X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 21776
Przesłano:
Dział: Gimnazjum

Zawody przyszłości - planowanie kariery zawodowej

Cele:
- zapoznanie uczniów z potrzebami i wymaganiami pracodawców
- poznanie przez uczniów swoich zainteresowań, predyspozycji zawodowych za pomocą kwestionariusza zainteresowań zawodowych wg A. Paszkowska-Rogacz „Warsztat pracy europejskiego doradcy kariery zawodowej”
- zapoznanie z zawodami przyszłości wg raportu Międzyresortowego Zespołu Prognozowania Popytu na Pracę
- rozwijanie umiejętności planowania
- budowanie współpracy
Metody wspierania aktywności ucznia:
- słowne – rozmowa, wykład
- praktycznego działania
Formy:
- zbiorowa jednolita
- indywidualna jednolita
- grupowa jednolita
Środki dydaktyczne: Mazaki, kartki, kartka z 25 cechami dobrego pracownika dla każdego ucznia, ulotka z opracowanymi zawodami przyszłości, czasopismo „Perspektywy” i „Cogito” – raport „Zawody przyszłości”, „Kogo szuka Europa?”, Kwestionariusz zainteresowań zawodowych dla każdego ucznia

Przebieg:
1. Rozpoczęcie zajęć – powitanie i poznanie nastrojów i poziomu energii do pracy uczestników. Każdy porównuje swój nastrój do zwierzęcia lub przedmiotu i uzasadnia swój wybór.
2. Przedstawienie tematu i celu zajęć.
3. Ćwiczenie „5 z 25” – każdy uczeń dostaje kartkę z 25 cechami dobrego pracownika (zał. 1), zakreśla te cechy, które uznaje za najważniejsze – tylko 5 cech.
Następnie uczniowie łączą się w 5 – osobowe grupy i każdy przedstawia i broni cechy przez siebie wybrane. Po takim przedstawieniu grupa wybiera wspólnie 5 cech, które uważa za najbardziej istotne. Tak wypracowany obraz idealnego pracownika uczniowie porównują z obrazem samego siebie, znajdują różnice i zastanawiają się nad możliwością własnego rozwoju.
4. Praca w grupach – Zawody przyszłości. Uczniowie opracowują w małych grupach zawody przyszłości, po czym omawiają swoje prace. Doradca zawodowy przeprowadza mni wykład na temat zawodów przyszłości wykorzystując informacje ujęte w czasopismach „Perspektywy” i „Cogito”.
5. Ćwiczenie „Wybieramy lub zmieniamy zawód” – Podział uczniów na dwa zespoły. Każdy zespół ma za zadanie wybrać uczestnikom przeciwnego zespołu zawody, które ich zdaniem do niego pasują. Uczestnicy biorą pod uwagę własne odczucia i wrażenia i niekoniecznie musi to być zawód, o którym wcześniej dana osoba wspominała. Zespoły mogą korzystać z ulotki z opracowanymi zawodami przyszłości (zał. 2)
6. Przeprowadzenie badania predyspozycji zawodowych uczniów na podstawie „Kwestionariusza zainteresowań zawodowych” – pogłębienie wiedzy na temat identyfikacji zainteresowań zawodowych uczniów. Uczniowie wpisują swoje wybory do arkusza odpowiedzi, a następnie doradca zawodowy odczytuje typy zainteresowań i zapoznaje uczniów z przykładowymi zawodami.
7. Praca indywidualna – każdy uczeń pisze na kartce wymarzony zawód i co musi zrobić, aby osiągnąć swój cel.
8. Zakończenie – uczniowie dzielą się refleksjami z udziału w zajęciach:
- Czego nowego dowiedziałeś się na zajęciach?
- Jak wykorzystasz wiedzę zdobytą na zajęciach?

Załącznik nr 1 "Cechy dobrego pracownika"
1. odpowiedzialny
2. profesjonalny
3. komunikatywny
4. współpracujący
5. punktualny
6. sumienny
7. zorganizowany
8. samodzielny
9. ambitny
10. spontaniczny
11. ułożony
12. inteligentny
13. pewny siebie
14. zrównoważony emocjonalnie
15. o szerokich horyzontach
16. zaangażowany w pracę
17. opanowany
18. zdrowy
19. zmotywowany
20. odporny na stres
21. posiadający umiejętność rozwiązywania problemów
22. gotowy do ciągłego uczenia się
23. przyjacielski
24. posiadający otwarty umysł
25. przedsiębiorczy

Załącznik nr 2 "100 Zawodów z przyszłością"
Wokół budowy
1.Architekt
2.Inżynier
3.Ogrodnik
4.Budowlaniec ekologiczny
5.Technik instalacji słonecznych
6.Kierownik grupy rzemieślniczej
Wokół zdrowia
7. Alergolog
8. Lekarz domowy
9. Finansowy kontroler medyczny
10.Uzdrowiciel praktyczny
11.Zarządcą szpitala
12.Pielęgniarz
13. Laborant medyczny
14. Technik medyczny
15. Fizjoterapeuta
16. Psychoterapeuta
17. Radiolog
Wokół pieniędzy
18. Analityk gospodarczy
19. Doradca inwestycyjny
20. Zarządca funduszu
21. Doradca przy tworzeniu firm
22. Rzeczoznawca
23. Makler ubezpieczeniowy
Wokół handlu
24. Handlowiec zagraniczny
25. Handlowiec motoryzacyjny
26. Handlowiec Online
27. Serwisant
28. Sprzedawca
Wokół doradztwa
29. adwokat
30. Asystent adwokacki
31. Konsultant
32. Doradca energetyczny
33. Doradca franchisingu
34. Administrator budynku
35. Makler nieruchomości
36. Ekonomista
37. Doradca personalny
38. Ekspert do opinii publicznej
39. Ekspert ochrony
40. Doradca podatkowy
41. Organizator posiedzeń
42. Twórca reklam
43. Rewident
Wokół produkcji
44. Księgowy
45. Menadżer biura
46. Kontroler finansowy
47. Utylizator
48. Logistyk
49. Specjalista do marketingu
50. Menadżer produkcji
51. Technik produkcji
52. Menadżer jakości
Wokół informacji
53. Dziennikarz uniwersalny
54. Scenarzysta
55. Grafik
56. Broker informacji
57. Badacz rynku
58. Menadżer mediów
59. Redaktor Online
60. Producent
61. Autor przemówień
62. Redaktor techniczny
Wokół rodziny
63. Pielęgniarz osób starszych
64. Pełnomocnik do prowadzenia gospodarstwa
65. Mediator
66. Doradca emerytalny
Wokół badań
67. Biotechnolog
68. Menadżer badań
69. Inżynier genetyczny
70. Pełnomocnik laboratoryjny
71. Badacz przewodnictwa
72. Mikrotechnik
73. Nanotechnik
74. Badacz komunikacji
Wokół komputera
75. Administrator systemów komputerowych
76. Specjalista od sieci komputerowych
77. Programista
78. Screendesigner
79. Analityk systemowy
80. Doradca od systemów komputerowych
Wokół administracji
81. Kurator
82. Urzędnik skarbowy
83. Menadżer kultury
84. Policjant
85. Administrator
Wokół wypoczynku
86. Gastronom rozrywkowy
87. Kosmetyk
88. Pilot
89. Menadżer hotelu
90. Pilot wycieczek
91. Gastronom zbiorowy
92. Ekspert od turystyki
93. Menadżer stowarzyszenia
94. Trener samopoczucia
Wokół nauki
95. Nauczyciel zawodu
96. Nauczyciel średniej szkoły ogólnokształcącej
97. Trener menadżerów
98. Dydaktyk medialny
99. Menadżer zespołu
100. Broker edukacyjny

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.