X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 20430

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS
ZAWODOWY NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

W oparciu o: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
Ostatnia zmiana: Dz. U. z dnia 16 listopada 2007 r. Nr 214, poz. 1580

Nauczyciel odbywający staż: mgr Elżbieta Wolska-Grębosz
Stanowisko: wychowawca internatu
Termin zatwierdzenia planu rozwoju nauczyciela: wrzesień 2010
Data zakończenia stażu: maj 2013

§ 8 ust.2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły
1.Optymalizowanie pracy własnej oraz podnoszenie jakości pracy ośrodka poprzez uczestnictwo w dodatkowych formach doskonalenia zawodowego nauczycieli:
- udział w warsztatach problemowych i przedmiotowo-
metodycznych adekwatnych do potrzeb własnych i ośrodka
2.Promowanie ośrodka:
- współtworzenie gazetki szkolnej,
- dostarczanie sprawozdań z imprez internackich na stronę
internetowa ośrodka.
3.Współtworzenie programu wychowawczego ośrodka.
4.Opracowanie i wdrożenie programu nauczania opracowanego samodzielnie, rozwijającego umiejętności kulinarne dziewcząt:
- realizacja programu nauczania opracowanego samodzielnie zawierającego cykl spotkań kulinarnych dla dziewcząt z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i umiarkowanym.

§ 8 ust.2 pkt 2
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
1.Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej:
- opracowanie i przeprowadzenie scenariusza zajęć wychowawczych z wykorzystaniem technologii multimedialnej,
- przygotowanie środków dydaktycznych do zajęć wychowawczych w internacie.
2.Wykorzystanie Internetu:
- opublikowanie swojego planu rozwoju zawodowego na stronach portalu,
- korzystanie z wiedzy i doświadczenia innych nauczycieli.

§ 8 ust. 2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych
1.Dzielenie się z wiedzą i umiejętnościami z innymi nauczycielami:
- prowadzenie zajęć dla nauczycieli stażystów,
- angażowanie do współpracy nowo zatrudnionych nauczycieli,
- udostępnienie wszystkim zainteresowanym nauczycielom własnego warsztatu pracy.

§ 8 ust. 2 pkt 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą
1. Opracowanie i wdrożenie programu nauczania opracowanego samodzielnie, rozwijającego umiejętności dziewcząt: szycia i dziergania:
- realizacja programu autorskiego zawierającego cykl spotkań z robótkami ręcznymi dla dziewcząt z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i umiarkowanym.

§ 8 ust. 2 pkt 4b Wykonywanie zadań doradcy metodycznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, eksperta komisji kwalifikacyjnej lub egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy
1.Udział w pracach WDN;
- przeprowadzenie szkolenia w ramach WDN.

§ 8 ust. 2 pkt 4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych
1. Organizowanie wycieczek internackich:
- zorganizowanie wycieczek internackich w zależności od planu pracy opiekuńczo-wychowawczego na bieżący rok szkolny.
2.Pozyskiwanie środków materialnych dla wychowanków pochodzących z ubogich rodzin:
- zbiórka odzieży.
3. Współudział w trosce o wizerunek ośrodka:
- organizacja akcji „Góra grosza” na terenie ośrodka,
- udział w akcji „Białej bransoletki”,
- organizacja „Dnia pajdy chleba”,
- wdrażanie wychowanków do dbałości o wygląd internatu poprzez wykonywanie dekoracji okolicznościowych, tworzenie atmosfery świątecznej,
- pozyskiwanie do współpracy rodziców wychowanków;

§ 8 ust. 2 pkt 4 e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej
1. Współpraca z Zespołem Kuratorskiej Służby Sądowej przy Sądzie Rejonowym w Kołobrzegu:
- zaproszenie kuratorów zawodowych na pogadanki dla wychowanków dotyczące bezpieczeństwa.

§ 8 ust. 2 pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony
1. Rozpoznawanie, diagnozowanie i rozwiązywanie problemów wychowawczych:
- opis i analiza dwóch indywidualnych przypadków wychowanków z trudnościami w zachowaniu,
- współpraca z:
* psychologiem
* liderem zespołu wychowawczego
* zainteresowanym rodzicem.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.