X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 18766
Przesłano:
Dział: Obserwacja

Obserwacja dziecka podczas typowych sytuacji przedszkolnych.

Zgodnie z zarządzeniem MEN, od 1 września 2011 roku pomocą psychologiczno-pedagogiczną powinny być objęte dzieci, u których zaobserwowano specjalne potrzeby edukacyjne oraz te, które wyróżniają się wyższymi niż przeciętne zdolnościami i umiejętnościami.
Dla każdego dziecka należy opracować indywidualny zakres tej pomocy.
Poniżej przedstawiam propozycje wykorzystania typowych sytuacji przedszkolnych, służących poznaniu indywidualnych możliwości dziecka.

1. Czynności samoobsługowe
> Jak dziecko sobie radzi:
- z ubieraniem i rozbieraniem
- z jedzeniem
- myciem rąk
> Czy potrafi samodzielnie korzystać z toalety

2. Zabawa dowolna.
> Jakiego rodzaju zabawy preferuje
> Czy jest inicjatorem zabaw, czy podporządkowuje się innym
> Czy bawi się sam, czy woli z dziećmi
> Czy długo koncentruje się na jednej zabawie

3. Zabawy i zającia inspirowane przez nauczyciela.
Zabawy ruchowe.
> Czy dziecko chętnie uczestniczy w tego typu zabawach
> Czy dostosowuje się do narzuconych mu reguł
> Czy jest zręczne ruchowo
> Czy orientuje się w schemacie ciała, w stronach i kie-
runkach otoczenia
> Czy nadąża z tempem zabawy

Zabawy konstrukcyjno- manipulacyjne.
> Czy chętnie uczestniczy w tego typu zabawach
> Czy korzysta z wzoru i wskazówek nauczyciela
> Czy dostrzega swoje błędy
> Czy potrafi doprowadzić pracę do końca
> czy zniechęca się w przypadku trudności

Gry i zabawy dydaktyczne.
> Czy chętnie uczestniczy w tego typu zajęciach
> Czy wykazuje inicjatywę czy wymaga podpowiedzi
> Czy potrafi przyjąć porażkę
> Jaka jest trafność spostrzeżeń wzrokowych, słuchowych,
dotykowych, węchowych, smakowych dziecka

Działalność plastyczna.
> Czy chętnie podejmuje tego typu działalność
> Czy odpowiada temat podany przez nauczyciela czy rysuje
na wybrany przez siebie
> Czy prace są bogate w treść
> Czy ma swoje ulubione tematy

Praca z książką.
> Czy wykazuje zainteresowanie tego typu pracą
> Czy samo podejmuje inicjatywę
> Czy rozumie instrukcje, polecenia kierowane do grupy
> W jaki sposób wykonuje zadanie?
- wymaga powtórnych instrukcji
- wymaga pomocy nauczyciela
- wymaga zachęty , mobilizacji do działania
- czy doprowadza pracę do końca
- jak reaguje na niepowodzenia

Słuchanie czytanego tekstu.
> Czy lubi gdy ktoś mu czyta
> Jak zachowuje się podczas czytania
> Czy potrafi wypowiedzieć się na temat wysłuchanego utworu
> Czy domaga się tego typu zajęcia

4. Rozmowa z dzieckiem.
> Czy chętnie nawiązuje kontakt z nauczycielem
> Czy jest inicjatorem rozmowy
> O czym najchętniej opowiada
> Czy posiada łatwość nawiązywania kontaktów

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.