X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 20340
Dział: Diagnoza

Opis diagnozy 6-latków

Diagnoza dotycząca poziomu wiedzy i umiejętności dzieci 6-letnich w zakresie przygotowania do nauki w szkole..

W dniu 10 maja 2013 w grupie IV , oddziale dzieci 6-letnich odbyły się zajęcia diagnozujące „Poziom wiedzy i umiejętności dzieci w zakresie przygotowania do nauki w szkole.”
W zajęciach uczestniczyło 18 dzieci w tym 13 dziewczynek i 5 chłopców. Wszystkie dzieci chętnie brały udział w zajęciach , bardzo starały się aby przestrzegać zawartych na początku zajęć umów i ustaleń dotyczących zachowania i postępowania w trakcie trwania zajęć.
Zdecydowana większość dzieci wykonywała zadania w dobrym i bardzo dobrym tempie , wszystkie były zainteresowane działaniami edukacyjnymi przygotowanymi przez nauczycielkę. Większość dzieci wykonywała wszystkie zadania sprawnie , jedynie dwóch chłopców oczekiwało pomocy ze strony nauczycielki byli to Mikołaj i Wiktor

W arkuszu obserwacyjnym zostały ujęte następujące umiejętności dziecka:

- zainteresowanie działaniami edukacyjnymi organizowanymi przez nauczycielkę
- wykonywanie zadań sprawnie osiągając zakładany efekt
- znajomość i stosowanie zasad wspólnego uczenia się
- samodzielna praca
- podział wyrazów na sylaby i głoski
- układanie krótkich zdań
- umiejętność i czytania prostych wyrazów i tekstu ze zrozumieniem
- orientowania się na kartce papieru
- orientacji w przestrzeni (rozróżniania strony lewej i prawej, określania kierunków)
- liczenia obiektów , wyznaczania wyniku dodawania i odejmowania
- rozwiązywania prostych zadań matematycznych
- kreślenia znaków litero-podobnych utrzymując się w liniaturze

Podczas zajęć zaobserwowano, że wszystkie dzieci znają i stosują zasady wspólnego uczenia się większość pracuje samodzielnie jedynie M. , K, S., potrzebują pomocy ze strony nauczycielki, a W nie podejmuje prób pracy samodzielnej podczas wykonywanych zadań , zawsze oczekuje pomocy.
18 dzieci samodzielnie układa zdanie do wylosowanego obrazka, a spośród nich trzy dziewczynki W, P. i D potrafią ułożyć zdania współrzędnie i podrzędnie złożone .
16 dzieci potrafi podzielić wyrazy na sylaby , a 2 chłopców A i W jeszcze się myli . Samodzielnie i poprawnie wyrazy dzieli na głoski 11 dzieci, 3 z niewielką pomocą nauczycielki , a 4 dzieci nie potrafią głoskować.
3 dzieci z niewielką pomocą nauczycielki potrafi przeczytać proste, czteroliterowe wyrazy , 4 czyta proste wyrazy samodzielnie, a 8 dzieci czyta dłuższy tekst ze zrozumieniem.
Na kartce papieru dobrze orientuje się 10 dzieci, A i O potrzebują pomocy , a 6 dzieci nie posiada orientacji na kartce papieru. W przestrzeni dobrze orientuje się 13 dzieci, które poprawnie określają też kierunki, 4 dzieci się jeszcze myli
A W nie orientuje się w przestrzeni.
W zakresie działań matematycznych 17 dzieci poprawnie przelicza obiekty ,
A O potrzebuje pomocy nauczyciela w liczeniu do 8.
10 dzieci poprawnie wyznacza wynik dodawania i odejmowania w skazując go na osi liczbowej , w tym 8 dodaje i odejmuje z przekroczeniem progu dziesiątkowego. 4 dzieci myli się i potrzebuje pomocy podczas liczenia w zakresie 10 ,W, M, S. nie potrafią samodzielnie dodawać i odejmować w zakresie 5.
Proste zadania matematyczne z tekstem rozwiązuje samodzielnie 17 dzieci, w tym 8 dzieci samodzielnie zapisuje działanie na kartce papieru, jedynie K rozwiązuje z pomocą nauczycielki.
13 dzieci poprawnie kreśli w liniaturze znaki literopodobne , 5 ma problem z mieszczeniem się w liniach

Wnioski do dalszej pracy

W grupie były realizowane zabawy matematyczne według pomysłów prof. Edyty Gruszczyk – Kolczyńskiej i mgr Ewy Zielińskiej. Prowadząc zajęcia wykorzystywałam gotowe scenariusze zajęć autorstwa E. Gruszczyk –Kolczyńskiej i E. Zielińskiej. W dalszym ciągu należy systematycznie kontynuować tę pracę , trzeba zwiększyć nacisk na organizowanie zabaw utrwalających położenie przedmiotów w odniesieniu do własnego ciała oraz ćwiczyć orientację na kartce papieru. Z niewielką grupą dzieci należy kontynuować utrwalanie głoskowania i sylabizowania wyrazów oraz wdrażać do podejmowania nauki czytania metodą I. Majchrzak , według której prowadzone były w tej grupie ćwiczenia już w ubiegłym i bieżącym

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.