauczyciel informuje uczniów, że na dzisiejszych zajęciach będą pracowali w grupach. Podział na grupy zgodnie z wylosowanym kolorem karteczek. Najaktywniejsi otrzymają dyplomy dnia. Na poszczególnych zajęciach dzieci otrzymają naklejki, które wkleją do zeszytu.
2. Powitanie w kręgu. Śpiewanie piosenki „Witajcie dzieci”.
3. Nawiązanie do tematu zajęć – praca w grupach. Układanie rozsypanki sylabowej. Odczytanie hasła: Piękno kolorowych kwiatów.
4. Zapisanie hasła w zeszytach uczniów. N. zawiesza na tablicy ilustracje kwiatów.
5. Rozmowa na temat kwiatów.
- Jakie kwiaty znacie?
- Jakie są wasze ulubione kwiaty?
6. Słuchanie wierszy Jana Sztaudyngera „Niezapominajki” i „Zabawa w chowanego”- P9,s.48
- Który wierszyk podobał Wam się bardziej? Dlaczego?
7. Czytanie zdania.- P.9,s.49
8. Słuchanie informacji „Kwiaty w sztuce ludowej”. - P.9,s.49
9. Zabawa ruchowa : Kwiaty rosną – kwiaty więdną”.
10. Zagadki o kwiatach – dzieci rozwiązują zagadki, kartoniki z wyrazami przypinają na tablicy w taki sposób, aby litery wyróżnione utworzyły hasło.
STOKROTKA
Na zielonej łące
kwitnie ich tysiące.
W swej nazwie „sto” mają,
jak się nazywają?
PIERWIOSNKI
Przyszła wiosna do lasku
z kluczykami przy pasku.
A te klucze pachnące,
można znaleźć na łące.
NIEZAPOMINAJKA
Rośnie nad potoczkiem,
patrzy żółtym oczkiem,
przypomina skromnie
– nie zapomnij o mnie.
BRATEK
Zgadnij, w jakich kwiatach
można znaleźć brata?...
TULIPAN
Jak ten kwiatek się nazywa,
co słowo „pan” w nazwie ukrywa?
KONICZYNA
Szczęście przynosi,
gdy ma listki cztery
jaka to roślina?
To jest...
Odczytanie hasła :KWIATY
11. Uzupełnianie zdania wyrazami z ramki - praca grupowa zróżnicowana
I grupa – W ogrodzie zakwitły żółte .............. W bukiecie Oli są czerwone ........
(żonkile, tulipany)
II grupa – Różowe ................ błyszczą w słońcu. Ola namaluje różnokolorowe......................... ( stokrotki, bratki)
12. Praca z podręcznikiem – P.9,ćw.3, s. 49
13. Zabawa z elementami dramy. Dzieci spacerują swobodnie po sali przy dźwiękach muzyki relaksacyjnej. Kiedy muzyka milknie, uczniowie stoją w bezruchu, przybierają określone pozy – kształty kwiatów.
14. Podsumowanie zajęć i ocena aktywności uczniów.

Pię
kno
ko
lo
ro
wych
kwia
tów.

........................................

STOKROTKA
........................................
PIERWIOSNKI
........................................

NIEZAPOMINAJKA
........................................
BRATEK
........................................
TULIPAN
........................................
KONICZYNA
........................................
KWIATY

GRUPA 1
żonkile, tulipany

W ogrodzie zakwitły żółte ........................................ .
W bukiecie Oli są czerwone ...................................... .

........................................

GRUPA 2
stokrotki, bratki

Różowe ..................................... błyszczą w słońcu . Ola namaluje różnokolorowe............................... .
........................................

DYPLOM

dla Wesołego Pierwszaka

........................................

za piękną pracę na zajęciach oraz zachowanie godne ucznia klasy I.

Wychowawca klasy:


Zastawie, dn. 22 maja 2014r.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.