X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 23520
Przesłano:
Dział: Gimnazjum

W banku - odsetki dla lokaty, oprocentowanie kredytu. Scenariusz zajęć

Temat: W BANKU-ODSETKI DLA LOKATY, OPROCENTOWANIE KREDYTU
Autor: Waldemar Statuch
Etap edukacyjny: Gimnazjum
Klasa: I
Przedmiot: Matematyka
Czas trwania zajęć: 45 minut

Cele zajęć:
(cele zajęć sformułowane w postaci celów operacyjnych)
Uczeń:
• Rozumie pojęcia: kapitał, kredyt, lokata, odsetki
• Potrafi obliczać odsetki od kapitału złożonego w banku
• Potrafi obliczać odsetki od kredytów zaciągniętych w banku
• Rozwiązuje zadania z życia codziennego

Treści wynikające z Podstawy Programowej:

PROCENTY: 5.1, 5.2, 5.3, 5.4
Uczeń:
• Przedstawia część pewnej wielkości jako procent lub promil tej wielkości i odwrotnie
• Oblicza procent danej liczby
• Oblicza liczbę na podstawie danego jej procentu
• Stosuje obliczenia procentowe do rozwiązywania problemów
w kontekście praktycznym, np. oblicza ceny po podwyżce lub obniżce o dany procent, wykonuje obliczenia związane z VAT,
oblicza odsetki dla lokaty rocznej.

Kompetencje Kluczowe rozwijane podczas zajęć:

• Kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne

Metody i formy pracy:

- pogadanka
- karta pracy nr 1
- karta pracy nr 2
- biuletyny informacyjne

Forma pracy:
-indywidualna


Przebieg zajęć:
I. Etap wstępny:
1. Rozgrzewka: Nauczyciel przeprowadza pogadankę na temat działalności banków:
- Jakie usługi świadczą banki?
- Jak nazywamy pożyczkę zaciągniętą w banku?
- Jakie są rodzaje kredytów bankowych?
- Jak nazywamy kwotę, którą bank pobiera od dłużnika?
- Co robimy w celu pomnożenia naszych pieniędzy?

II. Realizacja
1. Nauczyciel wprowadza pojęcia:
Kredyt to pożyczka zaciągnięta w banku.
Banki udzielają kredytów:
- mieszkaniowych
- samochodowych
- inwestycyjnych

Odsetki to kwota pobierana od dłużnika za pożyczenie pieniędzy. Odsetki nazywane są też procentem.

Lokata to umieszczenie w banku określonej gotówki, czyli kapitału.

2. Obliczanie odsetek.
- Nauczyciel wyjaśnia uczniowi sposoby obliczania odsetek:

Zad.1.
Oblicz odsetki po upływie 6 miesięcy od kwoty 500 zł w banku, w którym roczne oprocentowanie wynosi 15 %.

Zadanie to rozwiązujemy dwoma sposobami.
I sposób: Nauczyciel oblicza odsetki za cały rok.

15 % * 500 = 15/100 * 500 = 75

Odsetki za cały rok wynoszą 75 zł.

6 miesięcy to 6/12 roku, czyli 1/2 roku. Po sześciu miesiącach otrzymamy więc:
½ * 75 zł = 37.5 zł

Odpowiedź: Odsetki po upływie 6 miesięcy wyniosą 37.5 zł.

II sposób: Do obliczania odsetek stosujemy wzór:

d = , gdzie d-odsetki, k- kapitał, p- procent, t- czas oprocentowania
w latach

Korzystając z podanego wzoru nauczyciel oblicza odsetki:
k=500, p=15, t=1/2

d = 500*15*1/2:100=37.5

Odpowiedź: Odsetki po upływie 6 miesięcy wyniosą 37.5 zł.


- Uczeń rozwiązuje zadania tekstowe ( karta pracy nr 1) ( załącznik I):

1) Kapitał 6000 złotych wpłacono do banku na 6 % rocznie. Oblicz odsetki po upływie 6 miesięcy.

2) Klient pożyczył w banku 60 000 zł na 5 lat. Oprocentowanie pożyczki jest równe 28 %. Ile odsetek zapłaci klient po roku?

3) Przedsiębiorca pożyczył w banku 30 000 zł na okres jednego roku. Roczne oprocentowanie tego kredytu wynosi 22 %. Jaką kwotę wraz z odsetkami będzie musiał przedsiębiorca zwrócić do banku po roku?

3. Uczeń rozwiązuje kartę pracy nr 2 (załącznik II). Mając do dyspozycji bankowe biuletyny informacyjne dotyczące oprocentowania lokat
i kredytów stwierdza, która oferta jest dla niego najkorzystniejsza.


III. Etap podsumowujący:
- Uczeń korzystając z wiedzy zdobytej na lekcji oraz ze słowniczka zawartego poniżej rozwiązuje zadanie z luką:

Adam dostał od rodziców 200 zł. Był to jego ................. Wpłacił do banku całą kwotę na ............, której ........... w skali roku wynosi 6%. Po roku wypłacił 212 zł. Jego ........ wyniósł 12 zł. Ile wynosił jego ............... końcowy.

Słowniczek:
zysk, kapitał, kapitał początkowy, oprocentowanie, lokata terminowa.


ZAŁĄCZNIK I-KARTA PRACY NR 1 (tekst)
1) Kapitał 6000 złotych wpłacono do banku na 6 % rocznie. Oblicz odsetki po upływie 6 miesięcy.

Obliczenia:........................................

Odpowiedź:........................................

2) Klient pożyczył w banku 60 000 zł na 5 lat. Oprocentowanie pożyczki jest równe 28 %. Ile odsetek zapłaci klient po roku?

Obliczenia:........................................

Odpowiedź:........................................

3) Przedsiębiorca pożyczył w banku 30 000 zł na okres jednego roku. Roczne oprocentowanie tego kredytu wynosi 22 %. Jaką kwotę wraz z odsetkami będzie musiał przedsiębiorca zwrócić do banku po roku?

Obliczenia:........................................

Odpowiedź:........................................


ZAŁĄCZNIK II-KARTA PRACY NR 2 (tekst)
Masz do dyspozycji 5 000 zł. Oblicz, jaka kwotę otrzymasz z wybranego przez ciebie banku po upływie 6 miesięcy. Obliczenia wykonaj dla kilku wariantów:
a) ulokowałeś pieniądze na lokacie 3-miesięcznej z kapitalizacją co 3 miesiące
b) ulokowałeś pieniądze na okres 6 miesięcy
c) ulokowałeś pieniądze na lokatę typu „ INTRATA” (dynamiczna)
d) ulokowałeś pieniądze na rachunku walutowym (tzn. zakupiłeś „euro”,
a następnie założyłeś lokatę 3-miesięczną),
e) ulokowałeś pieniądze na „Rachunku osobistym”.

Porównaj, która lokata jest najkorzystniejsza?

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.