X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 23573
Dział: Gimnazjum

Doskonalenie odbicia piłki oburącz sposobem górnym i dolnym - konspekt lekcji wychowania fizycznego

Przedmiot: Wychowanie fizyczne
Temat: Doskonalenie odbicia piłki oburącz sposobem górnym i dolnym.

Metody:
- realizacji zadań ruchowych: zadaniowa, ścisła
- przekazywania wiedzy: objaśnienie, pokaz
- wychowawcze: wpływu osobistego

Materiały (środki dydaktyczne):
piłki do siatkówki

Formy:
- eksponujące (pokaz)
- podające (wyjaśnienie)
- praktyczne (ćwiczenia)

Literatura:
Piotr Wróblewski; Piłka siatkowa w szkole. Poradnik metodyczny

Cele lekcji
Cel ogólny:
Doskonalenie odbić oburącz sposobem górnym oraz dolnym
w piłce siatkowej.

Cele szczegółowe
Uczeń:
- potrafi przyjąć piłkę sposobem górnym i dolnym
- potrafi wykonać rozegrania piłki na trzy
- potrafi zastosować poznane elementy techniczne w grze
- zna podstawowe przepisy gry w piłkę siatkową
- zna i stosuje zasady gry fair play podczas zabaw i meczu
- wie jak bezpiecznie korzystać ze sprzętu

Ocenie podlegać będzie:
1. Przygotowanie do zajęć (strój zmienny, obuwie zmienne)
2. Aktywność na zajęciach
3. Poprawność wykonywania ćwiczeń- na miarę możliwości ucznia


Przebieg:
1. Zbiórka
2.Sprawdzenie obecności oraz przygotowanie uczniów do zajęć.
Rozgrzewka
3. Zabawa ożywiająca
„Berek z piłką”
Nauczyciel pokazuje i objaśnia na czym polega zabawa.
4. Nauczyciel pokazuje i objaśnia prawidłowość wykonywania ćwiczeń
5. Nauczyciel pokazuje prawidłowo wykonane ćwiczenia w dwójkach
6. Dokładny pokaz i objaśnienie postawy siatkarskiej podczas odbicia piłki sposobem oburącz dolnym
7. Gra szkolna ze zwróceniem uwagi na doskonalone elementy
8. Nauczyciel pokazuje i objaśnia prawidłowość wykonywania ćwiczenia
9. Podsumowanie i ocena uczniów na zajęciach
10. Pożegnanie

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.