X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 22127
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego

Plan rozwoju zawodowego

nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego
realizowany od 01.09.2011 r. do 31.05.2014 r.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Stalowej Woli

mgr Ilona Pięcińska

nauczyciel wychowania fizycznego
status zawodowy: nauczyciel mianowany
długość stażu: 2 lata i 9 miesięcy

§ 8 ust. 2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

ZADANIE: Doskonalenie warsztatu i metod pracy.
FORMA REALIZACJI: Udział w konferencjach i szkoleniach.
TEREMIN: Zgodnie z harmonogramem pracy zespołu przedmiotowego i rady pedagogicznej.

ZADANIE: Samodzielne działania pogłębiające własną wiedzę i umiejętności.
FORMA REALIZACJI: Studiowanie literatury fachowej i czasopism dla wychowawców i nauczycieli.
TEREMIN: Na bieżąco.

ZADANIE: Opracowanie strategii startów w poszczególnych dyscyplinach sportowych na poziomie szkół ponadgimnazjalnych.
FORMA REALIZACJI: Nakreślenie rocznych planów startu.
TERMIMN: W roku szkolnym zgodnie z harmonogramem zawodów szkolnych Szkolnego Związku Sportowego przez okres stażu tj. od IX.2011 do V.2014 r.

ZADANIE: Organizacja życia sportowego szkoły.
FORMA REALIZACJI: Wyjazdy na imprezy sportowe, prowadzenie grup sportowych tj. SKS-y, zakup sprzętu sportowego.
TERMIMN: W roku szkolnym przez okres trwania stażu tj. od IX.2011 do V.2014 r.

ZADANIE: Doskonalenie organizacji systemu szkoleniowego dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo.
FORMA REALIZACJI: Międzyklasowe rozgrywki sportowe z udziałem wychowawców klas i innych nauczycieli.
TERMIMN: W roku szkolnym od IX-XI przez okres trwania stażu tj.od IX.2011 do V.2014 r.

ZADANIE: Organizacja imprez wewnątrzszkolnych przy współpracy z nauczycielami innych przedmiotów.
FORMA REALIZACJI:
TERMIMN: W roku szkolnym przez okres trwania stażu-od IX.2011 do V.2014 r.

ZADANIE: Dokumentacja życia sportowego szkoły.
FORMA REALIZACJI: Prowadzenie statystyk najlepszych wyników poszczególnych dyscyplin L A.
TERMIN: W roku szkolnym przez okres trwania stażu - od IX.2011 do V.2014 r.

§ 8 ust. 2 pkt 2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

ZADANIE: Stosowanie technologii informacyjnej i komunikacyjnej w pracy.
FORMA REALIZACJI:
A. Nabywanie wiedzy informatycznej umożliwiającej wykorzystanie jej do planowania własnej pracy i pozyskiwania informacji.
Śledzenie aktualności związanych z pracą zawodową na portalach internetowych, wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami.
TERMIN: W roku szkolnym przez okres trwania stażu- od IX.2011 do V.2014 r

B. Wykorzystywanie możliwości połączeń internetowych do gromadzenia, opracowywania i upowszechniania
ważnych informacji wchodzących w zakres nauczania WF.
TERMIN: W roku szkolnym przez okres trwania stażu - od IX.2011 do V.2014 r.

C. Przygotowywanie materiałów do zamieszczania na stronach internetowych.
TERMIN: W roku szkolnym przez okres trwania stażu - od IX.2011 do V.2014 r.

§ 8 ust. 1 pkt 2,3
Realizacja zadań służących podniesieniu jakości pracy szkoły. Pogłębianie wiedzy i umiejętności służących własnemu rozwojowi oraz podniesieniu jakości pracy szkoły samodzielnie
lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której odbywany jest staż.

FORMA REALIZACJI: Prowadzenie otwartych zajęć dla zainteresowanych nauczycieli.
TERMIN: W roku szkolnym przez okres trwania stażu- od IX.2011 do V.2014 r.
FORMA REALIZACJI: Praca w zespołach wychowawczych i w zespole WF.
TERMIN: W roku szkolnym przez okres trwania stażu- od IX.2011 do V.2014 r.

ZADANIA: Analiza moich mocnych i słabych stron.
FORMA REALIZACJI: Wnioski do realizacji.
TERMIN: Okres trwania stażu- od IX.2011 do V.2014 r.

ZADANIA: Analiza mocnych i słabych stron uczniów klas pierwszych.
FORMA REALIZACJI: Diagnoza klas pierwszych – testy sprawności fizycznej – Test Zuchory.
TERMIN: W roku szkolnym od IX do X przez okres trwania stażu - IX.2011 do V.2014 r.

ZADANIA: Integracja.
FORMA REALIZACJI: Wycieczki, imprezy klasowe, pogadanki, wspólne wyjazdy na zawody, obozy, współpraca z pedagogiem szkolnym.
TERMIN: W roku szkolnym przez okres trwania stażu- od IX.2011 do V.2014 r.

ZADANIA: Poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków.
FORMA REALIZACJI: Pomoc w trudnych sytuacjach, rozmowy z uczniami i rodzicami (prawnymi opiekunami), wywiady, współpraca z psychologiem i pedagogiem szkolnym.
TERMIN: W roku szkolnym przez okres trwania stażu- od IX.2011 do V.2014 r.

ZADANIA: Promocja zdrowego stylu życia.
FORMA REALIZACJI: Wychowanie przez sport, higiena odżywiania się, pogadanki, czynny wypoczynek.
TERMIN: W roku szkolnym przez okres trwania stażu- od IX.2011 do V.2014 r.

ZADANIA: Pedagogizacja rodziców
FORMA REALIZACJI: Zebrania rodziców i udział w zebraniach klasowych, komisje wychowawcze, wywiadówki.
TERMIN: W roku szkolnym przez okres trwania stażu- od IX.2011 do V.2014 r.

§ 8 ust. 2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, lub podejmowanie działań w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

ZADANIA: Praca na rzecz rozwoju kompetencji dydaktycznych nauczycieli WF zatrudnionych w szkole.
FORMA REALIZACJI: Prowadzenie lekcji otwartych dla nauczycieli stażystów i kontraktowych, hospitowanie zajęć, wdrażanie do pracy na rzecz rozwoju sportu szkolnego.
TERMIN: W roku szkolnym przez okres trwania stażu- od IX.2011 do V.2014 r.

FORMA REALIZACJI: Dzielenie się zdobytą wiedzą i umiejętnościami w ramach pracy zespołów przedmiotowych
TERMIN: W roku szkolnym przez okres trwania stażu- od IX.2011 do V.2014 r.

§ 8 ust. 2 pkt 4a
Opracowanie i wdrażanie programu dotyczącego działań edukacyjnych, wychowawczych lub innych związanych z oświatą.

ZADANIA: Opracowanie i wdrażanie autorskich rozwiązań dydaktycznych w szkole.
FORMA REALIZACJI: Opracowanie i wdrożenie programu autorskiego.
TERMIN: W roku szkolnym przez okres trwania stażu- od IX.2011 do V.2014 r.

ZADANIA: Przygotowanie materiałów do publikacji
FORMA REALIZACJI: Opracowanie publikacji i umieszczenie jej na stronie internetowej- publikacja planu rozwoju zawodowego portalu Internetowym
TERMIN: W roku szkolnym przez okres trwania stażu- od IX.2011 do V.2014 r.

§ 8 ust. 2 pkt 4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

ZADANIA: Systematyczna praca ze strukturami samorządowymi, środowiskiem oraz innymi organizacjami działającymi na rzecz edukacji i sportu.
FORMA REALIZACJI: Współpraca z trenerami i praca w klubie sportowym Międzyszkolnego Klubu Lekkoatletycznego „Sparta” Stalowa Wola. Współpraca z klubami sportowymi.
TERMIN: Od 2005 roku - nadal.

FORMA REALIZACJI: Współpraca z kuratorami - Sądem Rodzinnym. Współpraca z pedagogiem i psychologiem szkolnym – organizowanie pomocy dla dzieci potrzebujących.
TERMIN: W roku szkolnym przez okres trwania stażu- od IX.2011 do V.2014 r.

FORMA REALIZACJI: Współpraca ze Szkolnym Związkiem Sportowym w Rzeszowie jako Animator Sportu Dzieci i Młodzieży
TERMIN: Od 2005 roku – nadal

ZADANIA: Współpraca z nauczycielami szkoły
FORMA REALIZACJI: Korelacja działań i zadań opiekuńczych oraz wychowawczo-dydaktycznych
TERMIN: Na bieżąco w roku szkolnym.

§ 8 ust. 2 pkt 4f
Uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej.

ZADANIA: Praca instruktorska w Szkolnym Klubie Sportowym.
FORMA REALIZACJI: Prowadzenie zajęć treningowych, organizacja przygotowań startowych. Starty: turnieje, zawody, biegi uliczne.
TERMIN: W roku szkolnym.

ZADANIA: Praca trenerska w Klubie Sportowym.
FORMA REALIZACJI: Uczestnictwo w kursach, konferencjach organizowanych przez Polski Okręgowy Związek Lekkiej Atletyki w Rzeszowie.
TERMIN: Od 2005 r. – NADAL r.

ZADANIA: Uzyskanie dodatkowych kwalifikacji.
FORMA REALIZACJI: Uczestnictwo i ukończenie odpowiednich kursów nadających nowe kwalifikacje zawodowe.
TERMIN: W roku szkolnym przez okres trwania stażu- od IX.2011 do V.2014 r.

Zatwierdzam do realizacji

.........................

Miejscowość, data podpis i pieczęć

................... ....................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.