X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 23524
Dział: Gimnazjum

Konspekt lekcji poświęconej omówieniu wiersza Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego pt."Prośba o wyspy szczęśliwe"

Autor: Katarzyna Koteluk
Temat: Marzenia o lepszym świecie
Klasa: I b
Czas: jedna jednostka lekcyjna

Cele:
• wiadomości: uczeń zna tekst Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego pt.: „Prośba o wyspy szczęśliwe”; zna pojęcie utopia,
• umiejętności: uczeń pracuje z tekstem, tworzy mapę mentalną związaną z danym pojęciem, kojarzy na podstawie słyszanego tekstu, analizuje zmetaforyzowany tekst poetycki, twórczo myśli, określa nadawcę i adresata utworu, wyszukuje w tekście metafory i dokonuje ich interpretacji, określa kolorystykę i nastrój utworu, dobiera trafne, przekonujące argumenty na zadany temat, tworzy własny tekst poetycki, pisze sprawozdanie.
• postawy: uwrażliwienie ucznia na słowo i obrazowanie poetyckie.

Typ lekcji: wprowadzająca.

Metody pracy: praca z tekstem; burza mózgów; mapa mentalna ; metoda słów- kluczy;

Formy organizacji nauczania: praca indywidualna, praca w parach.

Środki dydaktyczne: kartki ze schematami dotyczącymi pojęcia szczęście, wiersz Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego „Prośba o wyspy szczęśliwe”.


Tok lekcji:

1. Wprowadzenie:
• rozdanie uczniom kartek ze schematami dotyczącymi pojęcia szczęście do uzupełnienia; uczniowie określają kolor szczęścia, jego smak, zapach, wrażenia słuchowe i wzrokowe związane z pojęciem- praca indywidualna mająca na celu przygotowanie do analizy zmetaforyzowanego tekstu poetyckiego oraz pobudzenie do twórczego myślenia (mapa mentalna);
• odczytanie kilku schematów.

2. Rozwinięcie:
• odczytanie przez nauczyciela tekstu K. I. Gałczyńskiego „Prośba o wyspy szczęśliwe”- uczniowie słuchają utworu z zamkniętymi oczyma;
• zapis w zeszytach wolnych skojarzeń dotyczących utworu (burza mózgów) + odczytanie pojęć;
• samodzielne czytanie tekstu przez uczniów
• praca z utworem- wnioski są na bieżąco zapisywane w zeszytach uczniowskich:
- określenie nadawcy i odbiorcy tekstu,
- próba lokalizacji „wysp szczęśliwych”- zwrócenie uwagi na motyw oniryczny,
- określenie występującej w utworze tonacji barwnej,
- określenie nastroju wiersza.
• wprowadzenie pojęcia utopia,

TEMAT: Marzenia o lepszym świecie

- znalezienie w tekście metafor,
- wybór jednej przenośni i próba jej interpretacji w zeszytach- praca indywidualna.

3. Systematyzowanie materiału:
• Polecenie: Namów przyjaciół do wyprawy na wyspy szczęśliwe. Podaj co najmniej sześć przekonujących argumentów. Odwołaj się do obrazów z wiersza Gałczyńskiego- praca w parach służąca ćwiczeniu doboru trafnych argumentów.
4. Podsumowanie:
• Polecenie: Wykorzystaj słowa-klucze i dokończ własną poetycką prośbę: „A ty mnie na wyspy............. zawieź...”- praca indywidualna.
wiara, piękno, dobro, prawda, doskonałość, ideał, radość, ocalenie, człowiek, smutek

Jeśli nie wystarczy czasu, uczniowie wykonują ostatnie polecenie jako pracę domową.

5. Zadanie domowe: Moja wyprawa na „wyspy szczęśliwe”- sprawozdanie ( na poniedziałek 30 maja 2011r.).

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.