X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 20369

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

KONSPEKT ZAJĘĆ ZINTEGROWANYCH

Krąg tematyczny: Listopad wokół nas.

Temat dnia: Andrzejkowe wróżby.

Zapis w dzienniku: Zabawa andrzejkowa z wróżbami. Układanie i zapisywanie kilku zdań o wróżbach andrzejkowych. Spotkanie z lekturą „Dziecię elfów” H. Ch. Andersena- kolejność wydarzeń w książce. Przeliczanie i zapisywanie porównywanie liczb oraz numeracyjne przypadki dodawania w zakresie 20.

Prowadzący: Monika Grabowska
Klasa: 2 a
Data realizacji: 30.11.2012
Miejsce zajęć: sala lekcyjna
Czas trwania zajęć: 4 godziny

Cel główny: Kształtowanie postawy szacunku dla polskiego dziedzictwa kulturowego

Cele szczegółowe:
• zapoznanie dzieci ze starym ludowym zwyczajem,
• rozbudzanie wyobraźni i pomysłowości dziecka,
• wdrażanie do pielęgnowania i szacunku dla tradycji i obrzędów ludowych,
• zachęcanie do wspólnych zabaw i współpracy w grupie,
• wytworzenie miłej i radosnej atmosfery
• doskonalenie umiejętności opowiadania o przygodach postaci z lektury „Dziecię elfów”,
• zachęcanie do podjęcia próby oceny zachowania poszczególnych bohaterów,
• budzenie uczuć opiekuńczych w stosunku do przyrody i ludzi pokrzywdzonych,
• kształtowanie właściwych postaw podczas imprezy grupowej.

Cele operacyjne:
• opowiada swoje wrażenia po lekturze baśni „ Dziecię elfów”
• opowiada wybrane przygody bohaterów
• potrafi samodzielnie uzupełnić metryczkę lektury,
• potrafi uzupełnić zdania z lukami,
• ustala kolejność wydarzeń w utworze,
• potrafi ocenić postaci występujące w lekturze,
• stosuje w praktyce pisownię wielką literą tytułów, imion, nazwisk,
• wczuwa się w rolę innych doskonaląc umiejętności empatyczne,
• potrafi współpracować w grupie,
• dodaje i odejmuje liczby w zakresie 20,
• potrafi przygotować salę do zabawy, umie nakryć stół,
• chętnie bierze udział we wróżbach andrzejkowych,
• zgodnie bawi się z kolegami przy muzyce.

Cele rewalidacyjne:
• ćwiczenia w wypowiadaniu się pełnymi zdaniami – odpowiadanie pełnymi zdaniami na zadawane przez nauczyciela pytania wokół tematu...
• ćwiczenie umiejętności czytania ze zrozumieniem poprzez określanie miejsca, czasu i kolejności wydarzeń w lekturze,
• kształtowanie zachowań prospołecznych poprzez zespołowe przygotowanie zabawy andrzejkowej,
• ćwiczenia w liczeniu na konkretach.

Metody pracy:
• czynne,
• słowne,
• oglądowe.

Formy pracy:
• indywidualna,
• grupowa,
• zbiorowa.

Pomoce dydaktyczne: zestaw podręczników „Nowe już w szkole 2”, karty pracy, wróżby andrzejkowe, słodki poczęstunek, radiomagnetofon, płyty CD z utworami muzycznymi.

PRZEBIEG ZAJĘĆ

I . ZAJĘCIA ORGANIZACYJNE:
1. Przywitanie z uczniami
2. Sprawdzenie listy obecności.
3. Sprawdzenie i omówienie pracy domowej.

II. OBSERWACJA UKIERUNKOWANA I OPRACOWANIE NOWEGO MATERIAŁU

1. Test sprawdzający znajomość lektury.

Nauczyciel rozdaje uczniom karty z zestawem pytań sprawdzających znajomość lektury (zał. nr 1). Uczniowie po uważnym przeczytaniu pytania wybierają jedną z trzech propozycji odpowiedzi.

2. Układanie kolejności wydarzeń w lekturze.
Nauczyciel rozdaje tabelki z nieuporządkowanymi przygodami Odrobinki (zał. nr 2). Dzieci mają ponumerować w odpowiedniej kolejności wydarzenia. Nauczyciel zapisuje poprawny plan wydarzeń, a grupa zapisuje go w zeszytach.

2. Ocena głównego bohatera. Wskazywanie innych bohaterów na podstawie ich krótkich opisów.
Nauczyciel rozdaje uczniom karty pracy z krótkimi opisami różnych postaci (zał. nr 3). Dzieci na podstawie tych informacji mają wpisać w puste miejsce odpowiednią postać: Mysz, Kret, Motyl, Ropucha, Odrobinka, Rybki, Jaskółka, Chrabąszcz. Na dowód prawidłowości swojego wyboru, odszukują w książce ten sam fragment. Po wykonaniu zadania nauczyciel prosi dzieci o wskazanie cech charakteru, jakimi odznaczała się Odrobinka. Nauczyciel prosi o nazwanie tych wyrazów – Jaka to część mowy? Prosi również o odszukanie konkretnych fragmentów w tekście lektury.

3. Dodawanie i odejmowanie w zakresie 20, zabawy matematyczne.
Dzieci siedzą w kole. Każde losuje kartkę (zał. nr 4), na której jest napisana liczba w zakresie 0-20. Następnie dzieci kolejno wymieniają liczby ze swoich kartek, a nauczyciel zadaje im pytania zawierające tę właśnie liczbę. Na przykład uczeń wylosował 9 – Ile muszę dodać do 9, żeby otrzymać 15? Jeśli wylosował np. 18 – Ile trzeba odjąć od 18, żeby otrzymać 10? Dzieci obliczają w pamięci. Następnie samodzielnie wykonują zadania w zeszycie ćwiczeń, celem sprawdzenia swoich umiejętności (M. cz. 2 s. 22).

4. Zapoznanie z tradycją andrzejkowych wróżb.
Nauczyciel przybliża grupie tradycję organizowania zabawy andrzejkowej:
Andrzej (z greckiego znaczy mąż ). Wigilia Świętego Andrzeja przypadająca 29 XI to tradycyjny wieczór wróżb rozpowszechniony niemal w całej chrześcijańskiej Europie. Dziewczęta usiłowały w tym dniu dowiedzieć się czegoś o swoim losie. Kiedyś wierzono, że właśnie w tym czasie przybywają na ziemię duchy zza światów. Istniała więc możliwość zapytania ich za pośrednictwem wróżb, o najbliższą przyszłość. Chłopcy gromadzili się na podobne wróżby w wigilię świętej Katarzyny, czyli 4 listopada. Jednak katarzynki były mniej atrakcyjne od dziewczęcych andrzejek i z czasem uległy zapomnieniu. W andrzejkowy wieczór lano na wodę ołów, obecnie leje się wosk. Z uformowanych w ten sposób figur przepowiadano przyszłość. Dziewczęta rzucały za siebie but. Odwrócony do drzwi noskiem zapowiadał szybkie zamążpójście. Obierano jabłka i z obierek odczytywano imię przyszłego męża. Co przyśniło się w andrzejki, to miało się spełnić. Wieczorem panny wychodziły na podwórko i ze słomianego dachu wyrywały garść słomek. Parzyste wróżyły zamążpójście .Nasłuchiwały również szczekania psa- stamtąd przyjdzie przyszły kawaler. Puszczano na wodę dwa listki mirtu. Jeśli zetkną się, wkrótce będzie wesele. Zdejmowano lewe buty – który but pierwszy dojdzie do drzwi, ta dziewczyna wyjdzie za mąż. Wróżby z talerzykami polegały na tym, że wkładano pod nie różne przedmioty np. różaniec, obrączkę, monetę i wybierano jeden z talerzyków z ukrytym przedmiotem. Lepiono kulki z chleba, do środka wkładano kartki z imionami chłopców. Obecnie kartki wkłada się pod poduszkę. Dzisiaj poznamy kilka znanych i mniej znanych wróżb, przy których świetnie można się bawić.

4. Praca w zeszytach ćwiczeń.
Uczniowie pod kierunkiem nauczyciela rozwiązują zadania o tematyce andrzejkowej (Ćw. cz. 2. s. 32).

5. Przygotowanie sali lekcyjnej do zabawy andrzejkowej.
Uczniowie ustawiają ławki i przygotowują stół do poczęstunku. Układają serwetki, słodycze, ustawiają napoje, kubeczki. Wybrani uczniowie przygotowują magnetofon i płyty CD.

6. Andrzejkowe wróżby.
Nauczyciel przechodzi do kolejnego etapu zabawy. Realizuje wcześniej przygotowaną listę wróżb andrzejkowych.
Wróżba z butami (fot. na CD).
Dzieci ustawiają buty w jednym rzędzie. Następnie przesuwają buty od końca do początku. Czyj but przekroczy próg drzwi, ta osoba pierwsza w przyszłości zmieni swój stan cywilny (wyjdzie za mąż, ożeni się).

Wróżba ,,Kim będę?” (fot. na CD).
Nauczyciel przynosi do dużą torbę z różnymi przedmiotami symbolizującymi zawody. Dzieci ustawiają się w kolejce po przedmiot. Wróżka (nauczyciel) odkrywa znaczenie tajemniczych symboli czyli zawód wykonywany w przyszłości.
- gazeta – dziennikarz
- długopis- nauczyciel
- chochla- kucharz
- pędzelek – malarz
- nici – krawiec
- strzykawka – pielęgniarka
- cukierek – cukiernik
- szczoteczka do zębów – dentysta
- trąbka - artysta
- samochód – kierowca
- sukienka – projektant mody
- komputer – informatyk
- radiowóz – policjant
- książka - pisarz
- zegarek – zegarmistrz
- gazeta – dziennikarz
- but – szewc
- piłka - sportowiec
- stetoskop – lekarz
- grzebień – fryzjer

Wróżba „Przekłute serce” (fot. na CD)
Nauczyciel przygotowuje 2 serca z imionami chłopców i dziewcząt (zał. nr 5-6) oraz 2 szpilki. Dziewczynki przekłuwają serce z imionami chłopców, a chłopcy z imionami dziewcząt (nie widzą imion). Nauczyciel informuje, jak będzie mieć na imię ich Wielka Miłość.

Wróżba „Magiczna cyfra” (fot. na CD)
Podstawą do wyliczeń jest data urodzin wyrażona jedną cyfrą. Dzieci sumują cyfry tworzące pełna datę urodzin, otrzymana cyfra jest podstawą wróżby. Nauczyciel odczytuje z Magicznej Karty ( zał. nr 7) znaczenie cyfr.

Wróżba „MAGIA KOLORÓW” (fot. na CD)
Dzieci losują karteczki w 6 kolorach, a nauczyciel czyta z Magicznej Karty (zał. nr 8) o jakich przestrogach na przyszłość mówią wylosowane kolory.
BIAŁY - Pijesz za mało mleka, masz słabe kości. Jedz więcej nabiału, a nie tylko chrupki i wafelki.
CZARNY - Za często się kłócisz. Unikaj nieporozumień, a wszystko będzie wokół ciebie bardziej kolorowe.
ŻÓŁTY - Bardziej dbaj o swoje zdrowie, cieplej się ubieraj. Nie pij zimnych napojów, gdy jesteś spocony, noś zawsze zimą czapkę i nigdy nie zapomnij o szaliku.
CZERWONY - Jesz za dużo słodyczy. Musisz je ograniczać, bo w przyszłości będziesz musiał być częstym gościem u dentysty. Wszyscy wiedzą, jak bardzo tego nie lubisz.
ZIELONY - Bądź ostrożny w drodze do szkoły. Patrz uważnie pod nogi i bacznie rozglądaj się na przejściu przez ulicę. Gdy będziesz uważał, to nic złego ci się nie przytrafi.
NIEBIESKI - Zawsze pilnuj swoich rzeczy, bo możesz coś cennego zgubić. Nie bądź taki roztargniony.

7. Słodki poczęstunek i zabawa przy muzyce.
Zaproszenie dzieci na poczęstunek, podczas którego dzieci otrzymują babeczkę (fot. na CD) z zawiniętą w środku karteczką (zał. nr 9), na której widnieje przepowiednia, co spotka je w najbliższych dniach. Na zakończenie nauczyciel przypomina dzieciom, by traktować wróżby z przymrużeniem oka.

III. PODSUMOWANIE ZAJĘĆ

1. Podsumowanie zajęć.
Nauczyciel rozmawia z uczniami na temat zabawy. Każdy z nich wyraża swoja opinię i mówi, która z wróżb podobała mu się najbardziej.

2. Praca domowa
Naucz się pięknie czytać wybraną przygodę Odrobinki.

Załącznik nr 1

Test sprawdzający stopień zrozumienia treści lektury pt. „Dziecię elfów”

1. Dziewczynka została nazwana Odrobinką dlatego, że:
a) była malutka jak młoda pszczółka,
b) była malutka jak okruszek chleba,
c) była malutka jak ziarenko maku.

2. Kołyska Odrobinki była zrobiona z :
a) czapeczki żołędzia,
b) łupinki orzecha,
c) łupinki kasztana.

3. Ropucha porwała Odrobinkę, ponieważ :
a) chciała się z nią zaprzyjaźnić,
b) szukała żony dla syna,
c) chciała zdobyć jej kołyskę.

4. Dziewczynka spędziła zimę w domu :
a) chomika,
b) kreta,
c) myszy polnej.

5. Kret pokochał Odrobinkę, ponieważ dziewczynka :
a) była bardzo ładna,
b) pięknie śpiewała,
c) smacznie gotowała.

6. Dziewczynka opiekowała się :
a) zmarzniętą jaskółką,
b) chorą myszą,
c) rannym motylem.

7. Odrobinka poślubiła :
a) kreta,
b) chrabąszcza,
c) króla elfów.
Załącznik nr 2
Co to za postać?
Przeczytaj opisy postaci występujących w lekturze i odgadnij kogo one opisują, przedstawiają.

1. Umiała też śpiewać, a tak ładnie, że nie można tego opisać. Z trawy uplotła sobie wygodne łóżeczko i zawiesiła je pod listkiem koniczyny dla ochrony od deszczu. Żywiła się sokiem kwiatów, a piła rosę, która stała co rano na trawie, liściach i kwiatach.

........................................
2. Szkaradne to było stworzenie: ciężkie, grube, mokre - i bardzo ciekawe.

........................................
3. Zebrały się wszystkie razem dookoła łodyżki, na której trzymał się listek, i przegryzły ją ostrymi ząbkami.

........................................
4. Usiadł na listku lilii, aby się lepiej przyjrzeć maleńkiej dziewczynce.

........................................
5. Posadził ją wysoko na wygodnym liściu, przyniósł jej miodu z kwiatów i powiedział, że jest bardzo ładna.

........................................
6. Gdy wszyscy zaczęli ją ganić, i on też uwierzył, że jest brzydka, i chciał jej się pozbyć. Odniósł ją więc na łąkę, posadził na polnym kwiatku, żeby tylko nie mieć jej w domu i żeby sąsiedzi nie śmiali się z jego gustu.

........................................
7. Był niezmiernie bogaty i bardzo uczony. Mieszkanie miał ogromne, dwadzieścia razy większe od norki myszy polnej, i mógł mówić o wszystkim. Nie lubił tylko słońca i kwiatów, których nie widział nigdy. Złe też miał o nich zdanie.

........................................
8. Biedactwo przytuliło do boków skrzydełka, nóżki skurczyło i schowało w piórka, główkę przechyliło gdzieś na bok, że nawet widać jej prawie nie było, i leżało sztywne, bez życia. Widocznie mróz ją zabił.

........................................
9. Możesz zostać u mnie przez zimę, tylko musisz mi za to utrzymywać porządek i czystość w mieszkaniu, a w chwilach wolnych opowiadać ciekawe historie, które niezmiernie lubię.

........................................
Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

12 4 8 17
19 7 5 11
9 15 13 6
14 3 12 18
2 16 8 10

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7
ANDRZEJKOWA NUMEROLOGIA

Każde dziecko oblicza swoją urodzeniową cyfrę .
(data urodzenia 29.12.2002: 2+9+1+2+2+0+0+2 = 18 = 1+8 = 9)
Wróżka odczytuje charakterystykę każdej cyfry:

1
Cichy i spokojny, ale też sumienny i obowiązkowy. Kiedy już wybierze zamierzony cel, dąży do niego wytrwale. Nie sprawia problemów wychowawczych, starannie prowadzi zeszyty, pilnie notuje wiadomości, zawsze ma odrobione lekcje. Uczeń idealny! Lubiany przez nauczycieli za sumienność, nie lubi jednak robić więcej niż musi. Bardzo często "Jedynki" mają uzdolnienia artystyczne.
2
Dobry uczeń. Łagodny, uprzejmy, ale skryty, żyjący często w świecie własnych planów i marzeń. Szkoła nie jest jego pasją, ale nie ma żadnych problemów w nauce, a dzięki wrażliwości i miłości do czytanie, najlepiej czuje się na przedmiotach humanistycznych - języku polskim i historii. Nie ma wielu przyjaciół i chodzi własnymi drogami, ale dla osób, które wzbudzą jego zaufanie jest bardzo koleżeński i uczynny.
3
Klasowa gaduła . Zadaje mnóstwo pytań, bierze udział we wszystkich dyskusjach. Ciekawski i dociekliwy i zawsze uśmiechnięty, co owocuje sympatią kolegów i nauczycieli. Ci ostatni zwykle starają się utemperować jego szaloną naturę, zwykle bezskutecznie... Interesuje się nowymi technologiami, ciekawostkami, wszystkim co intrygujące i tajemnicze. "Trójkę" charakteryzuje doskonała pamięć i zdolności aktorskie.
4
To osoba dobra, myśląca, obdarzona zdrowym rozsądkiem i lubiącą ruch na świeżym powietrzu. W szkolnych murach nie czuje się najlepiej, ulubionym przedmiotem jest wychowanie fizyczne. Elokwencja i bystrość sprawiają jednak, że wszelkie testy i egzaminy zaliczają bez problemu. Otwarte na ludzi i koleżeńskie, szybko zyskują sympatię kolegów i nauczycieli. Są wrażliwe na zło i krzywdę - chętnie pomagają w schroniskach dla zwierząt, dbają o czystość środowiska.
5
Szkolny łobuziak, który zrobi wszystko, żeby w szkole się nie nudzić. Osoba ruchliwa i uparta, ale inteligentna i wszechstronnie uzdolniona. Jeśli lubi jakiś przedmiot, poświęca się mu całkowicie i osiąga doskonałe efekty, także na konkursach i olimpiadach. Ma oryginalne poczucie humoru, potrafi stworzyć karykaturę kolegi czy nauczyciela. Lubiany, wszędobylski i energiczny.
6
Uczciwy, skromny, towarzyski i otwarty na innych. W klasie unika spięć i konfliktów. Nauka to dla niego przyjemność, choć często towarzyszą jej stresy "przedsprawdzianowe". Posiada poczucie obowiązku, nie skuszą go wagary czy psikusy robione kolegom i nauczycielom. Wszystko co robi, wykonuje z pasją i zaangażowaniem. Jeśli jednak przedmiot go nudzi, to za nic nie będzie chciał się go uczyć.
7
Uczy się sumiennie, ale nie dla stopni i wyróżnień, wybiera sobie ulubione przedmioty i na nich skupia całą uwagę. Ma naturę samotnika, nie lubi szkolnych imprez ani publicznych wystąpień. Nauczyciele doceniają go za obowiązkowość i upór w obronie własnych poglądów, przyjaciele - za lojalność i wierność.
8
W życiu i szkole kieruje się emocjami. Do nauki podchodzi z pasją, wszystko go interesuje, jest ambitny i dociekliwy. Bierze aktywny udział w życiu szkoły, działa w samorządzie, chętnie wyjeżdża na szkolne wycieczki, rajdy, pomaga w ich organizacji. Nie lubi jednak rywalizacji, dlatego zawody sportowe nie są jego mocną stroną. Jest bardzo krytyczny wobec siebie i niepowodzenia szybko go zniechęcają.
9
Ambitny i zdolny. Uwielbia być w centrum uwagi, chciałby być klasowym przywódcą i we wszystkim być najlepszy. Lubi szkołę, bo może się w niej wykazać, zabłysnąć polotem i inteligencją. Bierze udział we wszystkich apelach i uroczystościach, dobrze się uczy i uwielbia poznawać nowych ludzi. Jest uczynnym kolgą, pomaga słabszym, mimo zabiegania zawsze znajduje czas na rozmowę.

Załącznik nr 8

KOLOROWO-ANDRZEJKOWO

Losowanie kolorów. Uczestnicy zabawy siedzą w kręgu i losują karteczki w sześciu kolorach. Osoba, którzy wylosowała dany kolor wstaje, a „wróżka" czyta przestrogi na przyszłość, odpowiadające kolorom wylosowanych kartek. I tak:

czerwony - Oj, te zgubne słodkości! Jeśli nie ograniczysz batoników i cukierków, to w przyszłości będziesz musiał być częstym gościem u dentysty.
zielony - Bądź ostrożny w drodze do szkoły.
żółty - Bardziej dbaj o swoje zdrowie, cieplej się ubieraj.
niebieski - Pilnuj swoich rzeczy, bo w powietrzu czai się zguba.
biały - Pijesz za mało mleka!
czarny - Unikaj nieporozumień, a wszystko będzie wokół radosne i kolorowe.

Załącznik nr 9

UBIERAJ SIĘ CIEPŁO, BO CHOROBA JUŻ SIĘ NA CIEBIE CZAI!

JUTRO SPOTKA CIĘ COŚ MIŁEGO!

NIEDŁUGO SPOTKASZ KOGOŚ, KOGO DAWNO NIE WIDZIAŁEŚ.

KTOŚ Z KLASY NIEBAWEM POWIE CI COŚ MIŁEGO!

PILNUJ PORTFELA, BO O ZGUBĘ ŁATWO!

ZA TYDZIEŃ DOSTANIESZ PREZENT!

NIEDŁUGO DOSTANIESZ 6 Z MATEMATYKI!

UWAŻAJ CO MÓWISZ, BO MOŻESZ KOGOŚ ZRANIĆ.

KTOŚ SIĘ W TOBIE PODKOCHUJE!

ZNAJDZIESZ 10 ZŁ.

PO TEJ BABECZCE PRZYTYJESZ 5 KG!

PATRZ POD NOGI, BO WDEPNIESZ W BŁOTKO!

CZEKA NA CIEBIE WIELKA WYGRANA!

JESZCZE DZISIAJ KTOŚ PRZESLE CI USMIECH!

RODZICE KUPIĄ CI PSA.

CZEKA CIĘ MNÓSTWO NAUKI!

DOSTANIESZ 1 Z POLSKIEGO!

DOSTANIESZ OD BABCI 50ZŁ.

PAMIĘTAJ! WSPÓŁPRACA Z KOLEGAMI SIĘ OPŁACA!

TOJE ŻYCIE BĘDZIE DŁUGIE I ZJESZ JESZCZE MNÓSTWO TAKICH BABECZEK!

JUTRO ZROBISZ DZIURĘ W SPODNIACH!

ZGUBISZ 5 ZŁ!

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.