X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 23263

Mój kraj - Polska. Scenariusz zajęć integracyjnych

Scenariusz zajęć integracyjnych klasa I
Alina Szkopiak

Temat bloku : Moja Ojczyzna
Temat lekcji „ Mój kraj – Polska”

Cele ogólne:
Dziecko:
- kształtuje poczucie tożsamości narodowej
- posiada wiedzę na określony temat
- doskonali umiejętność czytania
- zna prawidłowy wynik działań na dodawanie i odejmowanie
-poznaje polskie symbole narodowe (mapa, godło, flaga);
- wyjaśnia pojęcie „ojczyzna”;;
- rozwija umiejętność uważnego słuchania i logicznego myślenia;
Cele operacyjne:
Uczeń:
- umie czytać głośno, płynnie zwracając uwagę na znaki interpunkcyjne ,
- umie wypowiadać się na temat swojej ojczyzny,
- wie, że zdanie zaczynamy pisać wielką literą,
- potrafi uważnie słuchać poleceń nauczyciela,
- wypowiada się pełnymi zdaniami,
- umie wypowiadać się na temat ilustracji,
- zna symbole narodowe i potrafi je opisać,
- wie, jak zachować się podczas słuchania hymnu narodowego,
- potrafi wskazać na mapie góry, morza, rzeki,
- potrafi układać zdania z rozsypanki wyrazowej,
- samodzielnie sprawdza poprawność wykonania zadania.

Metody:
- czynna: samodzielnych doświadczeń, zadań do wykonania
- słowna: opis, pogadanka ,praca z tekstem, rozmowa
- oglądowa: ilustracje, pokaz
- burza mózgów,
- metoda niedokończonych zdań,
- praktycznego działania,
- czynnościowa.

Formy:
- indywidualna
- z całą grupą - zbiorowa

Środki dydaktyczne:
- szyfrogram, cyfry od 1-10
- wiersz Cz. Janczarskiego ”Co to jest Polska”
- mapa Polski,
- podręcznik „Tropiciele”- e- book,
- ilustracje przedstawiające piękno Polski ( góry, morze, pole, miasto, wieś, szkołę, łąkę),
- karteczki do zapisywania,
- rozsypanka wyrazowa,
- symbole narodowe ( godło, flaga, hymn narodowy),
- kaseta z nagraniem hymnu narodowego.
-plansze z zabytkami Warszawy


Przebieg zajęć:

1.Zabawa integracyjna: Wstaną i pomachają naszemu gościowi te dzieci, które:
- mają dzisiaj dobry humor
- mają coś żółtego na sobie
- zjadły dzisiaj cale śniadanie
- są w krótkim rękawku
- są Polakami

2.Burza mózgów. N. rysuje na tablicy duży dom. U. wymieniają skojarzenia z tym rysunkiem. Powieszenie na tablicy mapy Polski.

3. Rozwiązanie szyfrogramu matematycznego, którego wyniki działań ułożone od najmniejszego do największego dadzą nam hasło czyli temat przewodni zajęć.

L-3, O-2, A -6, S-4, P-1, K-5
2+1 ,6-4, 5+1 ,7-3, 3-2, 3+2

POLSKA – określenie liczby sylab i głosek

4. A czym jest Polska dla Cz. Janczarskiego dowiecie się z wiersza pt. „Co to jest Polska?”

Co to jest Polska? spytał Jaś w przedszkolu.
Polska to wieś i las, i zboże w polu
i szosa, którą pędzi do miasta autobus,
i samolot, co leci wysoko nad tobą.

Polska to miasto, strumień i rzeka,
i komin fabryczny, co dymi z daleka,
a nawet obłoki, gdy nad nimi mkną.
Polska to jest także twój rodzinny dom.
A przedszkole?
Tak – i przedszkole,
i róża w ogrodzie i książka na stole.

- Czym jest Polska dla autora wiersza?, a dla Was?
- Kto wskaże palcem na mapie kontur Polski?

- Co ma wspólnego dom, który widzimy na tablicy z mapą Polski?
- Jakim miejscem jest dom?
- Co czujecie, kiedy jesteście w domu?


Polska jest naszym domem. Miejscem, w którym czujemy się dobrze i bezpiecznie. Tu rozpoznajemy miejsca, domy, ulice, ludzi. Tu są zapachy, smaki, które dobrze znamy i lubimy. W domu, w Polsce wszystko jest nam bliskie i znane. Znakami naszego domu – Polski jest biało-czerwona flaga i godło z białym orłem.
5. Praca z e-bookiem. Opowiadanie o miejscach do których wybierają się dzieci, na podstawie ilustracji
6. Zabawa Jedzie pociąg z daleka’
Czeka nas dzisiaj podróż daleka.
Niech nikt nie karze na siebie czekać.
W pociąg wsiadamy i odjeżdżamy.

Dzieci wsiadają do pociągu i śpiewają’
Jedzie pociąg z daleka,
Ani chwili nie czeka,
konduktorze łaskawy,
zawieź nas do ......
A dokąd?

. Zaproszenie dzieci w podróż po Polsce.).
Dojeżdżamy na południe Polski:
- jakim kolorem na mapie zaznaczone są góry?
- wskazanie gór na mapie Polski

c). Dalej podróżujemy pociągiem przy piosence „Jedzie pociąg z daleka” – Zawieź nas do...
N. A dokąd?
Pora wysiadać już podróżnicy ,dojechaliśmy do naszej stolicy!

7.Rozmowa nt zakończonej zabawy
-jakie miasta odwiedziliśmy podczas naszej podróży?
Do jakiego miasta dotarliśmy na koniec?
8. Zaproszenie do zwiedzania Warszawy(prezentacja plansz, ilustracji)

- wskazanie Warszawy na mapie
- czytanie globalne wyrazu: WARSZAWA - określenie liczby sylab, głosek i liter
- czym obecnie jest Warszawa? – stolicą Polski

9.. Zabawa „Prawda czy fałsz” – na zdanie prawdziwe wstają z krzeseł, a na fałszywe siedzą na krzesłach:
- przy śpiewaniu hymnu należy zachować powagę, - największa rzeka Polski to Wisła
- godłem Polski jest lew z koroną, - naszą Ojczyzną jest Polska, - Polska leży w Afryce
- stolicą polski jest Kraków;

10. Układanie zdań z rozsypanki zdaniowej i przepisywanie ich z utrudnieniami do zeszytu- praca indywidualna zróżnicowana.
Polska jest naszą Ojczyzną.
Orzeł biały jest naszym godłem.

11 Odpowiedź na pytania do wiersza W. Bełzy pt. „Kto ty jesteś?”
Kto ty jesteś? Polak mały.
Jaki znak twój? Orzeł Biały.
Gdzie ty mieszkasz? Między swymi.
W jakim kraju? W polskiej ziemi.
Czym ta ziemia? Mą ojczyzną.
Czym zdobyta? Krwią i blizną.
Czy ja kochasz? Kocham szczerze.
A w co wierzysz? W Polskę wierzę.
Zawieszenie pytań z wiersza na tablicy, a zadaniem dzieci jest wyszukanie spośród wielu
zdań prawidłowych odpowiedzi i ich zawieszenie na tablicy.

12. Podsumowanie zajęć: Quiz „Co wiem o Polsce?”:
Nasz kraj to ....................Polska
Godło Polski to............................Biały Orzeł na czerwonym tle
Flaga Polski ma kolor .....................................biało - czerwony
Dawna stolica Polski to ..................................Kraków
Stolica Polski to..................................Warszawa
Polska leży w .....................................Europie
Mieszkamy w Polsce , jesteśmy ....................................Polakami

13.Przypomnienie i prezentacja symboli narodowych
14. Uzupełnianie zdań w kartach pracy.
15. Zadanie pracy domowej
Pokoloruj godło Polski i wklej do zeszytu.
Wpisz do zeszytu zdania z rozsypani wyrazowej
16. Podziękowanie za pracę na lekcji

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.