X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 20777
Przesłano:

Konspekt zajęć pozalekcyjnych pt. "Sławni Bytomianie dumą naszego miasta"

Konspekt lekcji otwartej
realizowanej w ramach kółka historycznego w SP 46


Prowadzący zajęcia: mgr Paweł Matonia

Temat: Sławni bytomianie dumą naszego miasta.


Cel ogólny:
Poznanie sławnych postaci pochodzących z Bytomia oraz ich zajęć.


Cele szczegółowe (operacyjne):
a) Wiadomości:
Uczeń:
zna sławne i zasłużone postacie związane z Bytomiem;
zna pojęcie kolaż;
b) Umiejętności:
Uczeń:
- wymienia dokonania sławnych postaci związanych z Bytomiem;
potrafi korzystać z materiałów źródłowych;
c). Postawy:
- uczeń współdziała w grupie


Procedury osiągania celów:
a) Metody: rozmowa nauczająca, praca ze źródłem, kolaż
b) Formy pracy: zbiorowa, grupowa;
c) Środki dydaktyczne: tablica interaktywna, materiały plastyczne, wycinki z gazet ;


d) Tok lekcji:
Nauczyciel zapoznaje uczniów z tematem i celami zajęć. Następnie w celu sprawdzenia wiedzy uczniów na temat sławnych bytomian oraz ich dokonań przedstawia zbiór nazwisk.
Uczniowie wybierają i zaznaczają na tablicy nazwiska znanych sobie sławnych bytomian oraz zasłużonych dla Bytomia postaci.
Nauczyciel wykorzystując tablicę interaktywną prezentuje uczniom znanych zasłużonych bytomian oraz ich dokonania: Karin Stanek, Jan Drabina, Anna Popek, Mariusz Kałamaga, Gosia Andrzejewicz, Ksiądz Józef Szafranek, Grzegorz Gerwazy Gorzycki, Marcin Hałaś
Nauczyciel wyjaśnia uczniom w jaki sposób bytomskie pochodzenie znanych postaci może wpłynąć na pozytywny wizerunek miasta.

Ewaluacja:
Nauczyciel wyznacza uczniom zadanie, które polega na stworzeniu zaproszenia do Bytomia wykonanego techniką kolażu oraz tłumaczy dzieciom na czym polega technika kolażu przedstawiając przykładową pracę wykonaną tą techniką. Następnie dzieli uczniów na grupy i rozdaje im materiały plastyczne oraz zdjęcia dotyczące przedstawionych postaci. Zadaniem uczniów jest stworzenie kolażu zapraszającego do Bytomia.
Uczniowie pracują w grupach wykorzystując otrzymane materiały. Nauczyciel kontroluje pracę uczniów.
Po upływie określonego czasu nauczyciel urządza wystawę prac.
Uczniowie prezentują i omawiają swoje prace.
Nauczyciel podsumowuje zajęcia pytając uczniów czy potrafią wymienić poznane postacie oraz ich dokonania.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.