X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 22405
Przesłano:
Dział: Biblioteka

Książka lekarzem i przewodnikiem - program zajęć z biblioterapii

Wałcz, dn. 08.09.2009 r.

„KSIĄŻKA LEKARZEM I PRZEWODNIKIEM”
program zajęć z biblioterapii

1. Miejsce realizacji programu:
● biblioteka w Szkole Podstawowej nr 4 w Wałczu
2. Autor:
● mgr Ewa Ołdakowska – nauczyciel bibliotekarz
3. Odbiorca:
● uczniowie klas IV – VI- nieśmiali, mający niską samoocenę,
z kompleksami, przejawiający lęki, wytypowani przez wychowawców
poszczególnych klas
4. Czas realizacji:
● październik 2009 – maj 2010
● zajęcia będą się odbywać dla uczniów z klas IV – VI, 1 raz w tygodniu
po 2 godziny
5. Cele:
● wypowiadanie się lub podejmowanie innej aktywności na forum grupy
● współdziałanie z innymi dziećmi
● kształtowanie się przekonania o możliwości osobistego wpływania na bieg
zdarzeń
● zastanawianie się nad przyczynami ludzkich zachowań i uwzględnianie
różnych punktów widzenia
● dostrzeganie mocnych stron innych osób
● uczenie się informowania innych o własnych myślach, uczuciach i
oczekiwaniach
● ćwiczenie umiejętności niewerbalnej komunikacji
● ćwiczenie umiejętności dobrego słuchania innych ludzi
● poznawanie i rozumienie siebie
● rozwijanie świadomości swoich mocnych stron
● zastanawianie się nad swoimi myślami i uczuciami w trudnych sytuacjach
● uczenie się optymistycznego stylu wyjaśniania przyczyn niepowodzeń
● tworzenie poczucia bezpieczeństwa
● zmniejszanie napięcia towarzyszącego procesowi uczenia się nowych
umiejętności
● podnoszenie poczucia własnej wartości
● przezwyciężanie nieśmiałości
● budowanie pozytywnego obrazu siebie
● tworzenie sytuacji sprzyjających wyrażaniu własnych uczuć
● niwelowanie lęków i łagodzenie napięć, pokonywanie słabości
● akceptowanie siebie, swoich sukcesów, lecz także porażek
● wyzwalanie uczucia zadowolenia i radości
● motywowanie do podejmowania ważnych decyzji
● wzmacnianie poprzez literaturę pozytywnych przeżyć wobec innych ludzi
i zwierząt
6. Tematyka zajęć:
● Tworzymy grupę
● Poznajmy się
● Bawimy się wesoło
● Rozpoznajemy i nazywamy uczucia
● Wyrażamy swoje uczucia i szanujemy uczucia innych
● Uczucia są zmienne
● Moja rodzina
● Przyjaźń ma wiele form
● Kłopoty w szkole – jak im zaradzić?
● Czy jestem rozmowny?
● Kiedy czuję się ważny?
● Rozumiem i akceptuję siebie i innych
● Moje mocne strony
● Jestem atrakcyjny i niepowtarzalny
● Jestem sobą, mam własne zdanie
● Oswajam lęki i walczę z kompleksami
● Jak przezwyciężyć nieśmiałość?
7. Zamierzone efekty:
● wzmocnienie poczucia własnej wartości dzieci, wiary w siebie, w swoje
możliwości „zaistnienia” na forum grupy
● umiejętne rozróżnianie negatywnych stanów emocjonalnych i radzenie
sobie z nimi
● rozumienie i akceptowanie siebie i innych
● zmiana w zachowaniu oraz postawie przez ukazanie nowych wzorców
osobowych
● wzmocnienie psychiczne uczniów przejawiających różnorodne problemy
● wskazanie drogi indywidualnych poszukiwań
● umiejętne radzenie sobie w trudnych sytuacjach
● otwartość w nawiązywaniu kontaktów oraz pozytywnych relacjach
z rówieśnikami
8. Formy pracy:
● zajęcia w kręgu
● aktywne słuchanie czytanego tekstu
● pogadanki
● dyskusje
● scenki dramowe
● gry i zabawy tematyczne
● „burza mózgów”
● niedokończone zdania
● praca indywidualna i w małych grupach
● rysunki i inne prace plastyczne
● rozmowa kierowana
● relaksacyjne słuchanie muzyki
● historyjki obrazkowe

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.