X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 23663

W ogrodzie zoologicznym - scenariusz zajęć w klasie I z wykorzystaniem zabaw budujących współpracę

Scenariusz zajęć w klasie I z wykorzystaniem zabaw budujących współpracę w grupie
Opracowanie: Danuta Kachniarz
Klasa I

Temat dnia: W ogrodzie zoologicznym

Cel główny:
stworzenie miłej, serdecznej atmosfery w klasie,
zachęcanie do aktywnego udziału, integracja grupy,
poznanie zwierzat żyjących w zoo,
wdrażanie do właściwego zachowania się w zoo,
kształtowanie umiejętności wypowiadania się na temat zwierząt,
zapoznanie z dwuznakiem „dż”,
doskonalenie umiejętności kształtnego pisania,
kształtowanie umięjetności czytania ze zrozumieniem,
doskonalenie umiejętności rozwiązywania zadań tekstowych,
kształtowanie umiejętności wykonania kompozycji płaskiej,
kształtowanie umiejętności współpracy w grupie oraz rozwijanie twórczego myślenia i wyobraźni.
Cele operacyjne:
Uczeń potrafi:
wypowiadać się na temat filmu i nawiązywać do własnych doświadczeń,
wyróżnić w tekście wyrazy z dwuznakiem „dż”,
czytać cicho ze zrozumieniem,
poprawnie zapisać wyrazy z „dż”,
liczyć głoski, litery i sylaby w wyrazach,
wie, jak należy zachowywać się w zoo,
naśladować ruchy zwierząt,
umie wykonać dodawanie i odejmowanie w zakresie 14,
umie rozwiązywać zadania tekstowe,
umie w działalności plastycznej wykonać kompozycję płaską,
dba o porządek w miejscu pracy,
potrafi współpracować w grupie,
aktywnie uczestniczy we wspólnych zabawach,
dba o miłą atmosferę w grupie.
Metody: pogadanka, problemowa, pokaz, praca z tekstem, praktycznego działania, zabawa.
Formy pracy: indywidualna, zbiorowa
Środki dydaktyczne: kłębek wełny, napis „ZOO”, kartki, długopisy, dzwoneczek, płyta CD z muzyką relaksacyjną, podręcznik, kredki, kartoniki ze zdaniami, koła, skakanki, szarfy.


PRZEBIEG:
1. Zabawa na powitanie „Kłębek”- integrująca uczniów.
Dzieci stoją w kole. Jedno dziecko stoi w środku i trzyma kłębek wełny. Rzuca nim, wypowiadajac imię dziecka, do którego kieruje kłębek. Dziecko, które chwyci kłębek odrzuca je innemu dziecku, wypowiadając jego imię. Ważne jest , aby wszystkie dzieci wzięły udział w zabawie, czuły że są ważnym członkiem zespołu.
2. Rozwiązanie zagadki:
Co to za zagadka?
Wiele zwierząt w klatkach. (ZOO)
Odpowiedź nauczyciel zawiesza na tablicy.
3. Zabawa „Wspólna wycieczka do zoo”- Nauczyciel mówi, że uczniowie wybierają się na wspólną wycieczkę do zoo. Następnie osoba prowadząca dzieli klasę na 5- osobowe zespoły. W ciągu 10 minut, zadaniem każdego z zespołów jest ustalenie, co powinni jako grupa zabrać ze sobą na wycieczkę. Na zakończenie osoba prowadząca pyta dzieci, czy łatwo było ustalić wspólnie, co należy zabrać, czy potrafili słuchać pomysłów swoich kolegów, czy szybko doszli do porozumienia i jakie role przyjmowali poszczególni uczniowie (jedna z osób jest obserwatorem i obserwuje pozostałych uczniów przy wspólnym wyborze).
4. Oglądanie filmu o zwierzętach w zoo, ukierunkowane pytaniami nauczyciela.
- Jakie zwierzęta można spotkać w zoo?
- W jakich warunkach żyją te zwierzęta?
- Kto się nimi opiekuje?
5. Rozmowa na temat filmu oraz dotychczasowych doświadczeń dzieci dotycząca ogrodów zoologicznych.
a) Ustalenie, w jakich miastach znajdują się ogrody zoologiczne.
b) Nazywanie zwierząt żyjacych w zoo i ustalenie, że można tu spotkać nie tylko zwierzęta egzotyczne( małpa, słoń, żyrafa, hipopotam),ale również żyjące w Polsce (wilk, lis).
c) Ocena warunków życia zwierząt w zoo.
d) Wspólne rozwiązanie problemu „ Czy potrzebne są ogrody zoologiczne?”
6. Wprowadzenie dwuznaku dż,Dż na podstawie wyrazu „dżungla”.
7. Czytanie tekstu ze zrozumieniem.
Pytania do tekstu:
- Jakimi zwierzętami interesowały się dzieci?
- Co śniło się Alkowi?
8. Wyróżnianie w tekście wyrazów z „dż”.
9. Pisanie dwuznaku „dż”.
10. Czytanie i pisanie wyrazów z dż.
11. Liczenie liter, głosek, sylab- uzupełnianie tabeli, praca z podręcznikiem.
12. Kolorowanie wybranego zwierzęcia.
13. Zabawa „Magiczny dzwonek”- Dzieci swobodnie w milczeniu poruszają się po sali (w tle słychać cichą muzykę relaksacyjną). Nauczyciel informuje uczniów, aby oczekiwali dźwięku dzwoneczka, który będzie sygnałem do zmiany zachowania. Na dźwięk dzwoneczka uczestnicy zatrzymują się na chwilkę, aby wysłuchać polecenia nauczyciela. Przykładowe polecenia: „poruszamy się po sali naśladując fokę, hipopotama, kangura, lwa, niedźwiedzia, nosorożca, słonia”. Na zakończenie zabawy nauczyciel informuje dzieci, że jedno ze zwierząt zgubiło się i trzeba mu pomóc dotrzeć do swojego stada. Dzieci przy pomocy swojej wyobraźni i pantomimy wykonują polecenie prowadzącego.
14. Ćwiczenia rytmiczne. Uczniowie odczytują i wyklaskują rytmicznie nazwy zwierząt żyjących w dżungli.
15. Praca plastyczna „Moje zoo”. Wykonanie kompozycji płaskiej.
16. Omówienie prac pod kątem estetyki i pomysłowości. Umieszczenie w kąciku plastycznym.
17. Słuchanie i naśladowanie odgłosów dzikich zwierząt.
18. Zabawa „Przeprowadź mnie”. Nauczyciel prosi dzieci, aby dobrały się parami i ujęły swojego partnera pod ramię. Dzieci wyznaczają sobie role – jedno jest opiekunem, a drugie zwierzęciem. Opiekun stara się tak poprowadzić ,,zwierzątko”, by bezkolizyjnie dotarło na miejsce, omijając przy tym przeszkody. Utrudnieniami mogą być rozłożone przez nauczyciela koła, skakanki, szarfy. Po wykonaniu ćwiczenia następuje zamiana ról. Na zakończenie ćwiczenia nauczyciel zadaje uczniom pytania: Jak się czuli w roli „ opiekuna” i „zwierzątka”? W jakiej roli czuli się bezpieczni? Czy łatwo jest ponosić odpowiedzialność za innych?
19. Rachunek pamięciowy.
20. Tworzenie zbiorów o określonej liczebności.
21. Uzupełnianie liczb w działaniach.
22. Dodawanie i odejmowanie- kolorowanie obrazka
23. Rozwiązywanie zadania tekstowego.
24. Tworzenie regulaminu zoo.
Nauczyciel umieszcza na tablicy zdania w przypadkowej kolejności.
Uczniowie z pomocą nauczyciela tworzą katalog przepisów: Co wolno robić? Czego nie wolno?
25. Propozycja pracy domowej.
26. Na zakończenie zajęć zabawa „ Pajęczynka”- Dzieci siedzą w kręgu. Nauczyciel turla kłębek wełny do wybranego ucznia, nie wypuszczając z rąk początku nitki. Uczeń kula kłębek wełny do kolegi lub koleżanki, pamiętając, aby nie wypuścić z dłoni nitki. Zabawa trwa tak długo, aż wszystkie dzieci będą miały w rękach nitkę wełny.W ten sposób powstanie wspólna pajęczynka. Kolejnym etapem zabawy jest zwijanie kłębka wełny przez ucznia, który trzymał końcówkę nitki. Po zwinięciu kłębka, wszyscy uczniowie i nauczyciel podają sobie ręce.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.