X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 20339
Dział: Diagnoza

Zdobywamy przedszkolne sprawności - zajęcia diagnozujące gotowość szkolną 6-latków

Scenariusz zajęć diagnozujących dla 6-latków

Data: 10. 05. 2013 r.

Prowadząca: Renata Pięta

Temat zajęć: Zdobywamy przedszkolne sprawności .

Cel hospitacji: Poziom wiedzy i umiejętności dzieci w zakresie przygotowania do nauki
w szkole.

Cele operacyjne (dziecko) :
- jest zainteresowane działaniami edukacyjnymi organizowanymi przez nauczycielkę
- wykonuje zadania sprawnie osiągając zakładany efekt
- zna i stosuje zasady wspólnego uczenia się
- pracuje samodzielnie
- dzieli wyrazy na sylaby
-dzieli wyrazy na głoski
- układa krótkie zdania
- potrafi czytać proste zdania
- potrafi czytać tekst ze zrozumieniem
- orientuje się na kartce papieru
- ma orientację w przestrzeni (rozróżnia stronę lewa i prawą, określa kierunki)
- liczy obiekty , wyznacza wynik dodawania i odejmowania
- rozwiązuje proste zadania matematyczne
- kreśli znaki litero-podobne utrzymując się w liniaturze

Formy pracy: indywidualna, zbiorowa jednolita
Metody:
- słowna (objaśnienia, polecenia, )
- czynna ( zadań stawianych do wykonania , stopniowania trudności )

Środki dydaktyczne: karty pracy dla każdego dziecka, ołówki, kredki, kartoniki z działaniami, spinacze do bielizny, obrazki z przedmiotami do głoskowania, obrazki do układania zdań, magnetofon, płyta CD z muzyką.


Przebieg zajęć:

1. Powitanie ilustracją ruchową do rymowanki

Kółko małe, kółko duże,
ręce w dole, ręce w górze.
Ręka w prawo, ręka w lewo,
tak się w lesie chwieje drzewo.
Tak się drzewa kołysały,
A tak dzieci prosto stały.

2. Sprawność- Umiem czytać .
Dzieci siedzą w kole :
- przedstawiają się -dzieląc swoje imię na sylaby
- głoskują słowo z wylosowanego obrazka i liczą ilość głosek
- wypełniają karty pracy ( czytanie ze zrozumieniem ) – 3 poziomy trudności

1) zakreślają właściwy wyraz pod rysunkiem
2) czytają zdanie i łączą je z właściwym obrazkiem
3) czytają tekst i zgodnie z jego treścią kolorują obrazek

- układają zdanie do wylosowanego obrazka (ustnie)

3. Zabawa ruchowa ze śpiewem- „Głoskowy pociąg”
Dzieci ustawione w pociąg jadą i śpiewają piosenkę „Jedzie pociąg z daleka”
Nauczycielka mówi które dzieci wysiadają z pociągu ;
-imię zaczyna się głoską -A
-imię kończy się głoską – A
-imię zaczyna się głoską – K

4. Sprawność- Umiem liczyć.
Dzieci : wypełniają karty pracy matematyczne – 2 poziomy trudności

1) przeliczają elementy i oznaczają ich liczbę
2) wykonują działania matematyczne na dodawanie i odejmowanie

- rozwiązują zadania z treścią i zapisują działania na kartoniku

* Mama powiesiła pranie . Duży ręcznik przypięła 6 spinaczami ,
a mały 3 . Ilu spinaczy użyła mama?
Dzieci zapinają na kartoniku spinacze , przeliczają je i zapisują działanie. Obracają kartonik na drugą stronę i robią analogicznie;

* Tata zdejmował pranie które wcześniej powiesiła mama . Odpiął 6 spinaczy z dużego ręcznika . Na ilu spinaczach wisiał mały ręcznik?
5. Zabawa ruchowa przy muzyce „ Latające motylki”
Dzieci otrzymują papierowe motylki biegają/ latają po sali w rytm muzyki.
Na przerwę w muzyce motylki :
- są w górze / na dole
- po prawej stronie/ po lewej
- przed dzieckiem/ za dzieckiem

Przerwa na drugie śniadanie 10 min.

5.Orientacja na kartce papieru / kreślenie znaków literopodobnych.
Dzieci poznają Zosię – smutną królewnę i chcąc ją odczarować
wypełniają kartę pracy :
- w prawym górnym rogu narysuj słońce
- w prawym dolnym kwiatka
- w lewym dolnym rogu ślimaka
- dokończ rysować wzory literopodobne na sukience Zosi.

6. wręczenie dzieciom odznaki za udział w zajęciach „ SUPER!”

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.