X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 21807
Przesłano:
Dział: Biblioteka

Kraków, jaki znam - konkurs o Krakowie

SCENARIUSZ LEKCJI BIBLIOTECZNEJ DLA UCZNIÓW
SZKOŁY PONADGIMNAZJALNEJ


Temat: Quiz – Kraków, jaki znam

1.Cele:

* główny
sprawdzenie wiedzy uczniów o Krakowie (np. w związku z rocznicą lokacji miasta Krakowa), zachęcenie do myślenia, jak też przypomnienia sobie podstawowych wiadomości o mieście; nauczenie zasad konkurowania, rywalizowania ze sobą, szybkiego działania;
* operacyjne – po lekcji
-uczeń jest świadomy, czego jeszcze nie wie o mieście Kraka, a co już umie,
-uczeń umie odpowiedzieć na pytania quizowe,
-uczeń umie rywalizować,
-uczeń potrafi być zdyscyplinowany.

2.Czas trwania lekcji: 45 minut.

3.Metody nauczania: praktyczna (pytania quizowe), słowna (na końcu lekcji podanie odpowiedzi);
-wyjaśnienie zasad, na jakich organizowany jest quiz,
-przeprowadzenie quizu: rozdanie uczniom kartek z pytaniami; praca uczniów (jeśli lekcja jest w ICIM, uczniowie mogą szukać informacji w Internecie); ogłoszenie wyników, rozdanie nagród i pochwała za osiągnięcia w quizie; podanie do ogólnej wiadomości odpowiedzi na wszystkie pytania.

4.Środki dydaktyczne:
tablica, kartki z pytaniami o Krakowie dla uczniów i bibliotekarza, nagrody (smycze, ołówki, plany lekcji, długopisy reklamowe, breloki, drobne kosmetyki).

5.Przebieg lekcji:
wprowadzenie – przywitanie uczniów w klasie; informacja o temacie zajęć (krótki, jednogodzinny quiz o Krakowie – na podstawie wiedzy posiadanej przez uczniów); podanie celu lekcji (nawiązanie do rocznicy lokacji miasta), sprawdzenie obecności; przekazanie informacji nt. zasad przeprowadzania quizu;
quiz-
rozdanie uczniom kartek z pytaniami quizowymi – na znak nauczyciela uczniowie odwracają kartki i rozwiązują quiz; mają na to określony czas; nie powinni zadawać pytań trakcie, lecz samodzielnie pracować nad testem;

W miarę potrzeby bibliotekarz dyscyplinuje uczniów w czasie trwania konkursu, prosząc o stosowanie się do zasad ustalonych na początku lekcji.
Pod koniec zajęć, po wyznaczonym na pracę czasie, nauczyciel zbiera testy. Sprawdza odpowiedzi uczniów (porównuje je z kluczem).

6.Podsumowanie

Nauczyciel podaje zwycięzców quizu (3 najlepsze osoby; ewentualnie więcej, gdy liczba punktów się powtarza). Gratuluje im, rozdaje upominki i dziękuje za pracę. Następnie podaje odpowiedzi do wszystkich pytań, zwłaszcza tych, z którymi uczniowie mieli największe problemy.

Pytania konkursowe z kluczem

1. Podaj barwy flagi Krakowa – biała, niebieska
2. Kiedy nadano Krakowowi prawa miejskie? Podaj rok. — 1257
3. Którym z kolei miastem (polskim) pod względem liczby mieszkańców jest Kraków? — 3
4. Do którego roku Kraków był stolicą Polski? — 1596
5. Która z rzek nie jest lewym dopływem Wisły (w Krakowie): Białucha, Dłubnia, Rudawa, Sanka, Wilga,?– Wilga
6. Biblioteka Krakowa określana często mianem drugiej biblioteki narodowej to...... – Biblioteka Jagiellońska
7. Z którego wieku pochodzi pierwsza znana pisemna wzmianka o Krakowie?– X w.
8. Kto (wymień przynajmniej jedną osobę), gdzie i kiedy (dokładna data) nadał miastu Kraków lokację na prawie magdeburskim? — książę Bolesław Wstydliwy, jego matka Grzymisława i żona św. Kinga; w dniu 5 czerwca 1257; w Koperni koło Pińczowa
9. Kiedy powstała Akademia Krakowska? (wystarczy podać rok założenia)– 12 V 1364
10. Jakie zdarzenie miało miejsce na Rynku krakowskim 24 marca 1794 r.?– przysięga Tadeusza Kościuszki
11. W którym roku Kraków uzyskał tytuł Europejskiej Stolicy Europy?– 2000
12. Co jest charakterystyczne dla herbu Krakowa?– Kraków, jako jedyne miasto w Polsce, ma prawo używać w herbie, godła Państwa Polskiego
13. Na ile dzielnic podzielony jest Kraków? — 18
14. Co znajdowało się na wzgórzu wawelskim zanim wybudowano Wawel?– świątynia pogańska
15. Najbardziej charakterystyczny pomnik Krakowa (na Rynku krakowskim) to....– pomnik Adama Mickiewicza
16. Przyporządkuj nazwiska osób do miejsc, w których złożono ich ciała:

A. Stanisław Lem
B. Jan Długosz
C. wieszcze polscy
D. Stanisław Wyspiański
E. Czesław Miłosz
F. Adam Asnyk
G. Jan Matejko
H. Tadeusz Kościuszko

a) cmentarz Rakowicki
b) Wawel
c) cmentarz salwatorski
d) Skałka
A– c; B- d; C — b; D– d; E– d; F– d; G.– a; H– b

17. Bardzo charakterystyczna dla Krakowa impreza odbywająca się corocznie w ostatniej dekadzie czerwca nad Wisłą– Wianki
18.......... Zygmuntowski– daje się słyszeć w najważniejszych momentach historii miasta i narodu polskiego– Dzwon
19. Jakie dzieło S. Wyspiańskiego zdobi kościół franciszkanów w Krakowie?– witraż Bóg Ojciec
20. Legendarny założyciel Krakowa– Krak
21. Z jakiego drewna wykonane są figury (ponad 200) z ołtarza mariackiego?– lipowego
22. Kościół umiejscowiony w centralnej części Rynku krakowskiego– k. p.w. św. Wojciecha
23. Kamienne kramy, tworzące jakby uliczkę po środku Rynku krakowskiego to....– Sukiennice
24. Czyj pomnik mieści się naprzeciwko kościoła Piotra i Pawła przy ul. Grodzkiej?– Piotra Skargi
25. 48-hektarowa łąka zaliczana do zabytków Krakowa to... — Błonia
26. Jedna z najstarszych krakowskich kawiarni przy. ul. Floriańskiej to...- Jama Michalika
27. Grany co godzinę z wieży mariackiej– hejnał
28. Legendarne zwierzę kojarzone z Krakowem– smok wawelski
29. Podaj znane Ci powiedzenie dotyczące budowy miasta Krakowa – „Nie od razu Kraków zbudowano”
30. Dekoracyjne tkaniny wełniane, znajdujące się m.in. na Wawelu to... — arrasy
31. W którym roku Kraków uzyskał tytuł Miasta Literatury UNESCO?– 2013
32. Obecny prezydent Krakowa– Jacek Majchrowski (stan na 15.01.2014 r .)

Edyta Gawin

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.