X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 23518
Dział: Gimnazjum

Wyprzedaż! Obliczanie procentu. Scenariusz zajęć

Temat: Wyprzedaż! Obliczanie procentu
Autor: Waldemar Statuch
Etap edukacyjny: Gimnazjum
Klasa: I
Przedmiot: Matematyka
Czas trwania zajęć: 45 minut

Cele zajęć:
(cele zajęć sformułowane w postaci celów operacyjnych)
Uczeń:
• Zna pojęcie procentu
• Potrafi zamienić ułamek dziesiętny i ułamek zwykły na procent
i odwrotnie
• Potrafi obliczyć procent danej liczby
• Potrafi zastosować obliczenia procentowe w praktyce
• Umie wskazać przykłady zastosowań procentów w życiu codziennym
• Rozumie potrzebę stosowania procentów w życiu codziennym

Treści wynikające z Podstawy Programowej:

PROCENTY: 5.1, 5.2, 5.3, 5.4
Uczeń:
• Przedstawia część pewnej wielkości jako procent lub promil tej wielkości i odwrotnie
• Oblicza procent danej liczby
• Oblicza liczbę na podstawie danego jej procentu
• Stosuje obliczenia procentowe do rozwiązywania problemów
w kontekście praktycznym, np. oblicza ceny po podwyżce lub obniżce o dany procent, wykonuje obliczenia związane z VAT,
oblicza odsetki dla lokaty rocznej

Kompetencje Kluczowe rozwijane podczas zajęć:

• Kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne

Metody i formy pracy:

- pogadanka
- praca z tekstem (ulotki reklamowe)
- obraz

Forma pracy:
-indywidualna


Przebieg zajęć:

I. Etap wstępny:
1. Rozgrzewka: Nauczyciel przeprowadza pogadankę na temat wyprzedaży:
- czym jest wyprzedaż?
- jakie produkty można kupić z wyprzedaży?
- kiedy najczęściej producenci stosują obniżki cen?
- jakie czynniki mogą spowodować zmianę ceny towaru?

II. Realizacja
1. Nauczyciel wprowadza pojęcie procentu i sposobu zapisu go w postaci ułamka:
%- symbol procentu
Jeden procent danej wielkości to jedna setna tej wielkości.
1%= 1/100
np. 7%=7/100= 0,7 ; 150%=150/100 =1,5 ;
Procent nigdy nie występuje samodzielnie- jest zawsze ułamkiem pewnej wielkości.
np. 80% sklepów posiada alarmy

2. Nauczyciel podaje sposób obliczania procentu danej liczby:
Np.: 1% liczby 50
1/100 *50=50/100=1/2

Aby obliczyć procent danej liczby należy procent zamienić na ułamek
i pomnożyć przez daną liczbę.
Uczeń oblicza: ( karta pracy nr 1)
a. 30% z 600 to.......... b. 50% z 4,2 to....... c. 60% z 9 to........... d. 30% z 24 to...........e. 5% z 48 to.............. f. 9% z 30 to......... g. 5% z 300 to....... h. 10% z 156 to...........i. 5% z 1680 to............ j. 15% z 14 to.......... k. 15% z 8 to........... l. 2% z 110 to..............

3. Nauczyciel objaśnia sposób zamiany procentów na ułamek dziesiętny i na ułamek zwykły oraz na odwrót sposób zamiany ułamka dziesiętnego
i ułamka zwykłego na procenty.

Aby zamienić procenty na ułamek dziesiętny dzielimy procent przez 100 (przesuwamy przecinek o 2 miejsca w lewo) i usuwamy znak %.
np. 60%=0,6 ; 0,8%= 0,008

Aby zamienić procenty na ułamek zwykły dzielimy procent przez 100, usuwamy znak % i skracamy ułamek.
np. 80%=0,8 ; 52,5%= 0,525

Aby zamienić ułamek dziesiętny na procent mnożymy ułamek przez 100
( przesuwamy przecinek o 2 miejsca w prawo) i dopisujemy znak %.

Aby zamienić ułamek zwykły na procent mnożymy ułamek przez 100, dopisujemy znak % i wyciągamy całości.

4. Uczeń rozwiązuje krzyżówkę: http://pldocs.docdat.com/docs/index-70967.html


1 2
3
4 5
6 7
8


Poziomo: Pionowo:
1. 1.
2. 2.
3. 3.
4. 4.
6. 5.
7. 6.
8. 7.
5. Uczeń rozwiązuje zadania, wykreśla z eliminatki wyniki i odpowiadające im litery. Z pozostałych liter odczytuje hasło. ( karta pracy nr 2)
a) Cenę kurtki wynoszącą 240 zł obniżono o 15%. Jaka jest nowa cena?
b) Telewizor kosztuje 2100 zł brutto. Ile wynosi jego cena netto po odprowadzeniu 19% podatku?
c) W pewnej sieci sklepów liczącej 1200 pracowników kobiety stanowią 70%. Ile mężczyzn pracuje w tych sklepach?
d) Pan Kowalski wpłacił do banku 3500 zł na 6% w skali roku. Jaki będzie jego zysk po roku oszczędzania?

O M D L A S E R T K A
11% 210 3025 1701 360 169 2499 204 840 20% 276

6. Nauczyciel podaje uczniowi ulotki reklamowe produktów (np. narty, rękawice, długopis, bułki itp.) Uczeń ustala nowe ceny i wpisuje je do tabeli. Nowe ceny obliczane są zgodnie z kartą informacyjną o przecenach zamieszczoną na ulotkach. ( karta pracy nr 3)

Artykuły
Spożywcze
Podwyżka 5% Odzieżowe
Obniżka 50% Sportowe
Podwyżka 10% Szkolne
Obniżka 25%

III. Etap podsumowujący:
- Uczeń rozwiązuje zadanie tekstowe:
W odzieżowym centrum handlowym ogłoszono promocję na wszystkie towary. Przy zakupie jednej rzeczy cena jest mniejsza o 5%, przy kupnie 2 rzeczy o 10%, przy kupnie 3 i więcej rzeczy o 20% za każdą sztukę. Pani Ania zdecydowała się kupić dwie pary spodni za 280 zł i 220 zł oraz sweter dla męża w cenie 160 zł. Czy dzięki promocji może pozwolić sobie jeszcze na kupno bluzki za 190 zł oraz spódnicy za 120 zł, czy też starczy jej tylko na jedną z tych rzeczy? Którą? Pani Ania przeznaczyła na zakupy 700 zł.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.