X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 23264
Przesłano:

Hospitacja diagnozująca klasa III

Hospitacja diagnozująca
w edukacji wczesnoszkolnej
klasa III

Data: 10.04.14
Klasa: III a
Krąg tematyczny: Wiosenna pogoda
Temat dnia: Przyszła wiosna

Cel ogólny: Umiejętność czytania ze zrozumieniem.

Cele operacyjne:
Uczeń:
• czyta ze zrozumieniem podany tekst
• udziela pisemną odpowiedź na pytania
• wie, jakie zmiany zachodzące w przyrodzie wiosną
•dodaje i odejmuje w zakresie 100 oraz mnoży i dzieli w zakresie 100
•potrafi uzupełnić tytuł na podstawie ilustracji
•wskazuje zdania związane z podanym tematem
•układa zdania tworząc logiczną całość
•rozpoznaje poznane części mowy
•wskazuje rodzaje rzeczownika
•rozwiązuje proste i złożone zadania tekstowe
•zgodnie i efektownie współpracuje w grupie
•dokonuje samooceny

Analiza podstawy programowej:
Cele: wspomaganie umiejętności służących zdobywaniu wiedzy ( czytania, pisania, liczenia )
Treści: czytanie ciche ze zrozumieniem.

Metody: praca z tekstem, problemowa, ćwiczeń praktycznych, pokaz w programie Power Point aktywizujące: burza mózgów, drama,

Formy: grupowa jednolita, zróżnicowana i indywidualna;
Środki dydaktyczne: karty pracy, tekst inscenizacji J. Brzechwy „Wiosenne porządki”, kartoniki z wyrazami, koperty z zadaniami


PRZEBIEG ZAJĘĆ:

CZĘŚĆ WSTĘPNA:
1. Powitanie uczniów i panią dyrektor

2. Wprowadzenie do tematu dnia:
- czytanie wiersza J. Brzechwy pt. „Wiosenne porządki” przez nauczyciela. Pokazanie uczniom prezentacji multimedialnej na ten temat.

- omówienie treści wiersza
- Jaka przyszła wiosna?
- Co robiły krasnoludki ?
- Co zrobił bocian?
- Co zrobiły żurawie i skowronki?

3. Podział uczniów na grupy ( I – żonkile, II – bratki III – tulipany ):
- wybór lidera grupy, sprawozdawcy, sekretarza
- podanie informacji o zadaniach i sposobie ich punktacji: za każde poprawnie wykonane zadanie grupa otrzymuje specjalne znaczki – kwiatki. Za zdobycie maksymalnej liczby kwiatków uczniowie uzyskają ocenę – A
- odczytanie hasła wiodącego: UWAŻNIE CZYTAJ WSZYSTKIE TEKSTY I ZADANIA

CZĘŚĆ WŁAŚCIWA:

4. Poszukiwanie odpowiedzi na pytanie „Po czym poznać, że przyszła wiosna?”
- uczniowie czytają otrzymane teksty dotyczące zwiastunów wiosny i pisemnie odpowiadają na pytania dotyczące tekstu
- sprawdzenie zadania i samoocena , zaznaczenie na tablicy ilości poprawnych odpowiedzi w grupie.

5. Wykonanie I zadania grupowego
Uczniowie mają przed sobą kolorowe karteczki, na których napisane są zdania. Po przeczytaniu zdań odkładają paski ze zdaniami nieprawdziwymi.
Z pozostałych zdań układają opowiadanie i naklejają na kartkę.
- prezentacja pracy poszczególnych grup

6. Wykonanie pracy indywidualnej: określanie rodzaju rzeczownika
- sprawdzenie zadania i samoocena , zaznaczenie na tablicy ilości poprawnych odpowiedzi w grupie.

7. Grupowanie wyrazów związanych tematycznie z wiosną wg podanej części mowy.
- przedstawienie efektów pracy grupy
8. Rozpoznawanie części mowy( kolorowanie odpowiednimi kolorami)
- sprawdzenie zadania i samoocena , zaznaczenie na tablicy ilości poprawnych odpowiedzi w grupie.
8. Rozwiązywanie zadań tekstowych grupowo –sprawdzenie poprawności zadań.
9. Samodzielne rozwiązanie zadań tekstowych
- sprawdzenie zadania i samoocena , zaznaczenie na tablicy ilości poprawnych odpowiedzi w grupie.

10. Podsumowanie pracy w grupach , zaznaczenie punktów na tablicy.

PODSUMOWANIE ZAJĘĆ:

10. Pogadanka na temat odbytych zajęć:
a. uczniowie otrzymują znaczki obrazujące ich ocenę lekcji i przyklejają odpowiednie buźki na planszy w zależności od ich oceny lekcji.
11. Zakończenie zajęć.

Opracowała: Katarzyna Pstrong

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.