X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 20697
Przesłano:
Dział: Obserwacja

Arkusz obserwacji diagnozującej z przygotowania do czytania i pisania

ARKUSZ OBSERWACJI DIAGNOZUJĄCEJ

Imię i nazwisko nauczyciela: Daniela Krupa
Grupa: 5,6 latki

Informacje z rozmowy przedobsrwacyjnej:

Hospitacja diagnozująca została zaplanowana w rocznym planie przedszkola. Ma na celu ocenę rzeczywistych osiągnięć dzieci i podsumowanie wiadomości zdobytych w czasie zajęć.
Obszar hospitacji diagnozującej dotyczy kształtowania sprawności niezbędnych do nauki czytania i pisania.
Dzieci w grupie są aktywne , chętnie uczestniczą w zajęciach , przestrzegają ustalonych zasad i reguł.

Temat zajęć: „ Wiosenne literowanie „

Cel: Wykorzystanie posiadanych umiejętności niezbędnych do nauki czytania i pisania.

Zagadnienia hospitacyjne:
- rozpoznaje swoje imię spośród innych imion
- wyodrębnia sylaby w słowach
- przelicza sylaby w wyrazach
- układa obrazki pocięte na części 6 – 6 l. , 5 – 5 l.
- znajduje wyraz zaczynający się na podaną literę i układa z nim zdanie.
- wyróżnia pierwszą i ostatnią głoskę w nagłosie i wygłosie
- przelicza głoski w wyrazach – 6l.
- dokonuje syntezy głoskowej wyrazów
- odczytuje rebus obrazkowy
- odczytuje proste wyrazy – dzieci zdolne
- wykonuje polecenia nauczycielki
- doskonali spostrzegawczość wzrokową


Scenariusz zajęć z hospitacji diagnozującej dla dzieci 5,6 letnich

Prowadząca: Daniela Krupa
Grupa wiekowa: 5,6 latki
Temat zajęć: „ Wiosenne literowanie”

Cel ogólny: Wykorzystanie umiejętności przygotowujących dzieci
do podjęcia nauki czytania i pisania.

Cele operacyjne dziecka:
- rozpoznaje swoje imię spośród innych imion
- wyodrębnia sylaby w słowach
- przelicza sylaby w wyrazach
- układa obrazki pocięte na części 6 – 6 l. , 5 – 5 l.
- znajduje wyraz zaczynający się na podaną literę i układa z nim zdanie.
- wyróżnia pierwszą i ostatnią głoskę w nagłosie i wygłosie
- przelicza głoski w wyrazach – 6l.
- dokonuje syntezy głoskowej wyrazów
- odczytuje rebus obrazkowy
- odczytuje proste wyrazy – dzieci zdolne
- wykonuje polecenia nauczycielki
- doskonali spostrzegawczość wzrokową

Metoda:
- Zadań stawianych dziecku

Formy:
- Z całą grupą
- indywidualna
Pomoce dydaktyczne:
Wizytówki z imionami dzieci, piłka, ilustracje – obrazki dla każdego dziecka, kółeczka, litery, rebusy fonetyczne, puzzle- litery, kolorowe kartki , płyta CD, radiomagnetofon

Przebieg zajęć:

1.Powitanie
2. Zabawa „Sprawdzenie obecności”
N-lka wypisuje imiona wszystkich dzieci, zadaniem dzieci jest zdjąć z tablicy swoje imię i odczytać kogo brakuje.

3.Zabawa „ Sylabowanie z piłką”
Dzieci siedzą w kole, n-lka wypowiada pierwszą sylabę słowa rzucając piłkę do dziecka, które dokańcza słowo, np. ku – ra, przeliczanie ilości sylab w podanym wyrazie.

4. „ Puzzle literowe”
Każde dziecko otrzymuje kopertę z pociętą z na części literą .
Zadaniem dzieci jest ułożyć puzzle, powiedzieć jaką literę ułożyły, podać wyraz na podaną literę , 6l. głosują podany wyraz, 5l. dzielą wyraz na sylaby zaznaczając liczbę podanych sylab-5l, 6l- głosek za pomocą kółek oraz układają z wyrazem krótkie zdanie

5. Zabawa przy muzyce – „Dobieranka”
Każde dziecko otrzymuje obrazek i biega po sali w rytm muzyki. Na przerwę w muzyce szuka sobie pary (parę stanowi dziecko z obrazkiem posiadającym tę samą głoskę w nagłosie).
6. . Rebus fonetyczny
Dziecko otrzymuje obrazki, z pierwszych głosek nazw 5 l.układa wyraz, 6 układa wyraz i odczytuje.

7. Zabawa „ Pociąg głoskowy”
Każde dziecko układa obrazki w ten sposób by nazwa następnego obrazka rozpoczynała się taką głoską która kończy się nazwą poprzedniego.
Obrazek, który będzie rozpoczynał pociąg oznaczony cyfrą 1.
Dzieci przeliczają liczbę głosek -6l, 5l.- liczbę sylab, zaznaczając odpowiednią cyfrą.

8. „ Znajdujemy różnice”
Dzieci otrzymują różne obrazki, zadaniem dzieci jest wybrać ilustracje, których nazwy rozpoczynają się tą samą głoską i ułożyć je na zielonej kartce oraz obrazki , pozostałe obrazki na czerwonej katrce.

11. Ewaluacja
Dzieci ustawiają się od odpowiednimi ilustracjami z buziami uśmiechniętymi bądź smutnymi w zależności czy zajęcie się podobało bądź się nie podobało.

NOTATKA POOBSERWACYJNA

Obserwacja diagnozująca

Prowadząca: Daniela Krupa
Grupa: 5,6 latki
Temat zajęć: „Wiosenne literowanie”

Cel ogólny : Wykorzystanie umiejętności przygotowujących dzieci do podjęcia nauki czytania i pisania.

Zagadnienia hospitacyjne:
- czyta globalnie wyrazy
- wyodrębnia sylaby w słowach
- układa obrazki pocięte na części 6 – 6 l. , 5 – 5 l.
- rozpoznaje litery - 6l.
- potrafi głoskować
- odczytuje proste wyrazy – dzieci zdolne
- wykonuje polecenia nauczycielkiPoziom osiągnięcia założonych oczekiwań z hospitacji

1. „Sprawdzenie obecności” (1,2,3)

Umiejętności składowe Umiejętności operacyjne
Stosuje wiadomości w sytuacjach typowych Rozpoznaje wizytówkę ze swoim imieniem


Słucha poleceń nauczycielki 1 2 3 4 5
Potrafi rozpoznać swoją wizytówkę


1 2 3 4 5
Nie przeszkadza innym dzieciom

2. Zadanie: „Sylabowanie z piłką” (1,2,3)

Umiejętności składowe Umiejętności operacyjne
Stosuje wiadomości w sytuacjach typowych Wyodrębnia sylaby w słowach

Słucha poleceń nauczycielki 1 2 3 4 5
Dzieli wyrazy na sylaby
1 2 3 4 5
Nie wywołuje niepotrzebnego hałasu

3. Puzzle literowe (3,4,5,6,7,9)

Umiejętności składowe Umiejętności operacyjne
Stosuje wiadomości w sytuacjach typowych
Układa puzzle

Dokonuje analizy głoskowej wyrazów (6l.)

Przelicza sylaby w wyrazach

Rozpoznaje napisy

Głoskuje podany wyraz (6l.)

Wykonuje polecenia nauczycielki
1 2 3 4 5
Potrafi złożyć obrazek pocięty na 6 części w jedną całość
1 2 3 4 5
Dzieli wyrazy na głoski
1 2 3 4 5
Zaznacza liczbę sylab za pomocą kółek
Odnajduje kopertę ze swoim imieniem
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
Zaznacza liczbę głosek za pomocą kółek
1 2 3 4 5
Pracuje w skupieniu

4. Zadanie: Zabawa przy muzyce – „Dobieranka” (4,5,7,8,9)

Umiejętności składowe Umiejętności operacyjne
Stosuje wiadomości w sytuacjach typowych Wyróżnia głoskę w nagłosie

Reaguje na polecenia nauczycielki 1 2 3 4 5
Potrafi odnaleźć dziecko z obrazkiem posiadającym tę samą głoskę w nagłosie

1 2 3 4 5
Szuka pary w przerwie muzycznej

5. Zadanie: Pociąg głoskowy (4,5,6,8,9)

Umiejętności składowe Umiejętności operacyjne
Stosuje wiadomości w sytuacjach typowych Wyróżnia głoskę w nagłosie i wygłosie

Respektuje polecenia nauczycielki
1 2 3 4 5
Potrafi ułożyć domino wyrazowe

1 2 3 4 5
Spokojnie oczekuje na swoją kolej

6. Zadanie: „Rebus fonetyczny” (5,6,7,8,9)

Umiejętności składowe Umiejętności operacyjne
Stosuje wiadomości w sytuacjach typowych Wyróżnia pierwsze głoski w wyrazie

Odczytuje proste wyrazy

Wykonuje polecenia nauczycielki
1 2 3 4 5
Tworzy wyraz z podanych głosek

1 2 3 4 5
Potrafi ułożyć wyraz z liter

1 2 3 4 5
Nie przeszkadza innym dzieciom

7. Zabawa dydaktyczna – Znajdujemy różnice - dzielimy na głoski i sylaby (4,6,7,8,9)

Umiejętności składowe Umiejętności operacyjne
Stosuje wiadomości w sytuacjach typowych Dokonuje analizy głoskowej wyrazów (6l.)

Dokonuje analizy sylabowej wyrazów (5l.)

Słucha poleceń nauczycielki,
1 2 3 4 5
Dzieli wyraz na głoski

1 2 3 4 5
Dzieli wyraz na sylaby

1 2 3 4 5
Nie wywołuje hałasu, uważnie słucha


Skala:
1. 0% - potrafi
2. 25% - potrafi
3. 50% – potrafi
4. 75% - potrafi
5. 100% - potrafi

Diagnoza:


Wnioski do dalszej pracy:


Podpis hospitowanego podpis hospitującego

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.