X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 21171
Przesłano:

Plan wychowawczy dla kl. III

Plan wychowawczy dla kl. III

I. Organizacja zespołu klasowego

1. Wznowienie działalności samorządu klasowego - (wrzesień)
2. Przypomnienie Regulaminu Szkoły, Regulaminu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów - (wrzesień)
3. Zorganizowanie dyżurów klasowych – przypomnienie kompetencji dyżurnych - (wrzesień)
4. Wzajemna pomoc i koleżeńskość podczas nauki i zabawy – (cały rok)
5. Włączenie dyżurnych do pomocy nauczycielowi w przygotowaniu pomocy do lekcji - (cały rok)
6. Organizowanie pomocy koleżeńskiej – (w razie potrzeby)
7. Zabawy integrujące grupę – (w razie potrzeby)

II. Urządzanie izby lekcyjnej, troska o estetykę i majątek klasy i szkoły

1. Urządzenie klasy po wakacjach: (wrzesień)
- zawieszenie firan, zasłon
- uporządkowanie kącika przyrody, dekoracja klasy kwiatami doniczkowymi
2. Całoroczna dekoracja klasy i dekoracje okolicznościowe - (cały rok)
3. Zagospodarowanie szafek klasowych - (cały rok)
4. Dopasowanie ławek i krzeseł do wzrostu uczniów - (wrzesień)
5. Zasłonka na tablicę - (wrzesień)
6. Troska o pomoce dydaktyczne i sprzęt znajdujący się w klasie: (cały rok)
- naprawa uszkodzonych pomocy i sprzętu
- wykonywanie prostych pomocy dydaktycznych
- poszanowanie mienia klasy i szkoły
7. Gospodarowanie majątkiem klasowym: (cały rok)
- symboliczne składki pieniężne na drobne potrzeby klasowe, koncerty muzyczne, wyjazdy do kina i teatru.
8. Opieka nad ptakami i zwierzętami w czasie zimy – (listopad - marzec)
- gromadzenie pokarmu dla ptaków i zwierząt leśnych.
-odnowienie „ptasiej stołówki”, codzienne dokarmianie ptaków
gromadzenie funduszy na pokarm dla zwierząt ze schroniska w Szczecinie.

III. Praca dla siebie i innych. Nasze zdrowie.

1. Utrzymanie czystości w klasie, szkole i na boisku – (cały rok)
2. Udział w akcji „Sprzątanie Świata” - (wrzesień)
3. Dbanie o środowisko, w którym żyjemy - (cały rok)
4. Ład i porządek w tornistrze, na ławce, w klasie - (cały rok)
5. Dbanie o własne zdrowie i higienę osobistą - (cały rok)
6. Spożywanie drugiego śniadania, owoców i soków - (cały rok)
7. Mycie rak przed jedzeniem i po wyjściu z WC - (cały rok)
8. Pomagamy sobie wzajemnie - (cały rok)
9. Pomoc rodzicom – nasze obowiązki domowe - (cały rok)
10. Realizacja Programu „5 porcji w szkole” - (cały rok)

IV. Kształtowanie pozytywnej postawy

1. Rozwijanie szacunku dla symboliki – (cały rok)
2. Aktywny udział w apelach okolicznościowych – (cały rok)
3. Porządkowanie grobów, składanie na nich kwiatów - (listopad)
4. Program „Bądź bezpieczny” – bezpieczna droga do szkoły – (cały rok)

V. Symbole, tradycje dyżurnych obrzędy

1. Oznaczenie dyżurnych
2. Imieniny uczniów
3. Wywiadówki – zebrania z rodzicami
4. Udział w szkolnych uroczystościach, zabawach, imprezach.
5. Organizowanie wycieczek okolicznościowych

VI. Udział w ważniejszych uroczystościach szkolnych, klasowych, środowiskowych

1. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego
2. Udział w uroczystości „Pasowania na ucznia kl. I”
3. Dzień Edukacji Narodowej
4. Wszystkich Świętych
5. Święto Niepodległości – rocznica odzyskania niepodległości
6. „Andrzejki” – wróżby andrzejkowe w klasie i zabawa taneczna
7. Mikołajki w klasie
8. Zabawa karnawałowa
9. Spotkanie Wigilijne w klasie
10. Dzień Seniora – nasze Babcie i Dziadkowie
11. W Rocznicę wyzwolenia Warszawy
12. Chłopcy – dziewczynkom w Dzień Kobiet
13. Dziewczynki – chłopcom w Dzień Chłopaka
14. Pierwszy Dzień Wiosny – topienie Marzanny
15. Kwiecień – miesiącem kultury zdrowotnej
16. Dzień Służby Zdrowia
17. Rocznica Konstytucji 3 Maja
18. Dzień Książki
19. Dzień Matki – uroczystość dla mam
20. Międzynarodowy Dzień Dziecka
21. Uroczyste zakończenie roku szkolnego

VII. Życie towarzyskie i kulturalne

1. Wyrabianie kultury współżycia w grupie rówieśniczej:
- życzenia dla solenizantów klasowych
- wspólne uczestnictwo w uroczystościach klasowych i szkolnych
- przestrzeganie zasad i norm dobrego wychowania na co dzień
- wspólne wycieczki
- wyjazdu do Teatru i na koncerty muzyczne, do kina
- podejmowanie gości, np. w Dniu Matki
- wspólne zabawy na przerwach
zabawy i gry sportowe na Święto Sportu

VIII. Troska o wyniki w nauce i wzorowe zachowanie

1. Okresowa analiza wyników w nauce i zachowaniu
2. Opieka mad uczniami mającymi trudności w nauce
3. Praca w grupie wyrównawczej
4. Okazjonalne rozmowy na temat, np.:
- jak zorganizować naukę domową
- kiedy otrzymasz ocenę wzorową z zachowania
5. Samoocena uczniów
6. Pogadanki i próby dyskusji na temat:
- które zajęcia w szkole interesują mnie najbardziej i dlaczego
- zachowanie się w ośrodkach lokomocji (autobus, tramwaj), na poczcie, w Ośrodku Zdrowia, w sklepie
- zachowanie w kinie i w teatrze
- bezpieczna droga do szkoły
- jak bezpiecznie bawić się na przerwach
- mój rozkład dnia
- dobry uczeń – dobry kolega
- jacy jesteśmy wobec siebie
- jaki jest mój kolega
- praca moich rodziców
- troska o środowisko, ochrona przyrody
- jak przyjemnie i bezpiecznie spędzać wolny czas
- poszanowanie pracy innych
- zdrowa żywność, jak się odżywiać
- uczestnictwo w konkursie recytatorskim, plastycznym, ortograficznym (wewnątrz klasy)
- udział w konkursach na szczeblu gminy i powiatu

IX. Współpraca z rodzicami

1. Zebrania z rodzicami
2. Indywidualne kontakty z rodzicami tych uczniów, którzy sprawiają kłopoty wychowawcze, mają trudności w nauce
3. Odwiedziny w domach (w razie potrzeby)
4. Kontakty z rodzicami: dzienniczki ucznia
5. Systematyczne spotkania na zebraniach
6. Pomoc rodziców w urządzaniu klasy i przygotowywaniu uroczystości klasowych i szkolnych, wycieczki do kina i teatru
7. Okresowe omawianie wyników w nauce i zachowaniu poszczególnych uczniów
8. Prezentowanie rodzicom ciekawych prac dziecięcych, przykładowych zeszytów
9. Pedagogizacja rodziców

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.