X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 22342
Dział: Gimnazjum

Właściwości kwasu octowego - scenariusz zajęć

Cele lekcji :
Uczeń:
• bada właściwości kwasu octowego
• bada odczyn kwasu octowego
• formułuje wnioski z przeprowadzonych doświadczeń (badań)
• zapisuje równanie reakcji dysocjacji jonowej kwasu octowego
• zapisuje równania reakcji spalania
• zapisuje równanie reakcji kwasu octowego z magnezem
• zapisuje równanie reakcji kwasu octowego z tlenkiem miedzi(II)
• zapisuje równanie kwasu octowego z zasadą sodową w sposób cząsteczkowy, jonowy
i jonowy skrócony
• analizuje i selekcjonuje informacje
• przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy
• współpracuje w grupie
• angażuje się do pracy na zajęciach
• przyjmuje odpowiedzialność za swoją pracę i pracę grupy

Forma lekcji:
• praca zbiorowa z całą klasą
• praca indywidualna
• praca w grupach

Metody lekcji:
• pogadanka
• słowna – naprowadzająca
• laboratoryjna

Środki dydaktyczne:
• przepisy bezpieczeństwa podczas wykonywania ćwiczeń
• sprzęt laboratoryjny: statyw do probówek, palnik, łyżeczka do spalań
• szkło laboratoryjne: probówki, zlewka, bagietka, wkraplacz
• odczynniki: roztwór kwasu octowego, zasada sodowa, fenoloftaleina, woda destylowana, oranż metylowy, magnez, tlenek miedzi(II)


PRZEBIEG LEKCJI:

Część wstępna:
• powitanie
• sprawdzenie listy obecności

Część właściwa:
• przedstawienie celu lekcji
• sformułowanie tematu
• omówienie pracy na zajęciach
• przypomnienie przepisów bezpieczeństwa dotyczących pracy na lekcji podczas wykonywania ćwiczeń laboratoryjnych

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

1.Wykonywać ćwiczenia zgodnie z instrukcją podaną na kartach pracy.
2.Unikać zbędnych rozmów i gromadzenia się.
3.Zachować czystość na stolikach. Używać niewielkich ilości substancji i nie rozlewać cieczy. PAMIĘTAJ - KAŻDA SUBSTANCJA W PRACOWNI CHEMICZNEJ JEST TRAKTOWANA JAK TRUCIZNA !
4.Podczas wykonywania ćwiczeń należy na bieżąco uzupełniać notatki.
5.Po zakończonej lekcji należy sprzątnąć stanowisko pracy. Umyć szkło laboratoryjne i odstawić na miejsce (wyznaczeni dyżurni).

• podział klasy na 3-osobowe grupy
• rozdanie instrukcji
• przystąpienie uczniów do wykonywania ćwiczeń laboratoryjnych

Część podsumowująca:
• omówienie wykonanych doświadczeń
• zaprezentowanie obserwacji i wniosków z wykonanych doświadczeń
• ocena pracy uczniów
• zadanie pracy domowej i jej omówienie

INSTRUKCJA

Doświadczenie 1

Badanie właściwości kwasu octowego

• Do probówki nalej niewielką ilość roztworu kwasu octowego.
• Określ stan skupienia, barwę, zapach i rozpuszczalność w wodzie.

Obserwacje:........................................
........................................

Doświadczenie 2

Badanie odczynu kwasu octowego
Do probówki nalej niewielką ilość roztworu kwasu octowego i dodaj kroplę roztworu oranżu metylowego.

Obserwacje: ........................................

Wniosek:........................................

Równanie reakcji: ........................................

Doświadczenie 3

Badanie palności kwasu octowego

• Nalej stężony roztwór kwasu octowego na łyżeczkę do spalań i umieść ją na chwilę w płomieniu palnika

Obserwacje:........................................

Równanie reakcji spalania całkowitego:

........................................

Doświadczenie 4

Reakcja kwasu octowego z wodorotlenkiem sodu
Do probówki z roztworem zasady sodowej dodaj kroplę roztworu fenoloftaleiny. Wkraplaj roztwór kwasu octowego aż do odbarwienia roztworu.

Obserwacje: ........................................
Wniosek : ........................................
Równanie reakcji chemicznej
Zapis cząsteczkowy:........................................
Zapis jonowy: ........................................
Skrócony zapis jonowy: ........................................

Doświadczenie 5

Reakcja kwasu octowego z magnezem
Do probówki z roztworem kwasu octowego wrzuć wiórki magnezu. Ostrożnie dotknij dna probówki. Do wylotu probówki zbliż zapalone łuczywko.

Obserwacje: ........................................
Wniosek : ........................................
Równanie reakcji: ........................................

Doświadczenie 6

Reakcja kwasu octowego z tlenkiem miedzi(II)

Do probówki z roztworem kwasu octowego dodaj tlenek miedzi(II). Probówkę ogrzewaj.

Obserwacje: ........................................
Wniosek : ........................................
Równanie reakcji: ........................................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.