X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 23580

Jak? - Właśnie tak! - czyli jak to zrobić, jak to działa? Program zajęć dodatkowych

1. Ogólne założenia programu:
Program skierowany jest do uczniów klas I - III. Zajęcia dodatkowe przybliżą uczniom wiedzę o otaczającym świecie, zaspokoją ich naturalną ciekawość. Treści, metody i formy pracy zostały tak zaplanowane, aby były interesujące i różnorodne. Uczniowie poprzez bezpośrednie doświadczenia i eksperymenty lepiej zrozumieją działanie urządzeń i zjawisk znanych im z codziennego doświadczenia np. dowiedzą się więcej o działaniu magnesu czy światła. Na zajęciach dzieci poznają wiele interesujących informacji i ciekawostek, a także propozycje ciekawych zabaw rozwijających umysł i wyobraźnię dziecka.

2. Cele główne programu:
• nabycie przez uczestników pewności siebie i wzrostu wiary we własne możliwości
• wzrost motywacji do uczenia się

3. Cele szczegółowe:
• pobudzanie do samodzielnego i twórczego myślenia i działania,
• mobilizowanie do efektywniejszej pracy,
• inicjowanie działań twórczych, nowatorskich,
• badanie nauk, praktyczne rozumienie zjawisk,
• aktywne współuczestniczenie w procesie edukacji,
• rozbudzanie wśród uczniów zainteresowań,
• poszerzanie i pogłębianie wiedzy,
• wspomaganie dziecka w procesie uczenia sie i zabawy,
• rozwijanie zdolności koncentracji uwagi, logicznego myślenia, analizowania i wyciągania wniosków,
• stwarzanie na zajęciach dodatkowych atmosfery sprzyjającej rozwojowi ciekawości, wysiłku, motywacji i potrzebę współzawodnictwa,
• wspomaganie dziecka w procesie uczenia sie i zabawy,
• zachęcanie do systematycznej pracy,
• rozwijanie mocnych stron dzieci.

4. Metody i formy pracy:
• aktywizujące: problemowe, burza mózgów,
• doświadczenia i eksperymenty,
• program edukacyjny telewizji TVP „ Jak to działa?”,
• zajęcia terenowe.

5. Tematyka zajęć:
1. „Moc magnesu” – czyli: Jak działa magnes? Próby z magnesem. Doświadczenia: Jak zrobić magnes? Jak zrobić kompas?
2. „Powietrze wokół nas” czyli: W jaki sposób powietrze działa na rzeczy wokół nas? Zabawy z balonami – ważenie powietrza, wykonanie rakiety z balonów, konstruowanie i puszczanie latawców, doświadczenie Jakiej wielkości są nasze płuca?
3. „Fruwa i lata” – czyli: Jak to się dzieje, że samoloty i balony unoszą się w powietrzu
i nie spadają? Wypuszczanie latających lampionów.
4. „Stacja meteo” – czyli Jak działają deszczomierz, barometr i wiatrowskaz? Budowanie stacji meteorologicznej i notowanie obserwacji pogody.
5. „Kolory i światło” – czyli; Jak to się dzieje, że widzimy kolory?; Jak powstają cienie? Na czym polega załamywanie światła? Technika barwnych obrazów – rozdzielanie kolorów, teatrzyk cieni.

6. Przewidywane osiągnięcia:
• Osiąganie przez dzieci lepszych wyników w nauce.
• Wzrost aktywności i pewności siebie w trakcie nauki i zabawy.
• Próby samodzielnego rozwiązywania problemu.
• Aktywny udział w zajęciach w grupie.
• Samodzielne korzystanie z dodatkowych źródeł wiedzy.
• Wykorzystanie swojej wiedzy w rozwiązywanie problemów.

7. Ewaluacja:
• obserwacja,
• indywidualne rozmowy z uczniami,
• wystawa prac,
• ankieta,
• wyniki przeprowadzonych doświadczeń, eksperymentów

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.