X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 23696
Przesłano:

Mistrzowie czytania i pisania - program

„MISTRZOWIE CZYTANIA I PISANIA"

Temat:

Mistrzowie czytania i pisania

Czas realizacji:
1 września 2011 –31 maja 2012

Uczestnicy programu:

uczniowie kl. I szkoły podstawowej

Cele edukacyjne:

Głównym celem programu jest takie pokierowanie procesem edukacyjnym uczniów, aby opanowali oni trudną sztukę korzystania z samodzielnie przeczytanych wiadomości, a zdobyte informacje potrafili zapisać zgodnie z obowiązującymi zasadami ortografii

Wprowadzenie tych zagadnień ma na celu:

• Wyrobienie u uczniów nawyku czytania krótkich tekstów
• Rozwijanie umiejętności korzystania z przeczytanych wiadomości
• Kształtowanie różnych intelektualnych i praktycznych umiejętności pozwalających opanować sztukę czytania
• Kształtowanie umiejętności logicznego, poprawnego pod względem gramatycznym i stylistycznym wypowiadania się na podstawie przeczytanego tekstu
• Rozbudzanie motywacji do czytania
• Wyrabianie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji
• Poznanie i utrwalenie zasad ortograficznych
• Kształtowanie umiejętności czytelnego, estetycznego i poprawnego pod względem ortograficznym pisania tekstów
• Doskonalenie umiejętności i stosowanie w praktyce poznanych zasad ortograficznych i samodzielnego dostrzegania i prawidłowych umiejętności wypowiadania się w małych formach teatralnych
• Rozwijanie wypowiedzi ustnych i pisemnych
• Dbanie o estetykę i poprawność graficzną pisma

Ogólne uwagi o realizacji koncepcji

Osiągnięcie wymienionych celów będzie możliwe poprzez realizowanie ich we wszystkich edukacjach oraz zajęciach pozalekcyjnych.
Szczegółowy opis działań:

RODZAJ EDUKACJI PLANOWANE DZIAŁANIA
edukacja polonistyczna - organizowanie biblioteczki klasowej
- wspólne czytanie utworów (baśni, opowiadań, wierszy i lektur
- rozmowy i pogadanki na temat przeczytanych pozycji, komunikowanie w zrozumiały sposób swoich potrzeb, odczuć
- swobodne wypowiedzi uczniów o samodzielnie przeczytanych książkach i zapis zdań
- organizowanie konkursów czytelniczych – Mistrz czytania i pisania
- poznawanie i utrwalanie zasad ortograficznych
- pisanie z pamięci i dbanie o estetykę i poprawność graficzną pisma
- założenie własnego słowniczka ortograficznego
- uzupełnianie tekstów z lukami
- rozwiązywanie zagadek, rebusów i krzyżówek „Dyktando”
- udział w konkursach ortograficznych
- wspólne analizowanie trudności ortograficznych
- gry i zabawy dydaktyczne ułatwiające zapamiętywanie prawidłowej pisowni, ilustrowanie scen i sytuacji inspirowanych tekstem
- rozwijanie pracy nad stymulacją usprawnieniem, doskonaleniem procesów analityczno – syntetycznych, funkcji słuchowej i wzrokowej, odczytywania uproszczonych rysunków, piktogramów, znaków informacyjnych i napisów
edukacja matematyczna - rozwiązywanie zadań jednodziałaniowych z treścią i zapisywanie działań
- samodzielne układnie treści do zadań i rozwiązywanie
- analizowanie treści do zadań
- zapisywanie cyfr i liczb
- ćwiczenie pamięci, recytacja wierszy
- głośne i ciche czytanie zadań
- analizowanie treści zadań pod kątem ortografii
- układanie zadań matematycznych do ulubionych baśni lub czasopism i ćwiczenie sprawności rachunkowej
edukacja społeczno - przyrodnicza - rozwiązywanie zagadek, krzyżówek i rebusów
- uzupełnianie tekstów z lukami, kształtne pisanie wyrazów i zdań
- wypisywanie trudnych wyrazów za słownika ortograficznego
- samodzielne analizowanie tekstów w podręczniku i zeszytach ćwiczeń i poprawne łącznie liter, komunikują się w sposób kulturalny
- prowadzenie zajęć pod kątem zainteresowań uczniów (dzieci same proponują temat zajęć i pomagają zgromadzić odpowiednie materiały
- wyszukiwanie ciekawostek w różnych źródłach (czasopisma, książki przyrodnicze)
- ustne opowiadanie na tematy przyrodnicze i społeczne, wykazywanie szacunku i zrozumienia dla innych osób
edukacja artystyczno - techniczna - wykonywanie ilustracji do ciekawych książek i czasopism
- organizowanie konkursów plastycznych
- układanie historyjek obrazkowych
- wykonywanie plakatów zachęcających do czytania
- wykonywanie plansz ortograficznych, projektów
edukacja motoryczno - zdrowotna - organizowanie zabaw ruchowych ilustrujących treści przeczytanych książeczek, baśni i bajek
- stworzenie klasowego rankingu gier i zabaw z dokładnym opisem (praca wspólna i indywidualna)
- wyszukiwanie ciekawych gier, zabaw i ćwiczeń w różnych tekstach
kółko plastyczne - rozpoznawanie i nazwa barw
- posługiwanie się środkami wyrazu plastycznego jak: kształt, barwa, faktura
- wyjaśnianie pisowni
- porównywanie zapisu ze słowniczkiem ortograficznym
- wypisywanie z tekstu wyrazów z trudnościami
- gry i zabawy dydaktyczne ułatwiające zapamiętywanie prawidłowej pisowni wyrazów
- rozwiązywanie rebusów, krzyżówek, łamigłówek

Sposoby realizacji:

- praca indywidualna
- praca w grupach
- praca zespołowa
- rozmowy
- pogadanki
- dyskusje

Środki dydaktyczne:

- książki i czasopisma
- plansze
- środki audiowizualne
- gry dydaktyczne
- materiały do zadań plastycznych

Ewaluacja:

Podsumowanie dokonałam w maju 2012 roku. Przeprowadziłam zespół działań, których celem było znalezienie odpowiedzi na pytanie czy program, a co najważniejsze jego realizacja, odpowiada potrzebom, zainteresowaniom oraz oczekiwaniom uczniów, co sprzyja tez rozwijaniu ich wiedzy i umiejętności.

Efekty podjętych działań:

- opracowałam program „Mistrzowie czytania i pisania”
- program został zaopiniowany przez metodyka
- rozpoczęłam realizację programu

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.