X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 23247

Scenariusz zajęć z edukacji wczesnoszkolnej w klasie I

Scenariusz zajęć z edukacji wczesnoszkolnej
w klasie I
Hasło dnia: Domowa hodowla roślin.
Temat dnia: Wprowadzenie zmiękczeń Si, si na podstawie wyrazu nasiona.Nauka pisania zmiękczeń Si, si. Ćwiczenie analizy i syntezy sylabowej oraz głoskowej wyrazów. Czytanie tekstu z podziałem na role. Określenie warunków potrzebnych roślinom do wzrostu. Porównywanie liczebności zbiorów. Stosowanie stosowaniu znaków matematycznych <, >, +.
Praca plastyczna „Moje rośliny domowe”.

Temat jednostki hospitowanej:
Ćwiczenie analizy i syntezy sylabowej oraz głoskowej wyrazów. Określanie warunków potrzebnych roślinom do wzrostu. Zakładanie hodowli rzeżuchy. Porównywanie liczebności zbiorów. Stosowanie znaków matematycznych <, >, =

Cele zajęć:
- Ćwiczenia analizy i syntezy głoskowej oraz sylabowej wyrazów
- Kształcenie umiejętności swobodnego wypowiadania się na określony temat, poszerzanie słownictwa uczniów
- Poznanie warunków niezbędnych roślinom do wzrostu
- Ćwiczenia w prawidłowym odczytywaniu instrukcji siania rzeżuchy i układania jej w odpowiedniej kolejności
- Kształcenie umiejętności poprawnego wypowiadania się pełnym zdaniem
- Nauka siania nasion
- Doskonalenie znajomości stosowania znaków matematycznych: <,>,=
- Ćwiczenie umiejętności porównywania liczebności zbiorów
- Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych
- Kształcenie umiejętności rozpoznawania roślin
- Rozwijanie umiejętności prezentowania własnej pracy
- Wdrażanie do pracy samodzielnej i grupowej
Metody:
Aktywizujące – gry dydaktyczne, praca w grupach
Programowe – praca z tekstem, materiałem ikonograficznym, praca z podręcznikiem
Podające – krótka rozmowa nauczająca, pokaz
Praktyczna – projekt
Problemowo-ćwiczeniowa – karty pracy

Formy pracy:
Praca jednolita i zróżnicowana
indywidualna i zbiorowa

Środki dydaktyczne: krzyżówka, karty pracy, rzeżucha, wata, kubeczek nasiona rzeżuchy, woda, rozsypanka zdaniowa, ilustracje, podręcznik


PRZEBIEG ZAJĘĆ:

1. Powitanie dzieci
2. Wprowadzenie do tematu zajęć.
Zadaniem uczniów jest rozwiązanie krzyżówki.
Nauczyciel pokazuje dzieciom ilustracje zwierząt. Zadaniem uczniów jest wpisanie danego wyrazu w kratki krzyżówki. Podczas wpisywania wyrazów dziecko dokonuje analizy i syntezy głoskowo-sylabowej danego słowa.
Po rozwiązaniu krzyżówki dzieci wspólnie odczytują hasło zajęć.
Ilustracje przedstawiają:

1. KROWA
2. ZEBRA
3. PIES
4. ŻYRAFA
5. KURA
6. KACZKA
7. MUCHY
8. OWCA
Rozwiązanie:

K R O W A
Z E B R A
P I E S
Ż Y R A F A
K U R A
K A C Z K A
M U C H Y
O W C A

Hasło: RZEŻUCHA

Uczniowie wspólnie odczytują hasło i dokonują analizy
i syntezy głoskowo-sylabowej napisanego wyrazu.

2. Rozmowa z uczniami na temat wartości odżywczych rzeżuchy.

Nauczyciel demonstruje uczniom rzeżuchę w doniczce i pyta uczniów:
- Kto z Was wie co to za roślina?
- Po co ją hodujemy?

Rzeżucha dodawana do potraw wzmacnia włosy i paznokcie. Ma również działanie odmładzające. Przemywanie skóry sokiem
z rzeżuchy pomaga pozbyć się trądziku.
Wyrośniętą rzeżuchę ścina się nożyczkami i dodaje do: zup, sosów, kanapek, sałatek, surówek, past jajecznych, twarożku i masła. Nie potrzeba wtedy dodawać soli i innych przypraw. Zalecana porcja to 3−4 łyżeczki rzeżuchy dziennie.
Ma pikantny, intensywny, ostry smak, co nie każdemu może się spodobać, ale warto się do niego przekonać, bo rzeżucha dostarcza organizmowi cennych składników.

- Dlaczego jedzenie warzyw m.in. rzeżuchy jest ważne?
/ posiada witaminy i inne substancje odżywcze/
- Co się dzieje z naszym organizmem kiedy jemy dużo warzyw?
/jesteśmy zdrowi, nie chorujemy, mamy ładna cerę, lepiej widzimy/
3. Zapoznanie z instrukcją zakładania hodowli rzeżuchy.

Nauczyciel informuje dzieci, że na dzisiejszych zajęciach będą zakładać hodowlę rzeżuchy. Wcześniej jednak muszą ustalić w jakiej kolejności będą to robić.
Każde dziecko otrzymuje kartę pracy. Zadaniem ucznia jest ustalenie kolejności zakładania hodowli rzeżuchy. / praca zróżnicowana/

KARTA PRACY /praca zróżnicowana/

WERSJA A
Instrukcja hodowli rzeżuchy.

Potrzeba: wata,kubeczek nasiona rzeżuchy, woda.

Uporządkuj kolejność wykonywanych czynności podczas zakładania hodowli rzeżuchy poprzez wpisanie w puste okienka cyfr od 1 do 5.

Nalej tyle wody, aby zmoczyć watę.
Rozłóż watę w pudełku.
Ustaw na oknie.
Nasyp nasiona.
Pamiętaj o podlewaniu.

WERSJA B
Instrukcja hodowli rzeżuchy.

Potrzeba: kubeczek, wata, nasiona rzeżuchy, woda.

Ułóż rozsypankę zdaniową, w takiej kolejności, aby powstała instrukcja hodowli rzeżuchy.

Rozłóż watę w pudełku.

Nalej tyle wody, aby zmoczyć watę.

Nasyp nasiona.

Ustaw na oknie.

Pamiętaj o podlewaniu.

Po skończeniu zadania uczniowie głośno odczytują ułożone instrukcje.

4. Zakładanie hodowli rzeżuchy.

Uczniowie w parach zakładają sieją nasiona rzeżuchy według ułożonej wcześniej instrukcji. Nauczyciel nadzoruje wykonywaną przez nich pracę. Po założeniu hodowli, uczniowie podpisują swoje doniczki i ustawiają nasiona rzeżuchy na oknie. Następnie sprzątają swoje stanowiska pracy.

5. Rozmowa z uczniami n/t czynników warunkujących wzrost roślin.

Nauczyciel pyta:
- Jak myślicie dlaczego nasze hodowle ustawiliśmy na oknie?
- Co jest potrzebne roślinie, aby mogła się prawidłowo rozwijać?

Wypełnienie przez uczniów karty pracy.

KARTA PRACY /praca indywidualna, jednolita/

Otocz pętlą to, co czego rośliny potrzebują do prawidłowego rozwoju?”
Na karcie pracy znajdują się ilustracje: Słońca, ptaszka, konewki z wodą, butelki z nawozem, ziemi, telefonu, zegarka, termometru.
Sprawdzenie poprawności wykonanych prac poprzez przypięcie do tablicy ilustracji będących odpowiedziami na pytanie „Czego rośliny potrzebują do prawidłowego rozwoju?”

6. Porównywanie liczebności zbiorów –praktyczne działania matematyczne. Stosowanie znaków matematycznych <,>,=

- Praca z podręcznikiem „Kolorowa klasa” cz.4 s.11

- Sprawdzenie stopnia zrozumienia stosowania znaków matematycznych <,>,=

KARTA PRACY /praca indywidualna jednolita/
Zapisz, ile jest kwiatów. Porównaj, których kwiatów jest więcej wpisując w pustą kratkę odpowiedni znak: < , > , =

Na karcie pracy znajdują się kwiaty. Po lewej stronie jest ich 3, a po prawej 4. Uczniowie po przeliczeniu ich wpisują ich liczbę w puste kratki, a potem dokonują ich porównania poprzez wpisanie odpowiednich znaków. W drugim rzędzie po lewej i po prawej stronie znajduje się po 5 kwiatków,
a w trzecim rzędzie po lewej stronie jest 6 kwiatów, a po prawej 2.

Sprawdzenie poprawności wykonanego zadania.

7. Podsumowanie zajęć.
- O czym mówiliśmy na dzisiejszych zajęciach?
- Co założyliśmy?
- O czym należy pamiętać hodując rośliny?
- Co jest potrzebne roślinie do prawidłowego rozwoju?
- Jakie czynności wykonujemy podczas siania rzeżuchy?
Nauczyciel wybiera dziecko, które za pomocą pantomimy pokazuje kolejne czynności podczas zakładania hodowli rzeżuchy. Pozostali uczniowie zgłaszają się i nazywają pokazywane czynności.
8. Ocena zajęć.
Określenie swojego samopoczucia po przebytej lekcji poprzez narysowanie „minki” na karteczce samoprzylepnej.
Potem oceniają zajęcia poprzez przyklejenie swojej karteczki po napisem „BYŁO SUPER’

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.