X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 21808
Przesłano:
Dział: Biblioteka

Konkurs o Krakowie - pomysł na nagłe zastępstwo

KONSPEKT LEKCJI BIBLIOTECZNEJ DLA UCZNIÓW
SZKOŁY PONADGIMNAZJALNEJ

Temat: Minikonkurs o Krakowie

1.Cele:

* główny
przekazanie uczniom informacji o Krakowie (w związku z rocznicą rocznicą lokacji miasta Krakowa), zachęcenie do myślenia i przypomnienia sobie podstawowych wiadomości o mieście, nauczenie zasad konkurowania, rywalizowania ze sobą, szybkiego działania; nawiązanie relacji z uczniami;

* operacyjne – po lekcji
-uczeń zna najpopularniejsze legendy o Krakowie,
-uczeń umie wymienić postacie związane z Krakowem,
-uczeń orientuje się, jakie są zwyczaje panujące w Krakowie, daty i miejsca obchodów uroczystości związanych z metropolią,
-uczeń wie, jakie wydarzenia kulturalne mają miejsce w danym okresie w Krakowie (rocznice),
-uczeń umie rywalizować, działać z refleksem, szybko podejmować decyzje, być zdyscyplinowany.

2.Czas trwania lekcji: 45 minut.

3.Metody nauczania: słowna (pytania konkursowe)
-wyjaśnienie zasad, na jakich organizowany jest minikonkurs,
-przeprowadzenie konkursu: pytania, zapis „plusów” za poprawne odpowiedzi na tablicy (przy nazwiskach aktywnych uczniów), rozdanie nagród i pochwała za osiągnięcia w zabawie konkursowej.

4. Środki dydaktyczne:
tablica, zbiór pytań o Krakowie, nagrody (smycze, ołówki, plany lekcji, długopisy reklamowe lub inne).

1.Przebieg lekcji:
wprowadzenie – przywitanie uczniów w klasie; informacja o temacie zajęć (krótkoterminowy, bo spontaniczny, jednogodzinny konkurs o Krakowie – na podstawie wiedzy posiadanej przez uczniów); podanie celu lekcji (nawiązanie do rocznicy lokacji miasta), sprawdzenie obecności; przekazanie informacji nt. zasad przeprowadzania konkursu – z uwzględnieniem, iż aktywność zostanie nagrodzona;

konkurs-

a.zadawanie pytań konkursowych i odpowiedzi uczniów – kto zgłosi się szybciej, odpowiada; gdy odpowiedź jest błędna lub niepełna, szansę mają inni uczniowie; zapis punktów na tablicy (każdy aktywny uczeń mógł obserwować, jak zmieniają się jego szanse na wygraną);
[pytania dotyczą rocznic, zwyczajów, postaci, legend i zabytków Krakowa – zob. załącznik],

b.w przypadku, gdy pytanie okazuje się zbyt trudne, bibliotekarz podaje odpowiedź, przez co uczniowie zdobywają nową wiedzę o mieście,

c.w przypadku dogrywki, gdy punktacja jest zbyt zbliżona, równoległa, uczniom zadaje się pytania wymagające krótkiej i szybkiej odpowiedzi,

d.nieprzestrzeganie zasad konkursu powoduje utratę możliwości odpowiedzi przez danego ucznia.

W miarę potrzeby bibliotekarz dyscyplinuje uczniów w czasie trwania konkursu, prosząc o stosowanie się do zasad regulaminu.
W razie niejasności uczniowie zadają pytania, a prowadzący rozstrzyga ich wątpliwości. Nauczyciel przez cały czas trwania lekcji stara się uczciwie i sprawiedliwie oceniać odpowiedzi uczniów i budować z nimi pozytywne relacje. Panuje przyjazna atmosfera, jednak daje się zauważyć dominująca rola nauczyciela.

2.Podsumowanie
Przed końcem lekcji bibliotekarz podlicza „plusy” i odczytuje listę zwycięzców. Gratuluje im wiedzy, dziękuje za aktywność, mobilizację, i zaangażowanie. Wręcza skromne nagrody.

Edyta Gawin


Załącznik nr 1

Pytania konkursowe:

1.Co to są arrasy? Kto je sprowadził do Polski?
2.Jakie ptaki kojarzą się z Krakowem? Czy znasz związaną z nimi legendę?
3.Który z władców Polski jako pierwszy koronował się w Katedrze Wawelskiej?
4.Wymień 5 zabytkowych kościołów Krakowa i powiedz, przy jakiej ulicy się znajdują.
5.Hejnał Mariacki – legenda, historia, stan obecny.
6.Jak wygląda znak wywoławczy krakowskiej TV? Skąd zapożyczono ten motyw?
7.Kiedy i gdzie odbywa się coroczny konkurs szopek?
8.Jak się nazywa, gdzie się mieści i z jakim wydarzeniem jest związana najsłynniejsza krakowska restauracja?
9.Skąd wywodzi się tradycja Lajkonika? Kiedy się odbywa i jak wygląda pochód Lajkonika?
10.Opowiedz legendę o wieżach mariackich.
11.Wymień 5 krakowskich pomników.
12.Kto i kiedy założył najstarszą polską uczelnię? Jaka nazwę nosiła pierwotnie, a jaką nosi teraz?
13.Komu zawdzięczamy wygląd drzwi prowadzących do Katedry Wawelskiej?
14.Czyj ołtarz znajduje się w Kościele Mariackim? Kto i z jakiego surowca go wykonał?
15.Przy jakiej ulicy mieszkał Jan Długosz?
16.Podaj nazwy czterech ulic Krakowa i wyjaśnij pochodzenie tych nazw.
17.Czyje sarkofagi znajdują się w Katedrze Wawelskiej?
18.Podaj imię krakowianki, co nie chciała Niemca.
19.Opowiedz historię pierwszej krakowskiej studentki. Jaki obiekt nazwano jej imieniem?
20.Jak nazywał się błazen króla Zygmunta Starego?
21.W jakim dniu krakowskie kwiaciarki składają kwiaty u stóp pomnika Adama Mickiewicza?
22.Dlaczego Kazimierza Wielkiego nazwano „królem chłopów”.
23.Co to są cegiełki wawelskie?
24.Komu krakowianie usypali kopce?
25.Opowiedz o zwyczaju zwanym „rękawką”?
26.Co możemy zwiedzić w Tyńcu?
27.Komu zawdzięczają swe nazwy: tom handlowy Wanda, DS. Nawojka, pociąg Lajkonika?
28.Wymień co najmniej cztery legendy o Krakowie
29.Rzeka przepływająca przez Kraków
30.Barwy flagi miasta Krakowa
31.Znajdują się w rynku i są pełne kramów
32.Okrągła budowla obronna Krakowa
33.Postać związana z Krakowem, która jeździła na kogucie
34.Imię córki Kraka – legendarnego założyciela Krakowa
35.Kto i kiedy przeniósł stolicę Polski z Krakowa do Warszawy?
36.Podaj dokładną datę lokacji Krakowa na prawie magdeburskim
37.Który król ustanowił Kraków stolicą Polski?
38.Podaj datę przysięgi Tadeusza Kościuszki i miejsce, w którym się odbyła.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.