X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 21796
Dział: Gimnazjum

Zagrożenie powodziowe - konspekt zajęć z edukacji dla bezpieczeństwa

KONSPEKT LEKCJI EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA DLA KLASY 3

TEMAT: ZAGROŻENIA POWODZIOWE

PROWADZĄCY: KAMILA FRĄCZKOWSKA

CZAS TRWANIA: 45 minut

CELE OPERACYJNE:
Uczeń:
- zna typowe zagrożenia zdrowia i życia podczas powodzi
- potrafi opisać właściwe zachowanie w przypadku wystąpienia zagrożeń
- potrafi przedstawić propozycje sposobów zapobiegania im w przyszłości
- potrafi podać przyczyny i określić rodzaje powodzi

TREŚCI NAUCZANIA:
- przyczyny powodzi
- postępowanie podczas podnoszenia się stanu wody (zabezpieczenie ludzi, mienia i inwentarza)
- bezpieczeństwo podczas powodzi
- ochrona wody i żywności
- ewakuacja planowana i ewakuacja doraźna

METODY PRACY: opowiadanie ( wiodąca) , pytania i odpowiedzi, pokaz, burza mózgów.

FORMY PRACY: indywidualna, praca z książką, praca zbiorowa.


PRZEBIEG LEKCJI:

FAZA WSTĘPNA:
- sprawdzenie obecności
- nawiązanie do lekcji o sytuacjach kryzysowych
- określenie celów lekcji

FAZA GŁÓWNA:
- podanie tematu
- wprowadzenie do tematu lekcji; opowiadanie nauczyciela o tym, że w Polsce najgroźniejszymi klęskami żywiołowymi są powodzie. Zagrażają ludziom wtedy, gdy wezbrane wody rzek, jezior lub morza przekraczają granice, w których dotychczas się mieściły i zalewają tereny. Mogą powodować śmierć ludzi i zwierząt oraz wyrządzić znaczne szkody materialne.
- nauczyciel opowiada o rodzajach powodzi:
południowe rejony kraju (powodzie roztopowe i opadowe)
północne (sztormowe /Żuławy/ i opadowe /obszar Beskidów i Tatr oraz Kotlina Kłodzka/)
pozostałe części kraju (zatorowe -> zimowe)
powstałe w wyniku awarii urządzeń hydrotechnicznych
- korzystając z podręcznika i prezentacji przygotowanej przez n-la uczniowie wskazują działania i urządzenia służące ochronie przeciwpowodziowej

FAZA PODSUMOWUJĄCA:
- metodą pytań i odpowiedzi sprawdzamy stopień opanowania materiału
- oceny za aktywność w czasie lekcji
- zadanie pracy domowej- zadanie 1-6/35-36

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.