X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 20779
Przesłano:

Projekt edukacyjny "Miejsca mi bliskie-moje miasto, dzielnica, szkoła"

Projekt edukacyjny
„Miejsca mi bliskie – moje miasto, dzielnica, szkoła”


Projekt edukacyjny jest przeznaczony uczniów klas IV – VI Szkoły Podstawowej nr 46 w Bytomiu. Zadania projektowe będą realizowane w ramach szkolnych warsztatów historyczno – muzealnych. Konkursy odbywające się w ramach projektu przeznaczone są dla ogółu uczniów z klas IV – VI. Koordynacją i realizacją projektu zajmować się będzie nauczyciel historii i społeczeństwa mgr Paweł Matonia.

CELE PROJEKTU

Cele ogólne:

Bliższe poznanie przez uczniów swojego otoczenia(miasta, dzielnicy i szkoły). Zapoznanie się z jego historią oraz ciekawymi miejscami. Rozbudzanie poczucia przynależności do środowiska lokalnego i regionu.

Cele szczegółowe:

1.Cele wychowawcze:
kształcenie umiejętności współpracy w grupie,
umiejętność planowania pracy,
wdrażanie do systematycznej pracy,
kształtowanie nawyku estetycznego wykonania pracy,
kształtowanie nawyku wywiązywania się z powierzonych zadań
kształtowanie umiejętności twórczego rozwiązywania problemów
kształtowanie umiejętności prezentowania własnych osiągnięć2. Cele dydaktyczne:
zapoznanie się z historią Bytomia oraz dzielnicy Rozbark
kształtowanie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji,
poznanie i praca z programem komputerowym Power Point,
zapoznanie się z wywiadem jako formą pozyskiwania informacji

Metody i techniki pracy:
praca z komputerem
działanie praktyczne
wywiad
pokaz
zajęcia praktyczne


FAZY PROJEKTU

I. Przeprowadzenie wśród uczniów SP 46 konkursu fotograficznego „Moja najbliższa okolica”

1. Opracowanie regulaminu konkursu.
1. Ogłoszenie konkursu, rekrutacja uczestników i przedstawienie zasad oraz terminu na wykonanie zadania.
2. Wybranie najlepszych prac przez jury i organizacja wystawy.

(maj 2012 – czerwiec 2012)

II. Prowadzenie przez uczniów uczestniczących w zajęciach szkolnych warsztatów historyczno – muzealnych gazetki ściennej dotyczącej historii, współczesności, informacji o instytucjach kulturalnych i wydarzeniach z najbliższej okolicy.

1. Wybranie chętnych uczniów i przedstawienie im instrukcji dotyczących zadania,
2. Prezentacja i aktualizacja gazetek na szkolnym korytarzu.

III. Konkurs na prezentację multimedialną dotyczącą najciekawszych miejsc w najbliższej okolicy.

1. Opracowanie regulaminu konkursu.
3. Ogłoszenie konkursu, rekrutacja uczestników i przedstawienie zasad oraz terminu na wykonanie zadania.
4. Wybranie najlepszych prezentacji przez jury i organizacja wystawy.

(maj 2012 – marzec 2013)

IV. Przeprowadzenie wywiadu przez uczniów z najstarszymi mieszkańcami dzielnicy.

1. Wybranie uczniów do zadania i przedstawienie im zasad przeprowadzania wywiadu,
2. Prezentacja wywiadu na szkolnej stronie internetowej.

(styczeń 2013)

V. Wykonanie prac plastycznych przez uczniów uczestniczących w szkolnych warsztatach historyczno – muzealnych pt. „Przyszłość mojego miasta”. Prezentacja prac na szkolnym korytarzu.

(luty 2013)

VI. Stworzenie przez uczniów prezentacji multimedialnej dotyczącej historii Szkoły Podstawowej nr 46.

1. Wybranie uczniów do zadania.
2. Objaśnienie celu zadania i zasad tworzenia prezentacji multimedialnych
3. Wskazanie gdzie należy szukać materiałów do prezentacji.
4. Prezentacja wykonanego działania w czasie wybranej uroczystości szkolnej przed klasami IV – VI

(grudzień 2012 – marzec 2013)


PRZEWIDYWANE EFEKTY

Uczeń:

zna zasady pracy metodą projektu
przygotowuje prezentację multimedialna przy użyciu programu PowerPoint
wybiera temat który chciałby realizować metodą projektu
zdobywa, gromadzi i selekcjonuje informacje i materiały niezbędne do wykonania wybranego zadania
zna zasady przeprowadzania wywiadu
poprawnie redaguje wywiad
wyrabia w sobie nawyk estetyki wykonywanych prac, planowania pracy i prezentacji własnych osiągnięć

Efekt finalny projektu:
Uczniowie poznając poprzez udział w projekcie swoje otoczenie (miasto, dzielnica i szkoła) wyrabiają w sobie poczucie przynależności do środowiska lokalnego i regionu. Poprzez poznanie historii oraz ciekawych miejsc, zabytków oraz instytucji użytku publicznego poszerzają swoją wiedzę, co w przyszłości pomoże im funkcjonować w lokalnym społeczeństwie.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.