X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 22341
Przesłano:
Dział: Gimnazjum

Izotopy pierwiastków - scenariusz zajęć

Cel ogólny: Uczeń wie co to są izotopy

Cele operacyjne
Uczeń wie:
• z czego składa się atom i jądro atomowe
• jakie są znane izotopy wodoru i czym się różnią między sobą
• że większość pierwiastków ma izotopy

Uczeń potrafi:
• zapisywać symbole izotopów
• obliczać skład nukleonowy jądra, znając liczbę masową i liczbę atomową

Cele wychowawcze:
Uczeń umie:
• pracować w zespole

Forma lekcji:
• praca zbiorowa z całą klasą
• praca indywidualna
• praca w grupach

Metody lekcji:
• pogadanka
• słowna – naprowadzająca
• praktyczna – ćwiczenia uczniowskie

Środki dydaktyczne:
• tablica, kreda, przygotowane zadania dla uczniów, podręcznik, plansza z izotopami wodoru


PRZEBIEG LEKCJI:

Część wstępna:
• powitanie
• sprawdzenie listy obecności
• sprawdzenie pracy domowej

Część nawiązująca:
• przypomnienie budowy atomu: odczytywanie liczby neutronów, protonów i elektronów
Część właściwa:
• wprowadzenie pojęcia izotopu z równoczesnym przedstawieniem planszy z izotopami wodoru
• ćwiczenie: rozdanie kart pracy z 12 przykładami izotopów. Zadaniem uczniów jest pogrupowanie izotopów, a także odczytanie z układu okresowego , z jakimi pierwiastkami mamy do czynienia (praca w grupach 2- osobowych)
• zapisanie tematu lekcji;
• zapisanie definicji izotopów:
Izotopy są to atomy tego samego pierwiastka różniące się liczbą neutronów.
• zapisanie izotopów wodoru

Izotop Liczba
protonów Liczba neutronów Liczba elektronów
prot 1 0 1
deuter 1 1 1
tryt 1 2 1

• Zadania:
1.Podane atomy podziel na zbiory izotopów pierwiastków oraz korzystając z układu okresowego, podaj nazwy i symbole tych pierwiastków.

18274E, 18575E, 18674E, 18676E, 18976E, 18474E, 18476E, 18775E, 19076E
Zbiór izotopów Nazwa Symbol
........................................ ............................... .........................
........................................ ............................... ..........................
........................................ ................................ ..........................

2. Czym się różnią między sobą atomy pierwiastków:
a) 35Cl i 37Cl b) 64Zn i 70Zn c) 16O, 17O i 18O
........................................
Podaj liczbę protonów, neutronów i elektronów w atomach każdego z nich.

Część podsumowująca:

• ocena pracy ucznia
• zadanie pracy domowej

PRACA DOMOWA
Zadanie
Podane atomy podziel na zbiory izotopów i podaj nazwy tych zbiorów:
a) 5024 E, 5626 E, 5224 E, 5828 E, 5826 E, 5424 E, 5426 E, 6028 E
b) 3818 E, 3919 E, 4019 E, 4020 E, 4018 E, 4220 E, 4420 E

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.