X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 23519
Dział: Gimnazjum

Mierzymy, ważymy, liczymy - jednostki miar i wag. Scenariusz zajęć

Temat: MIERZYMY, WAŻYMY, LICZYMY-JEDNOSTKI MIAR
I WAG
Autor: Waldemar Statuch
Etap edukacyjny: Gimnazjum
Klasa: I
Przedmiot: Matematyka
Czas trwania zajęć: 45 minut

Cele zajęć:
(cele zajęć sformułowane w postaci celów operacyjnych)
Uczeń:
• Zna jednostki miar, wag
• Potrafi posługiwać się jednostkami miar i wag
• Potrafi zamienić jednostki miar i wag
• Potrafi wyjaśnić zasadę zamiany jednostek
• Wykonuje obliczenia w sytuacjach praktycznych stosując zamianę jednostek
• Rozwiązuje zadanie tekstowe związane z jednostkami

Treści wynikające z Podstawy Programowej:

LICZBY WYMIERNE DODATNIE: 1.7
Uczeń:
• Stosuje obliczenia na liczbach wymiernych do rozwiązywania problemów w kontekście praktycznym, w tym do zamiany jednostek
( jednostek masy, długości itp.)

Kompetencje Kluczowe rozwijane podczas zajęć:

• Kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne

Metody i formy pracy:

- pogadanka
- plansza z jednostkami miar i wag (tabela)
- karta pracy
- obraz

Forma pracy:
-indywidualna


Przebieg zajęć:
I. Etap wstępny:
1. Rozgrzewka: Nauczyciel przedstawia uczniowi listę zakupów:

2 kg jabłek
1 kg cukru
2 litry soku pomarańczowego
6 dag masła
50 cm kolorowej taśmy

Następnie zadaje uczniowi pytania:
a) Z jakimi jednostkami spotykamy się robiąc zakupy?
b) Jakie znasz jednostki masy (wagowe) ?
c) Jakie znasz jednostki miar?
d) Jakie znasz jednostki monetarne?

II. Realizacja
1. Nauczyciel objaśnia uczniowi tabelę z podstawowymi jednostkami miar
i wag oraz jednostkami monetarnymi:
Jednostki masy
Jednostki długości Jednostki monetarne
1 gram
1 dekagram = 10 g;
1 kilogram = 100 dag = 1000 g
1 tona = 1000 kg,
1 mm
1 cm = 10 mm,
1 dm = 10 cm,
1 m = 100 cm
1 km = 1000 m,
1 grosz

1 zł= 100 groszy
10 zł= 1000 groszy
100 zł= 10000 groszy

2. Nauczyciel zapisuje na tablicy wyrażenia 2 kg 20 dag i 3 zł 40 gr za pomocą ułamka dziesiętnego, wyjaśnia różnicę między wyrażeniem dwumianowym i wyrażeniem jednomianowym:

2 kg 20 dag = 2,20 kg
3 zł 40 gr = 3,40 zł
6 t 2 kg = 6,002 t
↑ ↑
wyrażenie wyrażenie
dwumianowane jednamianowane

Uczeń zapisuje poniższe wyrażenia dwumianowane w postaci wyrażenia jednomianowego:

Mąka 3 kg 50 dag
Cukierki 1 kg 20 dag
Sól 2 kg 30 dag
Wstążka 5 m 70 cm
Tasiemka 4 m 85 cm
Firanka 7 m 40 cm
Zasłonka 9 m 60 cm
Karnisze 2m 20 cm
Ser 12 zł 40 gr
Chleb 1 zł 60 gr

3. Uczeń wypełnia kartę pracy nr 1 (załącznik I).

4. Nauczyciel prosi ucznia żeby dopasował jednostki wagi do poszczególnych obrazków ( załącznik II).

5. Uczeń rozwiązuje zadania tekstowe:
a) W torebce było 50 dag mąki. Odsypano z tej torebki 20 dag mąki na naleśniki. Ile dekagramów mąki zostało w torebce?
b) Ania kupiła 30 dag winogron, 60 dag jabłek i 10 dag wędliny. Ile ważyły kupione owoce?
c)W sklepie było 17 litrów mleka w kartonikach i 9 litrów mleka w torebkach. O ile litrów mniej było mleka w torebkach?
d) W dwóch skrzyniach było 19 kg jabłek. Ile kg jabłek było w pierwszej skrzynce, jeśli w drugiej było 4 kg jabłek?
e) Ania przywiozła z działki 17 kg warzyw: ogórków i pomidorów. Było 500 dag pomidorów. Ile kg ogórków przywiozła?
III. Etap podsumowujący:
- Uczeń oblicza równania:
a) 42 cm + 13 cm + 30 cm = __ cm + __ cm = ___ cm
b) 18 kg + 12 kg + 26 kg = __ kg + __ kg = ___ kg
c) 24 dag + 38 dag + 22 dag = __ dag + __ dag = ___ dag
d) 26 cm + 53 cm + 22 cm = __ cm + __ cm = __ m __ cm
e) 50 dag + 40 dag + 45 dag = __ dag + __ dag = __ kg __ dag


ZAŁĄCZNIK I- KARTA PRACY NR 1
I. Zamień jednostki.

1 kg = ......... dag
2 kg 34 dag = .......... dag

1 m = .......... cm
6 m 18 cm = ........... cm

1 cm = ......... mm
40 cm 4 mm = .......... mm

II. Arek i Mateusz brali udział w zawodach sportowych. Arek przebiegł długość 615 m, a Mateusz o 73 m więcej. Ile metrów przebiegł Mateusz?

Obliczenie:
........................................
Odpowiedź:
........................................

III. Agnieszka kupiła 47 dag cukierków czekoladowych, 24 dag cukierków owocowych i 47 dag miętowych. Ile dekagramów cukierków kupiła Agnieszka?

Obliczenie:
........................................
Odpowiedź:
........................................

IV. Połącz równe jednostki.


ZAŁĄCZNIK II- CO ILE WAŻY?( tekst/obraz)
15 g 1500 kg 3500 kg 300 g 35 kg

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.